Naczelny Sąd Administracyjny

Naczelny Sąd Administracyjny – organ państwowy sprawujący kontrolę nad funkcjonowaniem działalności administracji publicznej.