zus odszkodowania wypadkowe

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu zus odszkodowania wypadkowe. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące zus odszkodowania wypadkowe.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy w 2018/2019

  Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy w 2018/2019

  Pracownikowi, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, przysługuje jednorazowe odszkodowanie. Wymagane dokumenty należy złożyć w ZUS za pośrednictwem pracodawcy (płatnika składek). Pieniądze otrzymać może także uprawniony członek rodziny. Kwoty możliwe do uzyskania w ramach odszkodowania są ściśle określone rozporządzeniem.

  czytaj więcej

 • Doktoranci będą podlegać ubezpieczeniom społecznym

  Doktoranci będą podlegać ubezpieczeniom społecznym

  Dotychczas byli zgłaszani tylko do ubezpieczenia zdrowotnego. Po zmianach szkoła doktorska będzie musiała odprowadzać za nich składki, które będą częściowo potrącane z wypłacanego im stypendium. Dzięki temu będą mogli mieć prawo do świadczeń chorobowych.

  czytaj więcej

 • Wina pracownika nie wykluczy odszkodowania z ZUS dla członków jego rodziny

  Wina pracownika nie wykluczy odszkodowania z ZUS dla członków jego rodziny

  Będą mieli prawo do świadczeń nawet wtedy, gdy zmarły w chwili wypadku był pod wpływem alkoholu. Zdaniem ustawodawcy nie można za to karać najbliższych.

  czytaj więcej

 • Rząd łata k.s.h. Wierzyciele będą mogli poczuć się bezpieczniej

  Rząd łata k.s.h. Wierzyciele będą mogli poczuć się bezpieczniej

  Jeśli okaże się, że spółka poniosła stratę zamiast prognozowanych zysków, to wspólnicy będą mieli obowiązek zwrócić zaliczki na poczet dywidendy. Z kolei po podziale spółki, zarówno ona, jak i wyłoniona z niej spółka córka będą solidarnie odpowiadać za długi przez trzy lata. Kodeks spółek handlowych czekają zmiany. I to poważne

  czytaj więcej

 • Od 2019 roku osoby z minimalną pensją dostaną 150 zł więcej

  Od 2019 roku osoby z minimalną pensją dostaną 150 zł więcej

  Od 1 stycznia 2019 r. miesięczne minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie z 2100 zł do 2250 zł. Jak zwykle wyższe też będą niektóre świadczenia ze stosunku pracy odpowiadające kwocie minimalnej pensji lub jej wielokrotności, a także wszystkie podstawy, progi i wskaźniki obowiązujące w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych, dla których bazą są minimalne pobory. Wzrost wysokości wynagrodzenia minimalnego podnosi również inne obowiązkowe świadczenia i należności. Ta kwota funkcjonuje również jako graniczna, np. przy dokonywaniu potrąceń z wynagrodzenia, a w przepisach ubezpieczeniowych także jako podstawa wymiaru składek na ZUS z niektórych tytułów.

  czytaj więcej

 • Płaca minimalna 2019: Jakie obowiązki ma pracodawca?

  Płaca minimalna 2019: Jakie obowiązki ma pracodawca?

  Wzrost pensji minimalnej oraz minimalnej stawki godzinowej w 2019 roku pociąga za sobą szereg zmian istotnych dla pracodawców, pracowników, zleceniodawców oraz korzystających z obniżonych składek na ZUS.

  czytaj więcej

 • Wypadek przy pracy. Kiedy ZUS może odmówić wypłaty świadczenia?

  Wypadek przy pracy. Kiedy ZUS może odmówić wypłaty świadczenia?

  Świadczenie z tytułu wypadku przy pracy może nie być wypłacone, jeżeli ZUS-owi nie został przedstawiony protokół powypadkowy lub karta wypadku, a także w przypadku nieuznania w protokole powypadkowym lub karcie wypadku zdarzenia za wypadek przy pracy oraz gdy protokół powypadkowy lub karta wypadku zawierają stwierdzenia bezpodstawne.

  czytaj więcej

 • Zleceniobiorca miał wypadek przy pracy. Co należy zrobić?

  Zleceniobiorca miał wypadek przy pracy. Co należy zrobić?

  Zatrudniam w firmie kilkunastu pracowników, ale poza nimi kilka osób świadczy też pracę na podstawie umowy-zlecenia. Ostatnio jeden ze zleceniobiorców uległ wypadkowi przy pracy. Zastanawiam się, czy i jakie obowiązki ciążyłyby na mnie w sytuacji, gdyby poszkodowanym była nie osoba zatrudniona na umowie cywilnoprawnej? Czego taki poszkodowany może się domagać?

  czytaj więcej

 • Jak zaksięgować zaległości podatkowe za lata ubiegłe?

  Jak zaksięgować zaległości podatkowe za lata ubiegłe?

  W jaki sposób zewidencjonować odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela? Co w związku z dofinansowaniem kolonii dla dzieci pracowników należy zapisać w księgach? Jak zaksięgować zaległości podatkowe za lata ubiegłe?

  czytaj więcej

 • Renta wyrównawcza. Kiedy i komu jest przyznawana?

  Renta wyrównawcza. Kiedy i komu jest przyznawana?

  Utrata zdolności do pracy zarobkowej, zwiększenie się potrzeb albo zmniejszenie widoków powodzenia na przyszłość daje poszkodowanemu w wypadku podstawy do żądania renty wyrównawczej od osoby zobowiązanej.

  czytaj więcej

 • Po ciężkim wypadku większe pieniądze od pracodawcy

  Po ciężkim wypadku większe pieniądze od pracodawcy

  Ustalenie uszczerbku na zdrowiu to dopiero punkt wyjścia do oceny rozmiaru krzywdy, jakiej doznał poszkodowany, i ustalenia ewentualnych świadczeń z tego tytułu – orzekł Sąd Najwyższy

  czytaj więcej

 • Jednorazowe odszkodowanieod ZUS [ŚCIĄGAWKA]

  Jednorazowe odszkodowanieod ZUS [ŚCIĄGAWKA]

  Przysługuje ono ubezpieczonemu, który na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Mimo że jest wypłacane z ubezpieczenia wypadkowego, nie jest uzależnione od wysokości składki.

  czytaj więcej

 • Dlaczego ugoda z ZUS nie uchroni przed zwrotem kosztów zastępstwa procesowego [PORADNIA]

  Dlaczego ugoda z ZUS nie uchroni przed zwrotem kosztów zastępstwa procesowego [PORADNIA]

  Dlaczego ugoda z ZUS nie uchroni przed zwrotem kosztów zastępstwa procesowego. O jaki okres można przedłużyć korzystanie z małego ZUS w razie choroby. Czy rozpoczęcie spłaty długu przez przedsiębiorcę pozwoli mu na otrzymanie świadczeń wypadkowych. W jakich przypadkach ubezpieczony otrzyma zwrot kosztów przejazdu na badanie ZUS własnym samochodem.

  czytaj więcej

 • Na jaki okres ZUS może podwyższyć składkę wypadkową?

  Na jaki okres ZUS może podwyższyć składkę wypadkową?

  Jakie świadczenia może uzyskać bezrobotny skierowany do prac społecznych, który uległ wypadkowi?Czy sposób rozliczeń między stronami wpływa na charakter umowy i podleganie ubezpieczeniom?Dlaczego przedsiębiorca, który jest niezdolny do pracy po kilku dniach podlegania ubezpieczeniu, może otrzymać zasiłek?Na jaki okres ZUS może podwyższyć składkę wypadkową?

  czytaj więcej

 • Jednorazowe odszkodowanie nie gwarantuje poszkodowanemu renty

  Jednorazowe odszkodowanie nie gwarantuje poszkodowanemu renty

  Do otrzymania pierwszego świadczenia trzeba wykazać uszczerbek na zdrowiu, a drugiego – niezdolność do pracy. Stany te mogą, ale nie muszą występować jednocześnie.

  czytaj więcej

 • Poradnia ubezpieczeniowa: [Umorzenie składek, działalność rolnicza]

  Poradnia ubezpieczeniowa: [Umorzenie składek, działalność rolnicza]

  Czy wypadek rolnika podczas zwolnienia lekarskiego zawsze pozbawi go jednorazowego odszkodowania Dlaczego brak przychodów ze spółki jawnej wyłączy obowiązek zapłaty składki zdrowotnej W jaki sposób przekonać ZUS do umorzenia składek spłacanych za zmarłego płatnika Jak często można przyznawać pracownikom nagrody, aby nie trzeba było odprowadzać od nich składek.

  czytaj więcej

 • Płaca minimalna, stawka godzinowa i inne świadczenia w 2020

  Płaca minimalna, stawka godzinowa i inne świadczenia w 2020

  Od 1 stycznia miesięczne minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie aż do 2600 zł. Podwyżka wpływa również na niektóre świadczenia ze stosunku pracy odpowiadające kwocie minimalnej pensji lub jej wielokrotności, a także wszystkie te podstawy, progi i wskaźniki, obowiązujące w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych, dla których bazą jest krajowe minimalne wynagrodzenie. W górę pójdzie również minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców – będzie wynosić 17 zł

  czytaj więcej

 • Taniec radości nie jest wypadkiem przy pracy

  Taniec radości nie jest wypadkiem przy pracy

  Niefortunne zdarzenie wynikające z satysfakcji po dobrze wykonanym zadaniu nie może być zakwalifikowane jako wypadek przy pracy – stwierdził Sąd Okręgowy w Suwałkach.

  czytaj więcej

 • Górnik przez wypadek został inwalidą. SN: Należy mu się wyższa renta cywilna

  Górnik przez wypadek został inwalidą. SN: Należy mu się wyższa renta cywilna

  Sprawa dotyczyła renty wyrównawczej, którą zasądził sąd na rzecz Jerzego S. od spółki będącej właścicielem jednej z lubelskich kopalń. Mężczyzna był zatrudniony jako górnik, na koncie miał dwa poważne wypadki przy pracy. Po ostatnim stał się inwalidą, uzyskał orzeczenie o niezdolności do pracy i rentę z ubezpieczenia wypadkowego.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników