zasiłek wyrównawczy

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu zasiłek wyrównawczy. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące zasiłek wyrównawczy.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


  • Przy potrąceniach z zasiłków płatnik nie stosuje kodeksu pracy

    Przy potrąceniach z zasiłków płatnik nie stosuje kodeksu pracy

    PROBLEM: Nasz pracownik przebywał przez cały kwiecień na zasiłku chorobowym z powodu wypadku przy pracy. Wcześniej pobierał wynagrodzenie chorobowe, ale tylko kilka dni. Jednak z powodu wypadku przysługuje mu zasiłek. Podstawa wymiaru zasiłku wynosi 2978,73 zł po odliczeniu 13,71 proc. Została obliczona ze stałej pensji zasadniczej oraz średniej miesięcznej, zmiennej premii. Pracownik ma zajęcie komornicze alimentacyjne na łączną kwotę 8000 zł. Jesteśmy płatnikiem zasiłków. Jak dokonać potrącenia z zasiłku za kwiecień?

    czytaj więcej

  • Jak obliczyć podwyższenie zasiłku macierzyńskiego, gdy wynagrodzenie zajął komornik

    Jak obliczyć podwyższenie zasiłku macierzyńskiego, gdy wynagrodzenie zajął komornik

    Pracownica zatrudniona na pół etatu otrzymuje wynagrodzenie 1050 zł. Do 9 kwietnia uzyskiwała zasiłek chorobowy 100 proc., a od 10 kwietnia nabyła prawo do zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka (80 proc.). Ma prawo do miesięcznej kwoty zmniejszającej podatek oraz zajęcie komornicze niealimentacyjne na kwotę łącznie 2500 zł. Jak prawidłowo rozliczyć kwiecień z zasiłków, z uwzględnieniem potrącenia?

    czytaj więcej

  • Kiedy ZUS może odmówić wypłaty świadczenia z tytułu wypadku?

    Kiedy ZUS może odmówić wypłaty świadczenia z tytułu wypadku?

    Świadczenie z tytułu wypadku może nie być wypłacone, jeżeli nie przedstawiono ZUS-owi protokołu powypadkowego lub karty wypadku, a także w przypadku nieuznania w protokole powypadkowym lub karcie wypadku zdarzenia za wypadek przy pracy w rozumieniu ustawy oraz gdy protokół powypadkowy lub karta wypadku zawierają stwierdzenia bezpodstawne.

    czytaj więcej

  • Urzędnik wyborczy z ubezpieczeniem, ale niższym zasiłkiem

    Urzędnik wyborczy z ubezpieczeniem, ale niższym zasiłkiem

    Jak wiele straci, zależy od tego, ile dni poświęcił na pracę w komisji. Będzie tak, bo otrzymane za nią wynagrodzenie nie jest wliczane do podstawy wymiaru świadczeń.

    czytaj więcej

  • Vademecum dorabiającego emeryta i rencisty [PORADNIK]

    Vademecum dorabiającego emeryta i rencisty [PORADNIK]

    Przepisy nie wprowadzają ograniczeń dotyczących podstawy wykonywania pracy przez emerytów i rencistów. Mogą oni pracować na podstawie umowy o pracę, umowy-zlecenia, umowy o dzieło. Dodatkowo ci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny, a więc 60 (kobiety) i 65 lat (mężczyźni), nie muszą zwracać uwagi na to, ile dorobią, bo niezależnie od zarobków ZUS nie zmniejszy im świadczenia. Limity przewidziane są dla młodszych świadczeniobiorców.

    czytaj więcej

  • Jednorazowe odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu. Kiedy i komu przysługuje?

    Jednorazowe odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu. Kiedy i komu przysługuje?

    Jeżeli ubezpieczony pracownik - wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej - doznaje stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, wówczas przysługuje mu jednorazowe odszkodowanie. Świadczenie przysługuje w wysokości 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku. Pieniądze otrzymać może także uprawniony członek rodziny.

    czytaj więcej

  • Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy w 2018/2019

    Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy w 2018/2019

    Pracownikowi, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, przysługuje jednorazowe odszkodowanie. Wymagane dokumenty należy złożyć w ZUS za pośrednictwem pracodawcy (płatnika składek). Pieniądze otrzymać może także uprawniony członek rodziny. Kwoty możliwe do uzyskania w ramach odszkodowania są ściśle określone rozporządzeniem.

    czytaj więcej

  • ZUS: Pracownicy etatowi wciąż muszą się składać na przedsiębiorców

    ZUS: Pracownicy etatowi wciąż muszą się składać na przedsiębiorców

    Wypłaty zasiłków chorobowych i macierzyńskich z roku na rok są coraz mniejsze. Ale systemowi i tak daleko do samofinansowania.

    czytaj więcej

  • Od 2019 roku osoby z minimalną pensją dostaną 150 zł więcej

    Od 2019 roku osoby z minimalną pensją dostaną 150 zł więcej

    Od 1 stycznia 2019 r. miesięczne minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie z 2100 zł do 2250 zł. Jak zwykle wyższe też będą niektóre świadczenia ze stosunku pracy odpowiadające kwocie minimalnej pensji lub jej wielokrotności, a także wszystkie podstawy, progi i wskaźniki obowiązujące w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych, dla których bazą są minimalne pobory. Wzrost wysokości wynagrodzenia minimalnego podnosi również inne obowiązkowe świadczenia i należności. Ta kwota funkcjonuje również jako graniczna, np. przy dokonywaniu potrąceń z wynagrodzenia, a w przepisach ubezpieczeniowych także jako podstawa wymiaru składek na ZUS z niektórych tytułów.

    czytaj więcej

  • Chorobowy, macierzyński, opiekuńczy: [ILE WYNOSZĄ ZASIŁKI Z ZUS W 2019]

    Chorobowy, macierzyński, opiekuńczy: [ILE WYNOSZĄ ZASIŁKI Z ZUS W 2019]

    Osobie ubezpieczonej w razie choroby czy narodzin dziecka przysługują różne rodzaje zasiłków, wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zobacz, ile wynoszą te świadczenia w 2019 roku.

    czytaj więcej

  • Jak uzupełnić wynagrodzenie w razie nieobecności usprawiedliwionej i nieusprawiedliwionej

    Jak uzupełnić wynagrodzenie w razie nieobecności usprawiedliwionej i nieusprawiedliwionej

    Pracownik zatrudniony w naszej firmie od 6 sierpnia 2018 r. zachorował w lutym 2019 r. (pięć dni). Zaś w październiku 2018 r. chorował przez trzy dni i w tym samym miesiącu był też nieobecny w pracy przez jeden dzień, przy czym nie usprawiedliwił tej absencji. W związku z tym otrzymał wynagrodzenie chorobowe za dni zwolnienia lekarskiego oraz wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca odpowiednio pomniejszone o te obie nieobecności. Pracownik jest wynagradzany stawką miesięczną 2890 zł i otrzymuje miesięczną premię regulaminową w wysokości od 5 do 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego za czas pracy. Premia za październik wyniosła 8 proc. wynagrodzenia za pracę. Jak obliczyć podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego za luty br., a w szczególności jak uzupełnić wynagrodzenie za październik 2018 r., które wchodzi do podstawy?

    czytaj więcej

  • Wypadek przy pracy. Kiedy ZUS może odmówić wypłaty świadczenia?

    Wypadek przy pracy. Kiedy ZUS może odmówić wypłaty świadczenia?

    Świadczenie z tytułu wypadku przy pracy może nie być wypłacone, jeżeli ZUS-owi nie został przedstawiony protokół powypadkowy lub karta wypadku, a także w przypadku nieuznania w protokole powypadkowym lub karcie wypadku zdarzenia za wypadek przy pracy oraz gdy protokół powypadkowy lub karta wypadku zawierają stwierdzenia bezpodstawne.

    czytaj więcej

  • UODO wyjaśnia, jak długo trzymać dokumenty z umów zleceń i PPK

    UODO wyjaśnia, jak długo trzymać dokumenty z umów zleceń i PPK

    Nie ma przepisów, które regulują to wprost. Nie ulega jednak wątpliwości, że taka dokumentacja zawiera dane osobowe. A wówczas okres jej przechowywania nie jest nieograniczony – musi być zgodny z RODO. Dlatego tym razem o wyjaśnienia poprosiliśmy Urząd Ochrony Danych Osobowych.

    czytaj więcej

  • 300+, zasiłki i stypendium: Jakie pieniądze można dostać na ucznia w roku szkolnym 2019/2020

    300+, zasiłki i stypendium: Jakie pieniądze można dostać na ucznia w roku szkolnym 2019/2020

    W nowym roku szkolnym 2019/2020 uczniowie i ich rodziny mogą liczyć na stypendia i zasiłki, które w sumie mogą wynieść nawet kilkaset złotych.

    czytaj więcej

  • Wspieranie dzietności kosztuje. Jak zaoszczędzić na wypłacie zasiłków, by ratować fundusz chorobowy?

    Wspieranie dzietności kosztuje. Jak zaoszczędzić na wypłacie zasiłków, by ratować fundusz chorobowy?

    Nowe uprawnienia dla rodziców i innych ubezpieczonych spowodowały znaczne zwiększenie wydatków z ZUS na zasiłki macierzyńskie i chorobowe. A tymczasem wysokość składki się nie zmieniła. Fundusz więcej wydaje, niż do niego wpływa. I co roku z budżetu państwa sporo do niego dopłacamy

    czytaj więcej

  • Sejmowa komisja za projektem w sprawie 500 plus dla osób niepełnosprawnych

    Sejmowa komisja za projektem w sprawie 500 plus dla osób niepełnosprawnych

    Projekt ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji jednogłośnie poparła w środę sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny.

    czytaj więcej

  • Świadczenia za czas choroby. Jedne z zaliczką, inne bez

    Świadczenia za czas choroby. Jedne z zaliczką, inne bez

    Tylko wynagrodzenie chorobowe finansowane przez zakład pracy jest objęte zwolnieniem z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT. Nie mieszczą się w nim zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, bo są to inne źródła przychodów

    czytaj więcej

  • Decyzje wrócą ponownie do ZUS na polecenie sądu. Co się jeszcze zmieni 7 listopada br.?

    Decyzje wrócą ponownie do ZUS na polecenie sądu. Co się jeszcze zmieni 7 listopada br.?

    Pozwala na to nowelizacja procedury cywilnej. Od 7 listopada orzeczenie organu rentowego będzie mogło być nie tylko zmienione, lecz także uchylone już w pierwszej instancji.

    czytaj więcej

  • Poradnia ubezpieczeniowa z 3 października 2019

    Poradnia ubezpieczeniowa z 3 października 2019

    W jakim czasie po skończeniu 24-miesięcznej ulgi można się zgłosić do obniżonych składekDlaczego ZUS może wydać ponowną decyzję w sprawie, w której poprzednie orzeczenie uchyliłCo bierze się pod uwagę przy obliczaniu limitu przychodu rencisty

    czytaj więcej

  • Kiedy ZUS zmniejsza lub zawiesza wypłatę renty?

    Kiedy ZUS zmniejsza lub zawiesza wypłatę renty?

    Rencista, który uzyskuje dodatkowe przychody - np. z umowy o pracę - i przekracza 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, będzie miał świadczenie odpowiednio zmniejszone. Jeśli dodatkowe przychody przekroczą 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – wypłata renty zostanie zawieszona.

    czytaj więcej

  • zobacz więcej wyników