zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny - zasiłek, mający na celu częściowe pokrycie wydatków związanych utrzymaniem dziecka.