zasiłek macierzyński brutto

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu zasiłek macierzyński brutto. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące zasiłek macierzyński brutto.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Zobacz, jakie prawa ma pracownik na umowie-zlecenie

  Zobacz, jakie prawa ma pracownik na umowie-zlecenie

  Zleceniobiorca nie ma ustawowego prawa do urlopu wypoczynkowego czy okresu wypowiedzenia. Odpowiednie zapisy muszą znaleźć się w umowie zlecenie.

  czytaj więcej

 • Przy potrąceniach z zasiłków płatnik nie stosuje kodeksu pracy

  Przy potrąceniach z zasiłków płatnik nie stosuje kodeksu pracy

  PROBLEM: Nasz pracownik przebywał przez cały kwiecień na zasiłku chorobowym z powodu wypadku przy pracy. Wcześniej pobierał wynagrodzenie chorobowe, ale tylko kilka dni. Jednak z powodu wypadku przysługuje mu zasiłek. Podstawa wymiaru zasiłku wynosi 2978,73 zł po odliczeniu 13,71 proc. Została obliczona ze stałej pensji zasadniczej oraz średniej miesięcznej, zmiennej premii. Pracownik ma zajęcie komornicze alimentacyjne na łączną kwotę 8000 zł. Jesteśmy płatnikiem zasiłków. Jak dokonać potrącenia z zasiłku za kwiecień?

  czytaj więcej

 • 5 świadczeń jakie otrzyma kobieta w ciąży i matka na zleceniu

  5 świadczeń jakie otrzyma kobieta w ciąży i matka na zleceniu

  Kobieta w ciąży, zatrudniona na podstawie umowy zlecenia, nie ma co prawda przywilejów gwarantowanych przez kodeks pracy, ale nie jest całkowicie pozbawiona uprawnień - także po urodzeniu się dziecka.

  czytaj więcej

 • Koszt zatrudnienia pracownika 2018: Ile pracodawca zapłaci składek do ZUS po podwyżce płacy minimalnej

  Koszt zatrudnienia pracownika 2018: Ile pracodawca zapłaci składek do ZUS po podwyżce płacy minimalnej

  Wynagrodzenie to zaledwie 60 proc. wydatków, jakie składają się na koszt zatrudnienia pracownika. Do pozostałych kosztów zaliczają się miedzy innymi składki na ubezpieczenie społeczne, które wzrosną jeszcze od 2018 roku, rośnie bowiem płaca minimalna.

  czytaj więcej

 • Incydentalne czynności biurowe to nie współpraca przy prowadzeniu działalności gospodarczej powodująca obowiązek ubezpieczeń

  Incydentalne czynności biurowe to nie współpraca przy prowadzeniu działalności gospodarczej powodująca obowiązek ubezpieczeń

  Zarówno orzecznictwo, jak i wykładnia językowa zwracają uwagę na konieczność przyczyniania się współpracownika do zwiększenia zysku i realnego wpływu na funkcjonowanie biznesu.

  czytaj więcej

 • Jak obliczyć podwyższenie zasiłku macierzyńskiego, gdy wynagrodzenie zajął komornik

  Jak obliczyć podwyższenie zasiłku macierzyńskiego, gdy wynagrodzenie zajął komornik

  Pracownica zatrudniona na pół etatu otrzymuje wynagrodzenie 1050 zł. Do 9 kwietnia uzyskiwała zasiłek chorobowy 100 proc., a od 10 kwietnia nabyła prawo do zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka (80 proc.). Ma prawo do miesięcznej kwoty zmniejszającej podatek oraz zajęcie komornicze niealimentacyjne na kwotę łącznie 2500 zł. Jak prawidłowo rozliczyć kwiecień z zasiłków, z uwzględnieniem potrącenia?

  czytaj więcej

 • Dla Mamy, czyli o reformowaniu emerytur

  Dla Mamy, czyli o reformowaniu emerytur

  Dzień Matki obchodziliśmy dwa dni temu. Tradycja tego święta sięga czasów starożytnych. W Polsce świętować zaczęliśmy później, dopiero w 1914 r. Od tamtej pory mamy co roku są obdarowywane kwiatkami, laurkami i innymi upominkami wykonanymi przez pociechy. Matki, a dokładniej ich emerytury, leżą również w centrum zainteresowania rządu. Program „Mama plus” jest jednym z haseł rozpoczętej kampanii. Według zapowiedzi kobiety, które urodziły czwórkę lub więcej dzieci, zyskają prawo do świadczenia emerytalnego w wysokości emerytury minimalnej. Ta obecnie wynosi 1029,80 zł brutto.

  czytaj więcej

 • Nie za każdego ubezpieczonego płaci się składkę na Fundusz Pracy

  Nie za każdego ubezpieczonego płaci się składkę na Fundusz Pracy

  Nie trzeba tego robić, jeśli zatrudniony ma już inny tytuł do ubezpieczeń emerytalno-rentowych. Podobnie będzie w sytuacji, jeśli ukończył 55 lub 60 lat.

  czytaj więcej

 • Pielęgniarki na macierzyńskim straciły na podwyżkach

  Pielęgniarki na macierzyńskim straciły na podwyżkach

  Od września – na mocy porozumienia z ministrem zdrowia – dodatek do pensji, który otrzymywały pielęgniarki, tzw. zembalowe, został włączony do podstawy wynagrodzenia. To dla nich korzystna zmiana, m.in. dlatego, że od podstawy liczą się pochodne. Jednak część pielęgniarek przebywających na urlopach macierzyńskich, które do tej pory dodatek otrzymywały, straciła go, a na podwyżkę muszą poczekać do czasu powrotu do pracy.

  czytaj więcej

 • Od 2019 roku osoby z minimalną pensją dostaną 150 zł więcej

  Od 2019 roku osoby z minimalną pensją dostaną 150 zł więcej

  Od 1 stycznia 2019 r. miesięczne minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie z 2100 zł do 2250 zł. Jak zwykle wyższe też będą niektóre świadczenia ze stosunku pracy odpowiadające kwocie minimalnej pensji lub jej wielokrotności, a także wszystkie podstawy, progi i wskaźniki obowiązujące w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych, dla których bazą są minimalne pobory. Wzrost wysokości wynagrodzenia minimalnego podnosi również inne obowiązkowe świadczenia i należności. Ta kwota funkcjonuje również jako graniczna, np. przy dokonywaniu potrąceń z wynagrodzenia, a w przepisach ubezpieczeniowych także jako podstawa wymiaru składek na ZUS z niektórych tytułów.

  czytaj więcej

 • Wpłaty i dopłaty do PPK, czyli co się składa na nasze oszczędności

  Wpłaty i dopłaty do PPK, czyli co się składa na nasze oszczędności

  Na konta uczestników programu trafią środki z kilku źródeł. Od niektórych trzeba będzie zapłacić podatek dochodowy. Wszystkie natomiast zostały zwolnione ze składek ZUS

  czytaj więcej

 • Senacka komisja pozytywnie o matczynych emeryturach

  Senacka komisja pozytywnie o matczynych emeryturach

  Senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej zarekomendowała w czwartek Senatowi przyjęcie bez poprawek ustawy "Mama 4 plus" o tzw. matczynych emeryturach. Komisja odrzuciła zgłoszone przez opozycję poprawki dotyczące m.in. przyjęcie zapisu, że świadczenie przysługuje matce i ojcu.

  czytaj więcej

 • Dla kogo zasiłek macierzyński?

  Dla kogo zasiłek macierzyński?

  Zasiłek macierzyński to świadczenie związane z urodzeniem lub przysposobieniem dziecka. Odpowiednią kwotę wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych rodzicom, jeśli dziecko urodziło się w okresie podlegania ubezpieczeniu chorobowemu.

  czytaj więcej

 • Zmiany w ustawie o PPK

  Zmiany w ustawie o PPK

  Pracownicze Plany Kapitałowe jeszcze nie zostały wdrożone w żadnej firmie, a już doczekały się nowelizacji ustawy. Uproszczono i ujednolicono kilka kwestii, a także wprowadzono istotną zmianę.

  czytaj więcej

 • O czym musi pamiętać firma wdrażająca PPK od 1 lipca 2019

  O czym musi pamiętać firma wdrażająca PPK od 1 lipca 2019

  Największe firmy dobrze znają tę datę. Od 1 lipca 2019 obowiązek zapisania pracownika do Pracowniczych Planów Kapitałowych będą miały podmioty zatrudniające na 31 grudnia 2018 minimum 250 pracowników.

  czytaj więcej

 • PPK 2019: 7 najczęściej zadawanych pytań o pracownicze plany kapitałowe (cz. II)

  PPK 2019: 7 najczęściej zadawanych pytań o pracownicze plany kapitałowe (cz. II)

  Im bardziej postępuje wdrażanie w firmach pracowniczych planów kapitałowych oraz im bliżej do podjęcia decyzji pracownika o pozostaniu w PPK lub rezygnacji, pojawia się coraz więcej pytań szczegółowych. Oto kolejne 7 najczęściej zadawanych ekspertom.

  czytaj więcej

 • Umowa dla niani [RODZAJE, WZÓR]

  Umowa dla niani [RODZAJE, WZÓR]

  Zamierzasz zatrudnić opiekunkę dla dziecka i zastanawiasz się jaką umowę z nią zawrzeć? Która będzie najkorzystniejsza dla rodzica? Jak powinna wyglądać? Odpowiedź na te pytania znajdziesz w poniższym tekście.

  czytaj więcej

 • Umowa uaktywniająca dla niani [WZÓR]

  Umowa uaktywniająca dla niani [WZÓR]

  Umowa uaktywniająca dla niani jest formą pomocy państwa w powrocie rodziców do pracy po urlopach związanych z urodzeniem dziecka. Jakie warunki trzeba spełnić, aby ZUS opłacił składki za opiekunkę? Co powinna ona zawierać?

  czytaj więcej

 • Jak obliczyć podwyższenie zasiłku macierzyńskiego, gdy zmieniła się jego wysokość

  Jak obliczyć podwyższenie zasiłku macierzyńskiego, gdy zmieniła się jego wysokość

  Pracownica 1 sierpnia 2019 r. urodziła dziecko i od tego dnia korzysta z urlopu macierzyńskiego i zasiłku macierzyńskiego (100 proc.). Podstawa wymiaru tego zasiłku była niższa od świadczenia rodzicielskiego, dlatego zostało wypłacone podwyższenie. We wrześniu okazało się, że do podstawy zasiłku macierzyńskiego nie została wliczona miesięczna premia. Po jej uwzględnieniu i przeliczeniu podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego przewyższa to świadczenie i podwyższenie za wrzesień było nienależne. Jak prawidłowo rozliczyć zasiłek i nadpłatę podwyższenia za wrzesień?

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników