zasiłek chorobowy za pobyt w szpitalu 2013

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu zasiłek chorobowy za pobyt w szpitalu 2013. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące zasiłek chorobowy za pobyt w szpitalu 2013.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Jak ustalić <strong>zasiłek</strong> <strong>chorobowy</strong> na przełomie lat dla pracownika, który ukończył 50. rok życia

  Jak ustalić zasiłek chorobowy na przełomie lat dla pracownika, który ukończył 50. rok życia

  ... uprawnienie do wyższego zasiłku w związku z pobytem w szpitalu w br. W efekcie, przyjmując dodatkowe ... od 1 stycznia. Zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu w wysokości 80 proc. ... od 1 stycznia. Zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu w wysokości 80 proc. ... zasiłku chorobowego w związku z pobytem w szpitalu, ma również zastosowanie ...

  czytaj więcej

 • Kiedy przysługuje zasiłek chorobowy po utracie zatrudnienia

  ... pracy. Prawo do zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego można nabyć w dwóch sytuacjach ... E. Podstawa wymiaru zasiłku Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego za okres po ustaniu ... celów wypłaty wynagrodzenia za czas choroby/zasiłku chorobowego w czasie trwania zatrudnienia, ... tej osoby ubezpieczeniem chorobowym. Zasiłek chorobowy nie przysługuje także w przypadku, gdy podjęta ...

  czytaj więcej

 • Przedsiębiorcze matki zapłacą <strong>za</strong> <strong>zasiłek</strong> macierzyński

  Przedsiębiorcze matki zapłacą za zasiłek macierzyński

  ... . przeciętnego wynagrodzenia, otrzyma zasiłek macierzyński w wysokości 60 proc. ... urlopu, będzie otrzymywał zasiłek w wysokości 80 proc. ... porodem i uzyskać zasiłek w najwyższej wysokości. Moje ... działalność gospodarczą będące w ciąży w chwili ogłoszenia ustawy ... , będzie mieć też zasiłek w najwyższej wysokości. Czy ... . miesiąc, i uzyskanie zasiłku macierzyńskiego w najwyższej wysokości? ...

  czytaj więcej

 • Wchodzą w życie 1 stycznia 2013 r.

  ... wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r. (Dz.U. ... ., poz. 1026) Omówienie: W 2013 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 1600 ... zabiegu. Noworodka urodzonego w szpitalu zaopatruje się w znak identyfikacyjny niezwłocznie ... zostaną dokumentowane fakturą. W przypadku podatników rozpoczynających w pierwszej połowie 2013 r. albo w pierwszej połowie 2014 ...

  czytaj więcej

 • Dłuższe urlopy i świadczenia przedemerytalne: Kto dostaje pieniądze <strong>za</strong> siedzenie <strong>w</strong> domu

  Dłuższe urlopy i świadczenia przedemerytalne: Kto dostaje pieniądze za siedzenie w domu

  KLIKNIJ NA ZDJĘCIA, ABY PRZEJŚĆ DO GALERII. zdjęcie główne

  czytaj więcej

 • Świadczenia, <strong>zasiłki</strong> i umowy: zobacz, jakie prawa przysługują Polakom pracującym <strong>za</strong> granicą

  Świadczenia, zasiłki i umowy: zobacz, jakie prawa przysługują Polakom pracującym za granicą

  ... , jak podawał GUS w październiku 2013 r., za granicą przebywa już ... rodzaje zasiłku, w tym pomoc w opłacaniu czynszu ... jeżeli stracisz pracę w Holandii? Koszty leczenia w Holandii są za to bardzo drogie, w związku z tym ... ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych w Wielkiej Brytanii. W sprawie zasiłków na dzieci - rząd ...

  czytaj więcej

 • Komentarz do zmian <strong>w</strong> kodeksie pracy: Likwidacja dodatkowego macierzyńskiego i możliwość dzielenia się urlopem ...

  Komentarz do zmian w kodeksie pracy: Likwidacja dodatkowego macierzyńskiego i możliwość dzielenia się urlopem ...

  ... tytuły do ubezpieczenia chorobowego. W przypadku rezygnacji z ... będzie im przysługiwał zasiłek macierzyński. W przypadku rezygnacji ... urlopu macierzyńskiego i zasiłku, w sytuacji gdy matka ... przebywania przez nią w szpitalu albo innej placówce ... zarobkową i pobierać za ten okres zasiłek. W przypadku gdy z powodu pobytu w szpitalu dzieckiem nie będzie ...

  czytaj więcej

 • Nowe uprawnienia: urlop macierzyński, dodatkowy i rodzicielski - <strong>w</strong> sumie 52 tygodnie

  Nowe uprawnienia: urlop macierzyński, dodatkowy i rodzicielski - w sumie 52 tygodnie

  ... odpowiadającej okresowi jej pobytu w szpitalu) lub umrze (wtedy ... złożenie jednego wniosku. W takim wypadku zasiłek macierzyński w czasie urlopu rodzicielskiego ... i zmienią ją w trakcie pobierania zasiłku - zrezygnują z dodatkowego ... w tym czasie zasiłków ... jednorazowe wyrównanie. Jeśli zasiłek macierzyński w okresie urlopu macierzyńskiego ... 868 mln zł w 2013 r., 2 mld ...

  czytaj więcej

 • 100 procent <strong>chorobowego</strong> tylko dla nielicznych. Rząd zarobi na służbach mundurowych

  100 procent chorobowego tylko dla nielicznych. Rząd zarobi na służbach mundurowych

  27 sierpnia w czasie posiedzenia sejmowej ... otrzymywać wynagrodzenie w wysokości 80 ... . świadczenia należy się za absencję chorobową spowodowaną służbą. Szanse ... i chorób pozostających w związku ze służbą w policji, straży granicznej, ... rozwiązanie obecnie obowiązuje w systemie powszechnym. Zasiłek chorobowy w wysokości 100 proc. ... Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, krajowy konsultant w dziedzinie medycyny pracy. ...

  czytaj więcej

 • Poradnia ubezpieczeniowa z 19 marca 2015

  ... choroby, porodu lub pobytu w szpitalu małżonka stale opiekującego ... otrzymałem decyzję ZUS, w której obniżono mi zasiłek o 25 proc. za niektóre dni. Czy w moim stanie zdrowia ... też skorzystać z zasiłku chorobowego (minął pierwszy 30 ... do zasiłku chorobowego wypłacanego przez ... przyznania prawa do zasiłku chorobowego. Ustawa chorobowa w art. 4 ust. ...

  czytaj więcej

 • Jakie prawa mają bliscy pacjenta

  ... pobierze opłaty za pobyt rodzica Matka ... matką podczas jej pobytu w szpitalu. Dyrekcja placówki nie ... bliskim. Pacjent podczas pobytu w szpitalu ma prawo widywać ... pacjenta zmarłego podczas pobytu w szpitalu chce dochodzić roszczeń za błąd medyczny na ... można udzielić już w chwili przyjęcia do szpitala lub w trakcie pobytu. Jeżeli chory umożliwił ...

  czytaj więcej

 • Rząd 28 maja 2013 r. przyjął

  ... 80 proc. uposażenia w przypadku zwolnienia lekarskiego. ... obowiązujących w systemie powszechnym. ... wymiaru składki, a w konsekwencji podstawy wymiaru zasiłku w przypadku krótkiego okresu ... poród, choroba czy pobyt w szpitalu uniemożliwia osobiste sprawowanie ... zmniejszenie wysokości opłaty za udostępnienie komornikom sądowym w formie elektronicznej danych ... prowadzenie działalności gospodarczej w strefach. W roku ubiegłym wydano ...

  czytaj więcej

 • Warunki uzyskania wcześniejszej emerytury zależą od daty urodzenia i płci wnioskodawcy

  ... zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem ZUS, na ... zasiłków z ubezpieczenia społecznego (chorobowego ... rehabilitacyjnego, •  okresy pobierania zasiłku chorobowego i opiekuńczego oraz ... lub psychofizyczny przysługuje zasiłek pielęgnacyjny - dodatkowo w granicach do trzech ... ukończenia tej nauki, w wymiarze określonym w programie studiów, •  okres ... świadczenia po wejściu w życie w maju nowelizacji ustawy ...

  czytaj więcej

 • Nasza choroba narodowa: fikcyjne zwolnienia lekarskie

  Nasza choroba narodowa: fikcyjne zwolnienia lekarskie

  ... r. liczba dni chorobowych w tym miesiącu wyniosła ... Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – w latach 2013 – 2017 fundusz chorobowy FUS zanotuje 17 ... lub kilku dni chorobowych, na które nieprzysługiwałby zasiłek. – Tak to funkcjonuje w wielukrajach zachodnich. Dzięki ... kontroli osóbubezpieczonych pobierających zasiłek chorobowy uprawnieni sąpłatnicy składek, ... utratę prawa do zasiłku chorobowego, topowoduje też ...

  czytaj więcej

 • Elektroniczne zwolnienia lekarskie - na czym polegają zmiany?

  Elektroniczne zwolnienia lekarskie - na czym polegają zmiany?

  ... z powodu choroby, pobycie w szpitalu lub sprawowaniu opieki ... pracy. Podobnie z pobytem w szpitalu – zachowano termin 14 ... tym bardziej kary za niedostarczenie. W obowiązującym brzmieniu za spóźnienie z ... . Okres czasowej niezdolności, w tym okres pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki ... niezdolności do pracy, w tym okres pobytu w szpitalu. Numer statystyczny choroby. ...

  czytaj więcej

 • Czy niepracujący ma prawo do renty

  Czy niepracujący ma prawo do renty

  ... umowy o dzieło. W ten sposób przez ... , odpowiedni do wieku, w którym niezdolność do pracy powstała. W tym przypadku wynosi ... do pracy powstała w wieku 20–22 ... pracy ujawniła się w wieku od ... zdrowiu. Po kilkumiesięcznym pobycie w szpitalu okazało się, że ... ubezpieczenia, zatrudnienia, pobierania zasiłku macierzyńskiego, chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego. ...

  czytaj więcej

 • Prawo do bezpłatnego leczenia po wygaśnięciu umowy o pracę

  Prawo do bezpłatnego leczenia po wygaśnięciu umowy o pracę

  ... , a także pobierają zasiłek chorobowy, rehabilitacyjny lub macierzyński. ... . Jeżeli przedłuży się pobyt w szpitalu osoby, która niedawno ... do bezpłatnych świadczeń. Za leczenie w tym i kolejnych ... lekarza lub przebywająca w szpitalu powinna być w tym systemie sprawdzona ... stan uprawnień pacjenta w dniu, w którym dokonano weryfikacji. ... czy w ZUS. W przypadku wątpliwości ...

  czytaj więcej

 • Cięcie OFE nie pomogło. ZUS tonie

  Cięcie OFE nie pomogło. ZUS tonie

  W latach 2013 – 2017 na wypłatę emerytur zabraknie w ZUS 239 ... mających uzdrowić sytuację w systemie emerytalnym w najbliższych latach, grozi ... składki opłacane przezubezpieczonych. W zamian odpowiadają za wypłatę świadczeń. Wnormalnej ... zł) oraz zaciągakredyty w bankach (w tym roku 1 ... mafundusz wypłacający emerytury. W latach 2013 – 2017wyniesie 239 mld ...

  czytaj więcej

 • Pięciostopniowa skala zadecyduje o wysokości świadczenia pielęgnacyjnego

  Pięciostopniowa skala zadecyduje o wysokości świadczenia pielęgnacyjnego

  ... oraz prognozowania czasu pobytu w szpitalu czy szybkości powrotu ... z początkiem lipca, w wyniku zmian w przepisach utraciły prawo ... .in. skalą Barthel w Instytucie Neurologii w Warszawie. - Nasi podopieczni ... jest na przykład w stanie zaprószyć ogień w mieszkaniu - mówi opiekunka ... możliwość przeprowadzenia oceny w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby niesamodzielnej. ...

  czytaj więcej

 • Bat na wiecznie chorych. Czy pracodawca powinien mieć możliwość rozstanie się z długotrwale nieobecnym pracownikiem?

  Bat na wiecznie chorych. Czy pracodawca powinien mieć możliwość rozstanie się z długotrwale nieobecnym pracownikiem?

  ... zdarza się, że w praktyce sprytny pracownik jest w stanie skutecznie taki krok uniemożliwić. Przodują w tym kobiety, które ... najpierw zwolnienia lekarskiego w czasie ciąży (lekarze ... tylko w przypadku nieprzerwanej ... badania ubezpieczonych, również w miejscu ich pobytu. Z jakichś jednak ... odmowie prawa do zasiłku, m.in. w razie uniemożliwienia badania ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

Kronika Prawa – Kalendarium

Październik 2015
PnWtŚrCzPtSbNd
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829303101
02030405060708

zobacz więcej