zasiedzenie prawo spadkowe

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu zasiedzenie prawo spadkowe. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące zasiedzenie prawo spadkowe.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Razem, ale bez ślubu. Jak dbać o swoje sprawy w związku nieformalnym

  Razem, ale bez ślubu. Jak dbać o swoje sprawy w związku nieformalnym

  Janusz i Teresa mieszkają wspólnie od kilku lat. Nie mogą się pobrać, bo żona Janusza nie zgadza się na rozwód. Wiedzą, że konkubinat jest związkiem nieformalnym, ale chcą żyć w nim jak w prawdziwej rodzinie, więc planują dziecko i zakup wspólnego mieszkania. Jednak przed podjęciem decyzji o urodzeniu dziecka pozamałżeńskiego Teresa zaczęła się zastanawiać nad jego uprawnieniami oraz nad tym, jakie będą przysługiwały jej prawa do majątku, którego dorobi się razem z Januszem, przede wszystkim do wspólnego mieszkania. Partnerzy chcą zaciągnąć na nie kredyt i spłacać go wspólnie.

  czytaj więcej

 • Jak przeprowadzić podział jednej nieruchomości na kilka mniejszych

  Jak przeprowadzić podział jednej nieruchomości na kilka mniejszych

  Wydzielenie nowych działek następuje na podstawie decyzji wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Wyjątek stanowią nieruchomości rolne lub leśne, które mogą być dzielone według uznania właściciela. Jeśli wartość gruntu wzrosła, gmina może nałożyć na właściciela opłatę adiacencką.

  czytaj więcej

 • Jak zasiedzieć nieruchomość

  Jak zasiedzieć nieruchomość

  Po upływie 30 lat posiadacz gruntu korzystający z niego jak właściciel może formalnie przejąć go na własność. Do skutecznego potwierdzenia niezbędne jest jednak przeprowadzenie specjalnego postępowania sądowego

  czytaj więcej

 • Czy spadkobierca może zasiedzieć nieruchomość?

  Czy spadkobierca może zasiedzieć nieruchomość?

  Nieruchomość należąca do spadku przez jednego ze spadkobierców może zostać zasiedziana po upływie 10, 20 lub 30 lat samoistnego posiadania. Okres potrzebny do skutecznego zasiedzenia zależny jest od tego, czy odbywa się ono w dobrej bądź złej wierze.

  czytaj więcej

 • Nowelizacja kodeksu cywilnego: Nie musimy za wszelką cenę dostosowywać się do oczekiwań wspólnotowych urzędników

  Nowelizacja kodeksu cywilnego: Nie musimy za wszelką cenę dostosowywać się do oczekiwań wspólnotowych urzędników

  - Nadeszła pora refleksji. Nie jesteśmy już w takiej sytuacji, jak w pierwszej połowie ubiegłego dziesięciolecia. Warto zgłaszać Unii protokolarnie odstępstwa i zastrzeżenia, zwłaszcza gdy jest to niekorzystne dla naszej gospodarki - mówi prof. Wojciech Katner.

  czytaj więcej

 • Uprawiając ziemię możesz nabyć do niej prawo

  Uprawiając ziemię możesz nabyć do niej prawo

  Rodzice mają niewielką posiadłość, do której przylega łąka – pisze pan Wojciech z Augustowa. – Niestety, nie zdołaliśmy ustalić, kto jest jej właścicielem. Od wielu lat moi rodzice zajmują się tą łąką, dbają o ziemię. Pomyśleliśmy, że może warto byłoby zrobić porządek w dokumentach. Czy jest szansa na przejęcie takiej niczyjej ziemi

  czytaj więcej

 • Będą zmiany w spadkach. Sejm przyjął poprawkę Senatu do noweli Kpc

  Będą zmiany w spadkach. Sejm przyjął poprawkę Senatu do noweli Kpc

  Senacka poprawka zmierza do tego, aby nie uchylać z początkiem 2016 r. przepisu ustawy o samorządzie gminnym, w myśl którego podstawą zwolnienia z podatku od spadków jest akt poświadczenia dziedziczenia lub Europejskie Poświadczenie Spadkowe.

  czytaj więcej

 • Najważniejsze rzeczy, jakie trzeba wiedzieć o podatku od spadków i darowizn

  Najważniejsze rzeczy, jakie trzeba wiedzieć o podatku od spadków i darowizn

  Istotą podatku od spadków i darowizn jest to, że są nim opodatkowane wyłącznie czynności nieodpłatne. Zwracają na to uwagę zarówno organy podatkowe, jak i sądy

  czytaj więcej

 • Posiadanie samoistne to warunek zasiedzenia

  Posiadanie samoistne to warunek zasiedzenia

  By doszło do nabycia własności z upływem lat zainteresowany musi władać rzeczą tak jak właściciel. Przeprowadzanie remontów i inwestowanie w cudzą nieruchomość to za mało – przypomniał Sąd Okręgowy w Płocku.

  czytaj więcej

 • Górski: Państwo zacznie kształtować ceny nieruchomości [WYWIAD]

  Górski: Państwo zacznie kształtować ceny nieruchomości [WYWIAD]

  Agencja Nieruchomości Rolnych będzie miała podstawy prawne, aby być spekulacyjnym monopolistą w obrocie ziemią rolną - mówi w wywiadzie dla DGP Maciej Górski, adwokat z Instytutu Badań nad Prawem Nieruchomości.

  czytaj więcej

 • O tym jak to spadkobiercy po bohaterze Tadeuszu Malinowskim musieli udowadniać, że spadek jest im należny [WYWIAD]

  O tym jak to spadkobiercy po bohaterze Tadeuszu Malinowskim musieli udowadniać, że spadek jest im należny [WYWIAD]

  Im władza więcej mówi o patriotyzmie, wartościach, tym bardziej chce zapomnieć o naszym dziadku. Najlepiej, by go nie było w historii. A jeśli już, to bez tych wszystkich nieruchomości – mówi Adam Robiński w wywiadzie dla Magdaleny Rigamonti.

  czytaj więcej

 • Wszystkie kamienice Willy’ego Goldberga

  Wszystkie kamienice Willy’ego Goldberga

  Do Sądu Rejonowego w Radomsku: Ja, niżej podpisany Willy Goldberg, oświadczam, że jestem jedynym spadkobiercą rodziny Goldbergów, której wszyscy członkowie zginęli w czasie II wojny światowej. Do dnia dzisiejszego nie toczyło się po żadnej z tych osób postępowanie spadkowe. Moim zamiarem jest uregulowanie stanu prawnego po moich przodkach i na dzień dzisiejszy ustalam majątek, który był kiedyś w ich posiadaniu. Zwracam się o wydanie odpisów poszczególnych dokumentów, znajdujących się z aktach Ksiąg Hipotecznych Nr…”. I dalej wyliczanka na pięciu stronach: numery ksiąg, decyzje, pełnomocnictwa, postanowienia, akty urodzenia i zgonu, opłaty stemplowe, decyzje urzędu skarbowego, tytuły wykonawcze, nakazy egzekucyjne. Wszystko, co pomoże w ustaleniu prawa do dziedziczenia.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników