zachowek 2013

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu zachowek 2013. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące zachowek 2013.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • TK: Zachowek słusznie chroni najbliższych członków rodziny

  TK: Zachowek słusznie chroni najbliższych członków rodziny

  Ograniczenie swobody testowania jest niezbędne ze względu na ochronę praw i wolności osób z kręgu najbliższej rodziny spadkodawcy – orzekł wczoraj Trybunał Konstytucyjny.

  czytaj więcej

 • Co zrobić, by odziedziczony lokal stał się własnością jednego spadkobiercy

  Co zrobić, by odziedziczony lokal stał się własnością jednego spadkobiercy

  Zdarza się, że jedyną wartościową rzeczą, jaką możemy zostawić bliskim w spadku, jest dom albo mieszkanie – własne, albo własnościowe, czyli takie, do którego przysługuje potencjalnemu spadkodawcy własnościowe prawo do lokalu. I jeśli taką nieruchomość lub jej część albo prawo miałby objąć tylko jeden z potencjalnych spadkobierców, to warto zawczasu zastanowić się, jaka metoda byłaby w konkretnym przypadku najlepsza.

  czytaj więcej

 • Komu przysługuje zachowek, jeżeli testament pomija najbliższych

  Komu przysługuje zachowek, jeżeli testament pomija najbliższych

  Każdemu wolno zapisać w testamencie wszystko, co ma, komukolwiek. Prawo spadkowe czuwa jednak, by rodzinie nie stała się krzywda. Służy temu instytucja zachowku. I chociaż został on pomyślany jako korekta swobody testowania, to nie ma na razie powodów do przypuszczeń, że wkrótce to się zmieni. Trybunał Konstytucyjny odpowiedział bowiem 25 lipca 2013 r. (sygn. akt P 56/11) bezwzględnym liberałom, że prawo do zachowku stanowi uzasadnione konstytucyjnie ograniczenie praw podmiotowych.

  czytaj więcej

 • Jak uchylić się od skutków prawnych przyjęcia spadku

  Jak uchylić się od skutków prawnych przyjęcia spadku

  Pozostawioną przez zmarłego schedę można przyjąć bądź odrzucić w postępowaniu przed sądem lub notariuszem. W tym celu spadkobierca składa specjalne oświadczenie spadkowe. Jeżeli krewni nieboszczyka zdecydują się na przeprowadzenie takiego postępowania przed sądem, to muszą pamiętać, że wniosek o stwierdzenie nabycia spadku trzeba złożyć w sądzie właściwym dla ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy.

  czytaj więcej

 • Z dwóch testamentów czasem liczy się wcześniej ogłoszony

  Z dwóch testamentów czasem liczy się wcześniej ogłoszony

  Nowe terminy przedawnienia odnoszą się tylko do tych roszczeń, które jeszcze są wymagalne.

  czytaj więcej

 • Jak podatkowo rozliczyć zachowek, zapisy czy polecenia testamentowe

  Jak podatkowo rozliczyć zachowek, zapisy czy polecenia testamentowe

  Obowiązkowi podatkowemu podlega nie tylko dziedziczenie, lecz także inne przypadki przeniesienia własności w związku ze śmiercią spadkodawcy. Różne są terminy, w których trzeba je zgłosić do urzędu.

  czytaj więcej

 • Wniosek o spadek wpływa na zachowek

  Wniosek o spadek wpływa na zachowek

  Złożenie do sądu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku przerywa bieg przedawnienia roszczenia o zachowek – uchwalił Sąd Najwyższy.

  czytaj więcej

 • Niezapłacony zachowek pomniejsza podstawę opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn

  Niezapłacony zachowek pomniejsza podstawę opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn

  Córka odziedziczyła na podstawie testamentu po zmarłej w 2006 r. matce spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, co zostało potwierdzone notarialnie. W zeznaniu podatkowym SD-3 o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych wykazała także długi i ciężary spadku w postaci niewypłaconego zachowku na rzecz dwóch osób.

  czytaj więcej

 • Zobacz najważniejsze zmiany w prawie w 2014 roku

  Zobacz najważniejsze zmiany w prawie w 2014 roku

  Reforma kodeksu postępowania karnego, zmiany w prawie budowlanym czy ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi – zaczną obowiązywać w nachodzącym roku kalendarzowym. Co zmieni się w prawie w 2014 roku? Przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych zbliżających się reform.

  czytaj więcej

 • Kiedy wolno się zrzec zarówno udziału w spadku, jak i całej schedy

  Kiedy wolno się zrzec zarówno udziału w spadku, jak i całej schedy

  Chociaż umowy o spadek po żyjących są nieważne, to jednak przepisy dopuszczają zrzeczenie się zawczasu majątku po osobie, po której dziedziczymy na mocy ustawy. To wymaga jednak aktu notarialnego

  czytaj więcej

 • Jak sporządzić ważny testament odręczny

  Jak sporządzić ważny testament odręczny

  Ważny testament można sporządzić nie tylko u notariusza. Wystarczy własnoręcznie spisać swoją ostatnią wolę na kartce papieru, podpisać ją i opatrzyć datą. Raz sporządzony testament można następnie odwołać, niszcząc go lub spisując nowy dokument

  czytaj więcej

 • Nie ma potrzeby procesować się o schedę po śmierci spadkodawcy

  Nie ma potrzeby procesować się o schedę po śmierci spadkodawcy

  Pani Krystyna ma dwoje dzieci. Chciałaby pozostawić mieszkanie – jedyny swój majątek – córce, która razem z nią mieszka i opiekuje się nią. Uważa, że synowi nic się nie należy, nawet zachowek, bo bogato się ożenił i ma własne o wiele większe mieszkanie. Sąsiadka powiedziała jej, że nie wystarczy tylko powołać w testamencie córkę do dziedziczenia, bo brat będzie domagał się od niej wypłaty zachowku i nawet może wnieść sprawę do sądu. – Czy mogę, jeszcze przed moją śmiercią, skutecznie zobowiązać syna do zrzeczenia się pieniędzy z tytułu zachowku i w ten sposób ustrzec córkę przed procesem w sądzie – pyta kobieta

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne