wynagrodzenie po urlopie wychowawczym prawo pracy

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu wynagrodzenie po urlopie wychowawczym prawo pracy. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące wynagrodzenie po urlopie wychowawczym prawo pracy.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Emerytury i renty 2019. Wszystko co trzeba wiedzieć o zmianach

  Emerytury i renty 2019. Wszystko co trzeba wiedzieć o zmianach

  Kobiety, które wychowały czworo i więcej dzieci, rezygnując z kariery zawodowej, i nie zapracowały w związku z tym na własną emeryturę, mogą starać się o przyznanie rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. Od 1 marca emerytów i rencistów czeka podwyżka świadczeń. W tym roku będzie ona miała charakter kwotowo-procentowy

  czytaj więcej

 • Dodatkowe umowy z pracodawcą wpłyną na wpłaty do PPK

  Dodatkowe umowy z pracodawcą wpłyną na wpłaty do PPK

  Zgodnie z ustawą z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. poz. 2215) podstawą obliczania wysokości wpłat do PPK jest podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe uczestnika PPK, o której mowa w ustawie z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 300). Przy czym wyłączeniu podlega podstawa wymiaru składek osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Natomiast wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający nie są wliczane do wynagrodzenia stanowiącego podstawę obowiązkowych składek.

  czytaj więcej

 • Ile wynosi wynagrodzenie za czas choroby w 2019 roku?

  Ile wynosi wynagrodzenie za czas choroby w 2019 roku?

  Podstawa wynagrodzenia chorobowego pracownika nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia, po pomniejszeniu o kwotę odpowiadającą 13,71 procent, czyli składkom na ubezpieczenia społeczne finansowane przez zatrudnionego. W efekcie najniższa podstawa wynosi w 2019 roku to 1 941,50 zł.

  czytaj więcej

 • Świadczenia opiekuńcze 2019 [ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY]

  Świadczenia opiekuńcze 2019 [ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY]

  Zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy. Czym się różnią? Ko jest uprawniony do ich uzyskania? Ile wynoszą? Wszystko co musisz wiedzieć o świadczeniach opiekuńczych w 2019 r.

  czytaj więcej

 • Tak zarabia się w MEN. Ministerstwo Edukacji Narodowej podało kwoty

  Tak zarabia się w MEN. Ministerstwo Edukacji Narodowej podało kwoty

  Ministerstwo Edukacji Narodowej podało kwoty średnich miesięcznych wynagrodzeń swoich pracowników. Podano też kwoty przyznanych w ubiegłym roku nagród uznaniowych w resorcie. Była to odpowiedź na interpelację posłanki Joanny Schmidt, która dopytywała o wynagrodzenia w MEN w kontekście sytuacji materialnej nauczycieli i ich protestów w sprawie podwyżek.

  czytaj więcej

 • Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu. Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego

  Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu. Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego

  Zasada niedyskryminacji w zatrudnieniu (będąca nawiązaniem do zakazu dyskryminacji z art. 32 Konstytucji RP) stanowi uzupełnienie zasady równego traktowania pracowników. Jej przestrzeganie to jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy, którego naruszenie może powodować istotne konsekwencje finansowe (obowiązek zapłaty odszkodowania), a także skutkować natychmiastowym rozwiązaniem umowy o pracę przez pracownika ze względu na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracodawcy. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z 10 lutego 2009 r. (sygn. akt II PK 149/08), przepisy dotyczące równego traktowania w zatrudnieniu mają charakter bezwzględnie obowiązujący, co oznacza, iż strony umowy o pracę nie mogą – nawet w drodze porozumienia – uregulować treści stosunku pracy w sposób naruszający zasadę równego traktowania. Postanowienie takiej treści jest zatem nieważne, co wynika wprost z art. 18 par. 3 k.p. [ramka 1 s. D2]

  czytaj więcej

 • Zmiany w przepisach dotyczących związków zawodowych. Godziny związkowe po nowemu

  Zmiany w przepisach dotyczących związków zawodowych. Godziny związkowe po nowemu

  Nowe przepisy modyfikują zasady zwolnienia od pracy na czas kadencji w zarządzie organizacji zakładowej. Wiele z nich budzi wątpliwości, a w przypadku niektórych kwestii wręcz brakuje potrzebnych uregulowań.

  czytaj więcej

 • Strajk nauczycieli: 21 pytań i odpowiedzi dotyczących protestu w oświacie

  Strajk nauczycieli: 21 pytań i odpowiedzi dotyczących protestu w oświacie

  Co w trakcie strajku? Przepisy nie przewidują, że taka sytuacja może w ogóle się pojawić Dlatego na bieżąco powstają interpretacje, a MEN w ostatnich dniach „wypuścił nowe rozporządzenie” Zebraliśmy najczęściej pojawiające się pytania ze strony rodziców, uczniów, ale i nauczycieli czy dyrektorów i postaraliśmy się odpowiedzieć. Nie na wszystkie jest jednoznaczna odpowiedź, bowiem są wyjątki od wyjątków. Staramy się wyklarować najważniejsze kwestie:

  czytaj więcej

 • Jak obliczyć podstawę wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego, gdy wskaźnik mniejszy niż 100 proc.

  Jak obliczyć podstawę wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego, gdy wskaźnik mniejszy niż 100 proc.

  Pracownikowi przyznano świadczenie rehabilitacyjne na sześć miesięcy, tj. od 13 maja do 12 listopada 2019 r. Wcześniej pobierał zasiłek chorobowy, ale okres zasiłkowy już został wyczerpany. Ile wynosi świadczenie rehabilitacyjne i czy podstawa wymiaru pozostanie taka sama, jak dla chorobowego? Podstawa wynosiła 7222,47 zł (od wynagrodzenia, które wynosiło 8370 zł). Czy jeśli będziemy chcieli pracownika zwolnić bez wypowiedzenia, to dalej będzie otrzymywał to świadczenie?

  czytaj więcej

 • Zmiany w ustawie o PPK

  Zmiany w ustawie o PPK

  Pracownicze Plany Kapitałowe jeszcze nie zostały wdrożone w żadnej firmie, a już doczekały się nowelizacji ustawy. Uproszczono i ujednolicono kilka kwestii, a także wprowadzono istotną zmianę.

  czytaj więcej

 • Jak zatrudnić pracownika młodocianego? [CZAS PRACY, UMOWA, URLOPY]

  Jak zatrudnić pracownika młodocianego? [CZAS PRACY, UMOWA, URLOPY]

  Zatrudnienie młodocianego pracownika w celu przygotowania zawodowego (nauka zawodu lub przyuczenie) oraz do prac lekkich odbywa się na szczególnych zasadach przewidzianych w kodeksie pracy. Obostrzenia dotyczą m.in. czasu pracy, wymaganej umowy oraz urlopów wypoczynkowych młodocianego.

  czytaj więcej

 • Umowa dla niani [RODZAJE, WZÓR]

  Umowa dla niani [RODZAJE, WZÓR]

  Zamierzasz zatrudnić opiekunkę dla dziecka i zastanawiasz się jaką umowę z nią zawrzeć? Która będzie najkorzystniejsza dla rodzica? Jak powinna wyglądać? Odpowiedź na te pytania znajdziesz w poniższym tekście.

  czytaj więcej

 • Umowa uaktywniająca dla niani [WZÓR]

  Umowa uaktywniająca dla niani [WZÓR]

  Umowa uaktywniająca dla niani jest formą pomocy państwa w powrocie rodziców do pracy po urlopach związanych z urodzeniem dziecka. Jakie warunki trzeba spełnić, aby ZUS opłacił składki za opiekunkę? Co powinna ona zawierać?

  czytaj więcej

 • Korzystanie z urlopów na dziecko nie może dyskryminować

  Korzystanie z urlopów na dziecko nie może dyskryminować

  Pracownik wraca do firmy po urlopie wychowawczym. Czy będzie mu przysługiwać wyższe wynagrodzenie, jeśli w trakcie jego nieobecności podwyższono pensje na stanowisku, które zajmuje?

  czytaj więcej

 • Nie każda praca w szczególnych warunkach wykazywana w ZUS RIA

  Nie każda praca w szczególnych warunkach wykazywana w ZUS RIA

  Płatnik, który zatrudniał wykonujące ją osoby, musi poinformować o tym ZUS, by skrócić okres przechowywania akt. Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy były pracownik otrzymał z tego tytułu emeryturę wcześniejszą lub pomostową.

  czytaj więcej

 • Co nowego w zatrudnianiu nauczycieli od 1 września

  Co nowego w zatrudnianiu nauczycieli od 1 września

  Jakie zmiany czekają nauczycieli od 1 września?

  czytaj więcej

 • Wychowawcy domów dziecka bez godzin ponadwymiarowych

  Wychowawcy domów dziecka bez godzin ponadwymiarowych

  Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów rozstrzygnął finalnie, że wychowawcom domów dziecka nie przysługują uprawnienia z tytułu godzin ponadwymiarowych, zastępstw itp. wynikających z Karty nauczyciela.

  czytaj więcej

 • Jak obliczyć podwyższenie zasiłku macierzyńskiego, gdy zmieniła się jego wysokość

  Jak obliczyć podwyższenie zasiłku macierzyńskiego, gdy zmieniła się jego wysokość

  Pracownica 1 sierpnia 2019 r. urodziła dziecko i od tego dnia korzysta z urlopu macierzyńskiego i zasiłku macierzyńskiego (100 proc.). Podstawa wymiaru tego zasiłku była niższa od świadczenia rodzicielskiego, dlatego zostało wypłacone podwyższenie. We wrześniu okazało się, że do podstawy zasiłku macierzyńskiego nie została wliczona miesięczna premia. Po jej uwzględnieniu i przeliczeniu podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego przewyższa to świadczenie i podwyższenie za wrzesień było nienależne. Jak prawidłowo rozliczyć zasiłek i nadpłatę podwyższenia za wrzesień?

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników