wspólnotowy kodeks celny

Wspólnotowy Kodeks Celny został ustanowiony rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r.


 • celne prawo

  celne prawo

  czytaj więcej

 • Kiedy produkt staje się made in Poland

  Kiedy produkt staje się made in Poland

  W przypadku zwykłych oznaczeń geograficznych przepisy pozostawiają producentom sporą swobodę. Odmiennie niż przy oznaczeniach kwalifikowanych, nie ma istotnego znaczenia pochodzenie surowców lub półproduktów. Ważne jest, że w finalnym kształcie wyroby wytwarzane są w naszym kraju.

  czytaj więcej

 • TSUE kontra polscy producenci nalewek

  TSUE kontra polscy producenci nalewek

  Uznanie, że fermentowane napoje alkoholowe bazujące na owocach bądź zagęszczonych sokach owocowych wzmacnianych alkoholem destylowanym powinny być klasyfikowane jako alkohol etylowy, skutkowałoby obciążeniem ich wielokrotnie wyższą niż dotychczasowa stawką akcyzy.

  czytaj więcej

 • Od 1 stycznia obrót wyrobami akcyzowymi stał się znacznie łatwiejszy

  Od 1 stycznia obrót wyrobami akcyzowymi stał się znacznie łatwiejszy

  Doprecyzowano przepisy dotyczące warunków magazynowania w składzie podatkowym. Ponadto można już stosować celne procedury uproszczone w odniesieniu do alkoholu etylowego.

  czytaj więcej

 • Więcej korzyści ze statusu AEO

  Więcej korzyści ze statusu AEO

  Już za niecałe trzy miesiące wejdą w życie przepisy unijnego Kodeksu Celnego. Przedsiębiorcy dokonujący operacji celnych, którzy są zainteresowani sprawną wymianą handlową z krajami spoza UE i korzystaniem z uproszczeń w procedurach, powinni już dziś podjąć niezbędne kroki w celu uzyskania świadectwa upoważnionego przedsiębiorcy AEO (Authorized Economic Operator).

  czytaj więcej

 • Mało czasu na przygotowania do nowego kodeksu celnego

  Mało czasu na przygotowania do nowego kodeksu celnego

  Warto występować o odświeżenie już posiadanych pozwoleń na stosowanie procedur celnych, np. uszlachetniania czynnego – radzili wczoraj eksperci EY.

  czytaj więcej

 • Prawo celne: Największa zmiana od ponad 20 lat

  Prawo celne: Największa zmiana od ponad 20 lat

  Prace nad nowymi aktami prawnymi toczyły się od kilku lat. Jeszcze w ubiegłym roku nie było pewne, czy uda się dotrzymać planowanego terminu wdrożenia zmian z uwagi na przedłużające się prace nad aktami wykonawczymi do nowego kodeksu celnego.

  czytaj więcej

 • Unijny Kodeks Celny. Mnożą się problemy i niepokoją zmiany w polskim prawie

  Unijny Kodeks Celny. Mnożą się problemy i niepokoją zmiany w polskim prawie

  W związku z wejściem w życie 1 maja 2016 r. Unijnego Kodeksu Celnego zastępującego Wspólnotowy Kodeks Celny i przygotowaniem przez ministra finansów projektu nowelizacji prawa celnego i innych ustaw pojawiły się liczne problemy, które mogą mocno utrudnić prowadzenie działalności przez polskich przedsiębiorców.● Wyższe koszty i podwyższać koszt importu. Przykładowo przepis UKC dotyczący procedury wpisu do rejestru zgłaszającego (dawniej „pozwolenie na procedurę w miejscu”) jest wykładany w sposób, który bardzo komplikuje jego zastosowanie. Zdaniem MF procedura wpisu do rejestru zgłaszającego może być realizowana wyłącznie przez samego przedsiębiorcę (we własnym imieniu i na własną rzecz) lub ewentualnie we własnym imieniu na rzecz innej osoby, tj. w ramach przedstawicielstwa pośredniego. W ten sposób przedstawiciel bezpośredni, który nie jest zgłaszającym, nie będzie mógł odprawiać towarów swoich klientów, wykorzystując swoje pozwolenie na procedurę uproszczoną, co było do tej pory popularnym rozwiązaniem. Zmienia się również podejście do stosowania uproszczeń celnych. Organy mają weryfikować, by ten sam podmiot stosujący uproszczenie miał pozwolenie na procedurę specjalną (w przypadku jej zastosowania). Rozwiązanie takie również może prowadzić do utrudnień w prowadzonej działalności.

  czytaj więcej

 • W jednym czasie kilka organów będzie mogło sprawdzić przedsiębiorstwo

  W jednym czasie kilka organów będzie mogło sprawdzić przedsiębiorstwo

  W jednym czasie kilka organów będzie mogło sprawdzić przedsiębiorstwo. Warunek? Musi to być korzystne dla firmy

  czytaj więcej

 • Morawiecki: Musimy zmienić mentalność urzędników. Dialog z przedsiębiorcą, zamiast odgórnych decyzji [WYWIAD]

  Morawiecki: Musimy zmienić mentalność urzędników. Dialog z przedsiębiorcą, zamiast odgórnych decyzji [WYWIAD]

  Musi istnieć mechanizm pozwalający zmienić trudno reformowalnych urzędników, którzy siedzą w tym samym miejscu od wielu lat i wydają niekiedy te same, szkodliwe decyzje – mówi wicepremier Mateusz Morawiecki, minister finansów i minister rozwoju, w rozmowie z prezesem Ryszardem Florkiem, założycielem i właścicielem Fakro.

  czytaj więcej

 • Preferencje wspólnotowe mogą zmienić wynik przetargu

  Preferencje wspólnotowe mogą zmienić wynik przetargu

  Nawet gdy jedynym kryterium jest cena, wcale nie oznacza, że wygra wykonawca, który zaproponował najniższą. Zamówienie sektorowe może bowiem zdobyć podmiot, który złożył nieznacznie droższą ofertę, ale za to zadeklarował odpowiedni udział towarów z UE

  czytaj więcej

 • Sprzedaż ze składu celnego nie zawsze bez VAT

  Sprzedaż ze składu celnego nie zawsze bez VAT

   Zbycie towarów ze składu celnego i wywóz ich poza UE to dostawa opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Można ją uznać za eksport, o ile spełnione są ustawowe przesłanki – orzekł NSA.

  czytaj więcej

 • 2 tys. zł za interpretację w sprawie VAT i akcyzy

  2 tys. zł za interpretację w sprawie VAT i akcyzy

  Tak wysoką opłatę trzeba będzie uiścić za interpretację przepisów prawa UE. A skoro VAT i akcyza opierają się na unijnych dyrektywach, fiskus może żądać wyższej zapłaty za każdy wniosek dotyczący tych podatków.

  czytaj więcej

 • Jak sobie radzić z otrzymanymi fakturami zawierającymi błędne dane

  Jak sobie radzić z otrzymanymi fakturami zawierającymi błędne dane

  Problem z fakturowaniem i korygowaniem dokumentów faktur od lat jest jednym z podstawowych, z którym muszą borykać się podatnicy. Wprowadzone z początkiem kwietnia 2017 r. przepisy przewidujące dotkliwe sankcje za nierzetelne fakturowanie bardzo zaniepokoiły podatników i zmotywowały wielu z nich do uszczelniania systemu emisji faktur oraz weryfikacji otrzymanych dokumentów.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników