vat naliczony

Podatek naliczony – w znaczeniu określonym w ustawie o podatku od towarów i usług (VAT) to suma: