vat należny

Podatek należny - kwota podatku VAT określona na fakturze wystawionej przez podatnika.