trybunał sprawiedliwości

* Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej – instytucja sądownicza Unii Europejskiej