testament ustny podpis spadkodawcy

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu testament ustny podpis spadkodawcy. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące testament ustny podpis spadkodawcy.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Wójt ponosi odpowiedzialność za prawidłowość sporządzonego przed nim testamentu

  Wójt ponosi odpowiedzialność za prawidłowość sporządzonego przed nim testamentu

  Braki w protokole zawierającym oświadczenie spadkodawcy czy nieobecność wójta lub starosty podczas jego składania pociągają za sobą nieważność testamentu sporządzanego przed organami samorządu

  czytaj więcej

 • Sąd musi najpierw ustalić, czy testament istnieje i jest ważny

  Sąd musi najpierw ustalić, czy testament istnieje i jest ważny

  Sąd spadku nie powoła wykonawcy testamentu, dopóki nie stwierdzi, że testament w ogóle istnieje i jest ważny – uchwalił Sąd Najwyższy.

  czytaj więcej

 • Kiedy testament zostanie uznany za nieważny?

  Kiedy testament zostanie uznany za nieważny?

  W testamencie spadkodawca może rozporządzić swoim majątkiem na wypadek śmierci. Jednak nie zawsze sporządzony testament będzie ważny w świetle prawa. Jakie muszą zajść okoliczności, by można było uznać testament za nieważny?

  czytaj więcej

 • Spadek z długami: Czy można uniknąć spłaty kredytu za zmarłego małżonka

  Spadek z długami: Czy można uniknąć spłaty kredytu za zmarłego małżonka

  Pani Zuzanna owdowiała. Jest jedyną spadkobierczynią zmarłego męża, który oprócz niewielkiego majątku pozostawił, jak się okazało, również długi. – Wkrótce po pogrzebie przyszło wezwanie z banku do jednorazowej spłaty kredytu, który zaciągnął mąż i którego nie zdążył spłacić przed śmiercią – pisze pani Zuzanna. Między małżonkami istniała wspólność majątkowa. Nie zawierali intercyzy. – Dlaczego bank nie umorzył niezapłaconej części kredytu, skoro kredytobiorca, czyli mój mąż, nie żyje? – zastanawia się czytelniczka. – Czy muszę oddać pieniądze, mimo że nie wyrażałam zgody na zadłużenie się przez męża? – pyta.

  czytaj więcej

 • Oświadczenia o przyjęciu albo odrzuceniu spadku nie można lekceważyć

  Oświadczenia o przyjęciu albo odrzuceniu spadku nie można lekceważyć

  W mediach oraz na forach prawniczych przewijają się historie ludzi, którzy zostali obdarowani spadkiem w postaci długów. Często przyjmując spadek, nawet nie wiedzą, że w ten sposób mogą ponieść odpowiedzialność za długi z całego swojego majątku. Jak uniknąć takich sytuacji? Bardzo łatwo – wystarczy złożyć oświadczenie o przyjęciu albo odrzuceniu spadku.

  czytaj więcej

 • Jak uchylić się od skutków prawnych przyjęcia spadku

  Jak uchylić się od skutków prawnych przyjęcia spadku

  Pozostawioną przez zmarłego schedę można przyjąć bądź odrzucić w postępowaniu przed sądem lub notariuszem. W tym celu spadkobierca składa specjalne oświadczenie spadkowe. Jeżeli krewni nieboszczyka zdecydują się na przeprowadzenie takiego postępowania przed sądem, to muszą pamiętać, że wniosek o stwierdzenie nabycia spadku trzeba złożyć w sądzie właściwym dla ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy.

  czytaj więcej

 • Jak skutecznie unieważnić testament

  Jak skutecznie unieważnić testament

   Każdy zapis można obalić, jeśli został sporządzony pod wpływem wady oświadczenia, woli np. groźby.

  czytaj więcej

 • Jak sporządzić ważny testament odręczny

  Jak sporządzić ważny testament odręczny

  Ważny testament można sporządzić nie tylko u notariusza. Wystarczy własnoręcznie spisać swoją ostatnią wolę na kartce papieru, podpisać ją i opatrzyć datą. Raz sporządzony testament można następnie odwołać, niszcząc go lub spisując nowy dokument

  czytaj więcej

 • Czy syn znęcający się nad matką zostanie uznany niegodnym dziedziczenia?

  Czy syn znęcający się nad matką zostanie uznany niegodnym dziedziczenia?

  W mojej rodzinie syn znęca się nad matką. Wszczyna awantury, nie zapewnia jej opieki, zdarzyło się, że podniósł na nią rękę. Nieraz interweniowała policja. Matka jest właścicielką mieszkania. Nie chcę, żeby ten zwyrodnialec dostał je w spadku. Słyszałam, że mogę żądać uznania go za niegodnego dziedziczenia. Czy to prawda – pyta pani Anna.

  czytaj więcej

 • Łatwo obalić ustny testament

  Łatwo obalić ustny testament

  Wkrótce ma się odbyć rozprawa dotycząca podziału spadku po moim ojcu – mówi pani Barbara. Poszłam do sądu, żeby przejrzeć dokumenty, i okazało się, że w aktach jest testament. Wynika z niego, że ojciec zapisuje cały majątek mojemu bratu. Jest to podejrzane, bo ojciec nigdy nie wspominał o testamencie, a brat się ojcem nie zajmował. Nie wiem, kto pisał testament, ale na pewno nie wyszedł spod ręki ojca. Jako świadkowie podpisali się trzej koledzy brata. Czy taki dokument w ogóle jest ważny – pyta czytelniczka

  czytaj więcej

 • Jak bezdzietne małżeństwo ustrzeże się przed zachłannością rodziny zmarłego

  Jak bezdzietne małżeństwo ustrzeże się przed zachłannością rodziny zmarłego

  Na wypadek śmierci spadkodawca swobodnie dysponuje swoim majątkiem. Jednak bezdzietny małżonek może wyłączyć od dziedziczenia rodziców i rodzeństwo jedynie wtedy, gdy sporządzi ważny testament na rzecz drugiego.

  czytaj więcej

 • Prawo spadkowe 2015: Nie wszystko się zmieni

  Prawo spadkowe 2015: Nie wszystko się zmieni

  Zmiany w prawie spadkowym to przede wszystkim uprawnienia dla spadkobierców. Spowodują, że odziedziczenie samych długów stanie się w praktyce niemożliwe. Gdyby ktoś jednak chciał odpowiadać całym majątkiem za długi spadkowe, nadal będzie miał taką możliwość.

  czytaj więcej

 • Jak przepisać nieruchomość na dziecko?

  Jak przepisać nieruchomość na dziecko?

  Przepisanie domu, mieszkania, działki lub innej nieruchomości na dziecko może mieć różną formę. Do wyboru są trzy podstawowe warianty: umowa darowizny, umowa dożywocia lub testament (pisemny lub ustny przy świadkach). Każda opcja ma nieco inną naturę i konsekwencje prawne.

  czytaj więcej

 • Podpis spadkodawcy nie wystarczy, by testament zakwalifikować jako odręczny

  Podpis spadkodawcy nie wystarczy, by testament zakwalifikować jako odręczny

  Przed spisaniem ostatniej woli warto zapoznać się z przepisami. Nieodpowiedni sposób sporządzenia oraz zły wybór świadków mogą doprowadzić do nieważności dokumentu.

  czytaj więcej

 • Spadek: Jak podważyć testament i kiedy? [KIEDY TESTAMENT JEST NIEWAŻNY]

  Spadek: Jak podważyć testament i kiedy? [KIEDY TESTAMENT JEST NIEWAŻNY]

  W testamencie zapisana jest ostatnia wola spadkodawcy, ale można ją skutecznie podważyć w sądzie.

  czytaj więcej

 • Spadki a konkubinat [DZIEDZICZENIE PO KONKUBENCIE, ZAPIS MAJĄTKU]

  Spadki a konkubinat [DZIEDZICZENIE PO KONKUBENCIE, ZAPIS MAJĄTKU]

  Prawo spadkowe traktuje konkubentów jak osoby obce w stosunku do siebie. Dlatego nie dziedziczą oni po sobie z mocy ustawy. Jeśli nie chcą dopuścić do sytuacji, że spadek po nich w ramach dziedziczenia ustawowego obejmie członek dalszej lub bliższej rodziny, a nawet gmina albo Skarb Państwa (zdarza się tak, gdy nie ma krewnych dziedziczących z mocy ustawy), powinni sporządzić testament i powołać w nim do dziedziczenia swojego partnera.

  czytaj więcej

 • Kiedy testament jest ważny [PORADNIK]

  Kiedy testament jest ważny [PORADNIK]

  Jeżeli testament został sporządzony z zachowaniem wszystkich wymogów przewidzianych przez prawo spadkowe (np. nie naruszono przepisów dotyczących jego formy i zawiera rozporządzenie tylko jednego spadkodawcy), to jest ważny, mimo że np. do dziedziczenia została w nim powołana osoba, która już nie żyje. Nawet jeśli testator wie o zgonie, nie musi uaktualniać dokumentu.

  czytaj więcej

 • Gmina nie zawsze pokryje szkody wyrządzone przez jej jednostki

  Gmina nie zawsze pokryje szkody wyrządzone przez jej jednostki

  Gdy spadnie śnieg lub marznąca mżawka, o nieszczęście nietrudno. Za szkody związane ze złamaną nogą na nieodśnieżonej drodze zapłaci gmina. I to nawet wtedy, gdy za nieusunięcie śniegu z ciągów komunikacyjnych czy nieposypanie piaskiem odpowiedzialna jest komunalna spółka.

  czytaj więcej

 • Testament w czasie pandemii. Jaka forma najbezpieczniejsza? Jak go sporządzić?

  Testament w czasie pandemii. Jaka forma najbezpieczniejsza? Jak go sporządzić?

  Pandemia koronawirusa spowodowała, że wiele działań oczywistych i naturalnych do tej pory, podległo ograniczeniu. Jak w nowych okolicznościach sporządzić testament? Która jego forma będzie aktualnie najlepsza? Na co warto zwrócić uwagę?

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników