testament ustny

Testament ustny - testament sporządzany głównie w przypadku obawy szybkiej śmierci. Spadkodawca oświadcza swoją wolę ustnie, nie musi jednak wyrazić jej słowami, ale może być ona wyrażona także za pomocą pewnych gestów i znaków zrozumiałych dla otoczenia.