termin rozliczenia vat

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu termin rozliczenia vat. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące termin rozliczenia vat.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Nowy plik kontrolny wskaże błędy jeszcze przed wysłaniem

  Nowy plik kontrolny wskaże błędy jeszcze przed wysłaniem

   Ministerstwo Finansów opublikowało nową wersję aplikacji Klient JPK 1.0.2.6 dla podatników, którzy co miesiąc wysyłają dane z ewidencji VAT. Jak wyjaśnia resort, to odpowiedź na ich postulaty.

  czytaj więcej

 • Jak rozliczyć sprzedaż piekarni

  Jak rozliczyć sprzedaż piekarni

  ABC sp. z o.o. w 2005 r. oddała do używania wybudowany na własnym gruncie budynek piekarni. Budynek ten wraz z ogrodzeniem i parkingiem stanowią jeden środek trwały, tj. budynek piekarni. Wartość początkowa budynku wyniosła 1 000 000 zł. Podatek naliczony od wydatków inwestycyjnych związanych z budową budynku piekarni w łącznej wysokości 210 000 zł został w całości odliczony w okresie od maja 2004 r. do czerwca 2005 r., kiedy to realizowana była inwestycja. Budynek jest amortyzowany metodą liniową z zastosowaniem ustawowej 2,5-proc. rocznej stawki amortyzacyjnej. Budynek oddano od używania i wprowadzono do ewidencji środków trwałych w czerwcu 2005 r. Pierwszego odpisu amortyzacyjnego spółka dokonała za lipiec 2005 r. Odpisy amortyzacyjne od tego budynku spółka nalicza za okresy miesięczne. Na budynek piekarni po oddaniu go do używania nie były ponoszone nakłady o charakterze ulepszeniowym, które podniosłyby wartość początkową tego środka trwałego. Do środków trwałych spółka zaliczyła nabyty w sierpniu 2003 r. grunt, na którym został wybudowany budynek piekarni. Gruntu spółka nie amortyzuje. Wartość początkowa gruntu wyniosła 80 000 zł (grunt został nabyty bez podatku VAT). 1 czerwca 2017 r. spółka sprzedała firmie X (podatnik VAT czynny) nieruchomość, na której znajduje się budynek piekarni, za łączną kwotę 1 400 000 zł, w tym wartość gruntu wyceniono w akcie notarialnym na kwotę 150 000 zł. Faktura dokumentująca sprzedaż nieruchomości została wystawiona w dniu sporządzenia aktu notarialnego i wydania nieruchomości, tj. 1 czerwca 2017 r. Zapłatę za sprzedaną nieruchomość spółka otrzymała w dniu sprzedaży przelewem na rachunek bankowy. Przedmiotem sprzedaży była wyłącznie nieruchomości, tj. grunt wraz ze znajdującym się na nim budynkiem piekarni, ogrodzeniem i parkingiem. Koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego pokrył nabywca. Spółka jest podatnikiem VAT czynnym od początku swego istnienia, tj. od 1998 r. Na gruncie CIT spółka nie posiada statusu małego podatnika. Rokiem podatkowym spółki jest rok kalendarzowy. Pomiędzy spółką a firmą X nie występują żadne powiązania o charakterze osobistym, rodzinnym czy kapitałowym. VAT i zaliczki na CIT spółka płaci za okresy miesięczne. Jak spółka powinna rozliczyć podatkowo (VAT, CIT i PCC) sprzedaż tej nieruchomości?

  czytaj więcej

 • Przy reklamacji trzeba wyksięgować towary

  Przy reklamacji trzeba wyksięgować towary

  Nabywamy i sprzedajemy towary i usługi. Zdarza się, że w razie uszkodzenia towaru lub nienależytego wykonania usługi reklamujemy je u swoich kontrahentów. Również nasi odbiorcy czasem reklamują zakupione u nas towary (usługi). Jak ująć operacje związane z reklamacją towarów (usług) w ewidencji księgowej?

  czytaj więcej

 • Split payment – na razie więcej wątpliwości niż pewników

  Split payment – na razie więcej wątpliwości niż pewników

  W ramach uszczelniania polskiego systemu podatkowego rząd zamierza wprowadzić przepisy umożliwiające stosowanie mechanizmu podzielonej płatności VAT. Pomysł – w obecnym kształcie – budzi liczne obawy ekspertów.

  czytaj więcej

 • Ulgę na złe długi trzeba zwrócić nawet po przedawnieniu

  Ulgę na złe długi trzeba zwrócić nawet po przedawnieniu

  Kto otrzyma zapłatę, musi wpłacić należny podatek do urzędu skarbowego, choćby od transakcji minęło kilkanaście lat

  czytaj więcej

 • Przedawnienie to dziś fikcja. Nadchodzą zmiany

  Przedawnienie to dziś fikcja. Nadchodzą zmiany

  - Kierunkowe założenia nowej ordynacji podatkowej dotyczące zmian przepisów o przedawnieniu to, delikatnie ujmując, leczenie zapalenia płuc witaminami - mówi w wywiadzie dla DGP Marek Isański, prezes Fundacji Praw Podatnika.

  czytaj więcej

 • Fiskus ogłosił właśnie pierwsze konsultacje podatkowe

  Fiskus ogłosił właśnie pierwsze konsultacje podatkowe

  Do 28 lipca można przesyłać do Ministerstwa Finansów propozycje w sprawie należytej staranności w VAT. Na tej podstawie resort wyda objaśnienia podatkowe.

  czytaj więcej

 • Rząd przyspiesza wejście w życie przepisów o ewidencji pojazdów

  Rząd przyspiesza wejście w życie przepisów o ewidencji pojazdów

  Przyspieszenie wejścia w życie przepisów w zakresie centralnej ewidencji pojazdów zakłada projekt noweli Prawa o ruchu drogowym, który w środę przyjął rząd.

  czytaj więcej

 • Nadpłatę podatku odzyska tylko ten, kto stracił

  Nadpłatę podatku odzyska tylko ten, kto stracił

  Podatnik dostanie zwrot nienależnie zapłaconej daniny tylko pod warunkiem, że z tego powodu bezpodstawnie się nie wzbogaci. Dziś podatnicy toczą o to boje z fiskusem

  czytaj więcej

 • Łączenie placówek szpitalnych może być sposobem na dobrze pomyślane oszczędności

  Łączenie placówek szpitalnych może być sposobem na dobrze pomyślane oszczędności

  Dziś przedstawiamy studium przypadku w oparciu o kazus połączenia dwóch rzeszowskich szpitali. Opisują go osoby, które czynnie w tym procesie brały udział. Omawiany przez nas przypadek jest tym wartościowszy, że ze względu na utworzenie sieci szpitali i znalezienie się kilkuset placówek poza nią do takich sytuacji może obecnie dochodzić znacznie częściej. Warto więc się dowiedzieć, na co uważać i z czym mogą być największe kłopoty. A przeprowadzenie takiej fuzji to droga najeżona kolcami. Wprawdzie dwie wprowadzone do studium postaci prawnika Drewnowskiego i dyrektora szpitala w M. Gałązki są fikcyjne, ale prawdziwe jest zainteresowanie takimi połączeniami ze strony innych jednostek samorządu terytorialnego.

  czytaj więcej

 • Spór o skutki split paymentu

  Spór o skutki split paymentu

   O skutkach split payment oraz wpływie tego mechanizmu na płynność finansową firm rozmawiają Zbigniew Makowski wicedyrektor departamentu podatku od towarów i usług w Ministerstwie Finansów oraz Łukasz Czucharski ekspert Pracodawców RP. 

  czytaj więcej

 • Odliczenia VAT: Powstaje lista przesłanek należytej staranności

  Odliczenia VAT: Powstaje lista przesłanek należytej staranności

  Trwają właśnie konsultacje, których celem jest stworzenie listy przesłanek należytej staranności. Ich spełnienie w momencie zawierania transakcji da ochronę przed kwestionowaniem prawa do odliczenia VAT.

  czytaj więcej

 • Wykonawstwo zastępcze. Minister rozwiał jedne wątpliwości, a już są kolejne

  Wykonawstwo zastępcze. Minister rozwiał jedne wątpliwości, a już są kolejne

  Wykonawstwo zastępcze to instytucja powszechnie znana i stosowana między innymi w branży budowlanej. Wątpliwości budzą natomiast jej skutki w VAT, w szczególności w kontekście niespójnych wypowiedzi organów podatkowych i sądów administracyjnych.

  czytaj więcej

 • Gruza: Pomożemy uczciwym płatnikom [WYWIAD]

  Gruza: Pomożemy uczciwym płatnikom [WYWIAD]

  - Osoby, które szybciej zapłacą VAT, otrzymają rodzaj rabatu w wysokości zobowiązania podatkowego. Chcemy też wykluczyć lub utrudnić stosowanie agresywnej optymalizacji - mówi Paweł Gruza, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

  czytaj więcej

 • Służby na razie nie ingerują w zwroty VAT

  Służby na razie nie ingerują w zwroty VAT

  W pierwszym kwartale tego roku organy ścigania ani razu nie zwróciły się do fiskusa z żądaniem wstrzymania na trzy miesiące zwrotów podatku od towarów i usług.

  czytaj więcej

 • Poradnia podatkowa z 31 lipca 2017

  Poradnia podatkowa z 31 lipca 2017

  ● W jaki sposób trzeba zawiadomić fiskusa o korekcie podatku● Czy po zapłacie przez kontrahenta konieczna jest powtórna korekta podatku● Dlaczego informowanie dłużnika o skorzystaniu z ulgi na złe długi nie jest konieczne● Pod jakimi warunkami w okresie zawieszenia działalności można skorzystać z ulgi● Czy przy transakcji ratalnej można skorzystać z ulgi na złe długi

  czytaj więcej

 • Likwidacja deklaracji VAT? MF: To zależy od oceny funkcjonowania Jednolitego Pliku Kontrolnego

  Likwidacja deklaracji VAT? MF: To zależy od oceny funkcjonowania Jednolitego Pliku Kontrolnego

  Kolejnym krokiem informatyzacji rozliczeń VAT może być likwidacja deklaracji VAT, ale zależy to od oceny funkcjonowania Jednolitego Pliku Kontrolnego, i nastąpi najwcześniej w 2019 r. - poinformował dyrektor w Ministerstwie Finansów Wojciech Śliż.

  czytaj więcej

 • Split payment od kwietnia 2018 r. Resort finansów poprawił projekt

  Split payment od kwietnia 2018 r. Resort finansów poprawił projekt

  Budżet państwa nie przejmie pieniędzy zgromadzonych na rachunku VAT, gdy firma zostanie wykreślona z rejestru podatników

  czytaj więcej

 • Złożenie wniosku pozwoli podatnikom poznać zastrzeżenia fiskusa i sporządzić korektę deklaracji

  Złożenie wniosku pozwoli podatnikom poznać zastrzeżenia fiskusa i sporządzić korektę deklaracji

  PROBLEM: Postępowania kontrolne, wszczęte jeszcze przed wejściem w życie ustawy o KAS, zbliżają się ku końcowi. Jednym z ostatnich etapów jest pouczenie przez organ podatnika o możliwości złożenia korekty deklaracji podatkowej. Często jednak przedsiębiorca nie wie, jak skorzystać z tego uprawnienia i uniknąć wydania decyzji, gdyż nie jest świadomy, jakie nieprawidłowości stwierdził fiskus w ramach postępowania. W efekcie staje przed dylematem: korygować (zgadywać) czy nie korygować (i czekać na decyzję, a w dalszej kolejności prowadzić wieloletni spór)? Nowością w ostatnim czasie jest jednak rozwijająca się praktyka organów, które pozytywnie odnoszą się do wniosku podatnika o wskazanie ustalonego stanu faktycznego oraz ewentualnych stwierdzonych nieprawidłowości.

  czytaj więcej

 • Sztuka a nie sztuczka według MF: Tak fiskus uszczelnił system podatkowy

  Sztuka a nie sztuczka według MF: Tak fiskus uszczelnił system podatkowy

  Mniej wstrzymanego VAT, szybsze zwroty należnego firmom podatku i rosnące wpływy do budżetu – takimi argumentami fiskus przekonuje, że uszczelnił system podatkowy.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników