telewizja

Telewizja, TV – dziedzina telekomunikacji przekazująca ruchomy obraz oraz dźwięk na odległość.