świadectwo pracy wzór

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu świadectwo pracy wzór. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące świadectwo pracy wzór.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Sylwia Spurek: W Polsce to milczenie jest biciem [WYWIAD]

  Sylwia Spurek: W Polsce to milczenie jest biciem [WYWIAD]

  - Milczenie jest biciem w Polsce. Milczenie jest przemocą fizyczną, psychiczną, seksualną, ekonomiczną. Kiedyś była taka kampania we Francji: sprawca karmi się milczeniem. Sprawca przestaje się czuć bezkarny, kiedy ktoś dowiaduje się o tym, że popełnia przestępstwo - mówi w wywiadzie dla DGP Sylwia Spurek, prawniczka, zastępczyni rzecznika praw obywatelskich.

  czytaj więcej

 • Przepisy o nowej dokumentacji pracowniczej budzą coraz więcej wątpliwości

  Przepisy o nowej dokumentacji pracowniczej budzą coraz więcej wątpliwości

  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w stanowisku z 7 grudnia 2018 r. w sprawie nowych okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej („Wpadka z »lub« w dokumentacji”, DGP nr 12/2019) wyjaśniło, że z uwagi na okoliczność, że przepis przejściowy (art. 7 ustawy z 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją – Dz.U. z 2018 r. poz. 357) odwołuje się do chwili „nawiązania stosunku pracy przed dniem wejścia w życie ustawy” i jednocześnie nie określa wprost, jak należy postąpić przy ponownym zatrudnieniu tego samego pracownika, każdy przypadek należy rozpatrywać odrębnie.

  czytaj więcej

 • Będą zmiany we wzorach świadectw pracy

  Będą zmiany we wzorach świadectw pracy

  Pracodawca nie będzie musiał wpisywać imion rodziców w świadectwie pracy kończącego zatrudnienie w firmie. Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy. Zawiera on nowy, pomocniczy wzór takiego dokumentu.

  czytaj więcej

 • Europejscy importerzy monopolizują rynek, zastrzegając chińskie znaki

  Europejscy importerzy monopolizują rynek, zastrzegając chińskie znaki

  Dystrybutorzy zaczynają rejestrować prawo do nazwy i wyglądu sprowadzanych przez siebie artykułów z Państwa Środka. A potem blokują możliwość ich sprzedawania przez konkurencję. To proceder, przed którym bardzo trudno jest się obronić.

  czytaj więcej

 • Ludzie będą się przekonywać do PPK stopniowo, gdy zobaczą, że na ich kontach gromadzą się pieniądze [WYWIAD]

  Ludzie będą się przekonywać do PPK stopniowo, gdy zobaczą, że na ich kontach gromadzą się pieniądze [WYWIAD]

  Pierwsze składki od firm, które podpiszą umowę zaraz po starcie PPK, mogą wpłynąć już w sierpniu - mówi Bartosz Marczuk, wiceprezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju odpowiedzialny za wdrożenie programu pracowniczych planów kapitałowych.

  czytaj więcej

 • Plakietka potwierdzi uprawnienia budowlańców

  Plakietka potwierdzi uprawnienia budowlańców

  Książka operatora, która umożliwia jej posiadaczowi m.in. obsługę koparek i spycharek, będzie miała formę plastikowej karty. Ma to ograniczyć przypadki fałszowania tego dokumentu.

  czytaj więcej

 • Nowy wzór świadectwa pracy: Jest już projekt rozporządzenia

  Nowy wzór świadectwa pracy: Jest już projekt rozporządzenia

  Firma nie będzie już musiała wskazywać konkretnego sądu pracy, do którego pracownik może wystąpić z żądaniem sprostowania świadectwa pracy. Zmieni się jednocześnie krąg osób, którym można przekazać kopię takiego dokumentu.

  czytaj więcej

 • Praca trudna, wymagająca, ryzykowna. Co musi wiedzieć pracownik i pracodawca?

  Praca trudna, wymagająca, ryzykowna. Co musi wiedzieć pracownik i pracodawca?

  Specyficzne cechy dotyczące danego rodzaju zadań lub stanowisk mogą prowadzić do zwiększonej wypadkowości lub do powstania choroby zawodowej. Wówczas tym ważniejsze staje się zapewnienie pracownikowi przez pracodawcę właściwych warunków pracy

  czytaj więcej

 • Zamówienia podprogowe także powinny być celowe, konkurencyjne i transparentne

  Zamówienia podprogowe także powinny być celowe, konkurencyjne i transparentne

  To, że postępowania dotyczą drobnych dostaw, usług lub robót budowlanych, nie oznacza, iż gmina może prowadzić je dowolnie. Samorządy powinny więc przygotować własne regulaminy, zarządzenia, instrukcje czy harmonogramy.

  czytaj więcej

 • Jak i kiedy wystąpić o pomoc do rzecznika małych i średnich przedsiębiorców

  Jak i kiedy wystąpić o pomoc do rzecznika małych i średnich przedsiębiorców

  Firmy mogą prosić go o uzyskanie objaśnień przepisów lub zainicjowanie zmian legislacyjnych, ale również o interwencję np. w urzędach, instytucjach kontrolujących, a nawet w sądach. Ombudsman przedsiębiorców może także prowadzić postępowania wyjaśniające.

  czytaj więcej

 • Mowa noblowska Olgi Tokarczuk: Świat umiera, a my tego nie zauważamy

  Mowa noblowska Olgi Tokarczuk: Świat umiera, a my tego nie zauważamy

  Coś jest ze światem nie tak. To poczucie, zarezerwowane kiedyś tylko dla neurotycznych poetów, dziś staje się epidemią nieokreśloności, sączącym się zewsząd niepokojem – mówiła Olga Tokarczuk w wykładzie noblowskim, który odbywa się w sztokholmskiej siedzibie Akademii Szwedzkiej.

  czytaj więcej

 • KO deklaruje wsparcie dla sędziów i apeluje o udział w środowych protestach

  KO deklaruje wsparcie dla sędziów i apeluje o udział w środowych protestach

  Liderzy Koalicji Obywatelskiej zadeklarowali w środę wsparcie dla sędziów i zaapelowali o jak najliczniejszy udział w manifestacjach w obronie tego środowiska, które w środę odbędą się w całym kraju. Według KO, projekt PiS zmian w ustawach sądowych powinien zostać wycofany.

  czytaj więcej

 • Oto najważniejsze zmiany w prawie wchodzące w życie w 2020 roku

  Oto najważniejsze zmiany w prawie wchodzące w życie w 2020 roku

  Poniżej przedstawiamy wybór najistotniejszych zmian prawnych, które zostały już zatwierdzone i wejdą w życie w 2020 roku.

  czytaj więcej

 • Świadectwo pracy. Kiedy jest wydawane i co zawiera [WZÓR DO POBRANIA]

  Świadectwo pracy. Kiedy jest wydawane i co zawiera [WZÓR DO POBRANIA]

  Świadectwo pracy wydawane jest pracownikowi w związku z ustaniem stosunku pracy (rozwiązaniem, wygaśnięciem). Szczegółową treść świadectwa pracy określa rozporządzenie, które zawiera także pomocniczy wzór takiego dokumentu.

  czytaj więcej

 • Reforma szkolnictwa branżowego. Komentarz do nowelizacji [CZĘŚĆ 1]

  Reforma szkolnictwa branżowego. Komentarz do nowelizacji [CZĘŚĆ 1]

  Ustawa z 14 grudnia 2016 r. − Prawo oświatowe (wyciąg) (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 2198) – cz. 1. Po nie do końca udanej reformie szkolnictwa zawodowego ustawą z 2011 r. przyszła kolejna próba uzdrowienia kształcenia branżowego.

  czytaj więcej

 • Pracodawca nie musi ustalać adresu sądu pracy i informować o nim pracownika

  Pracodawca nie musi ustalać adresu sądu pracy i informować o nim pracownika

  Danej tej od września 2019 r. nie trzeba już podawać w pouczeniu pod świadectwem pracy. A także – jak wskazuje nam resort pracy – można ją usunąć z wypowiedzeń. Do jej wskazania obecnie nie obliguje bowiem żaden przepis.

  czytaj więcej

 • Nowy limit zatrudnienia terminowego nauczycieli może być źródłem nadużyć ?

  Nowy limit zatrudnienia terminowego nauczycieli może być źródłem nadużyć ?

  1 września 2019 r. wprowadzono limit czasowego zatrudnienia pedagogów. Dokonano tego ustawą z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1287). W tym względzie ustawodawca wzorował się na kodeksie pracy. Jednak rozwiązania przewidziane w pragmatyce nauczycielskiej znacznie różnią się od art. 251 k.p. Jest to związane ze specyfiką zatrudnienia tej grupy zawodowej. Przede wszystkim chodzi o podział pracy na lata szkolne, co w przypadku zwykłych pracowników nie występuje. Ponadto zawieranie okresowych kontraktów w szkole powinno być wyjątkiem, szczególnie w przypadku nauczycieli mianowanych i dyplomowanych. Karta nauczyciela (ustawa 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2215, dalej: KN) określa przesłanki czasowego zatrudnienia. Są nimi: zaistnienie potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwo nieobecnego nauczyciela. Takich warunków kodeks pracy nie przewiduje. Limit terminowego zatrudnienia w szkole wynosi 36 miesięcy. Jest on więc dłuższy od tego kodeksowego, który liczy 33 miesiące. To nie wszystkie odmienności. Nowelizacja nie wprowadziła limitu liczby czasowych angaży na wzór rozwiązań kodeksowych (k.p. dopuszcza trzy takie umowy). Inne są także zasady wliczania okresów pracy do tego limitu. Rozeznanie się w szczegółach przyjętych w nowelizacji rozwiązań może powodować problemy w praktyce. Stanęła przed nimi Elwira Dziubek, dyrektorka szkoły podstawowej. Po feriach zimowych będzie zmuszona uzupełnić wakujące stanowiska nauczycieli. W celu poznania zasad naliczania limitu czasowego zatrudnienia w szkołach zaprosiła na spotkanie radcę prawnego Agnieszkę Kłeczek. W spotkaniu wziął udział też wicedyrektor szkoły Marek Marzec. 

  czytaj więcej

 • Fijewski: Strach nie jest czymś, czego należy się wstydzić [WYWIAD]

  Fijewski: Strach nie jest czymś, czego należy się wstydzić [WYWIAD]

  W chwilach kryzysu ujawniają się w nas pewne cechy, których na co dzień nie widać. Choćby takie jak np. zdolność samoorganizacji – mówi Piotr Fijewski, psycholog i psychoterapeuta, współzałożyciel Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej „Intra”.

  czytaj więcej

 • Wybory mają być w maju i kropka. Machina ruszyła

  Wybory mają być w maju i kropka. Machina ruszyła

  Rząd zamierza zlecić druk kart do głosowania państwowej spółce. To byłaby kolejna zmiana w stosunku do dotychczasowego systemu wyborczego.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników