stopa zwrotu

Stopa zysku to stosunek wysokości zysku do obrotu (najczęściej rozumianego jako przychody za sprzedaży); jest względną miarą zyskowności inwestycji, umożliwia porównywanie zyskowności różnych inwestycji.