sprawozdanie likwidacyjne zarządu

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu sprawozdanie likwidacyjne zarządu. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące sprawozdanie likwidacyjne zarządu.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Zmiana jednoosobowej działalności w spółkę z o.o.: uwaga na pułapki

  Zmiana jednoosobowej działalności w spółkę z o.o.: uwaga na pułapki

  Dopóki przedsiębiorca jest tylko osobą fizyczną, dopóty pozostaje podmiotem wszystkich praw oraz właścicielem majątku związanego z prowadzoną firmą. Kiedy powołuje podmiot prawny, sfera prywatna zostaje oddzielona. Wiele osób o tym zapomina i popełnia błędy

  czytaj więcej

 • Niektóre umowy wymagają uchwały walnego zgromadzenia spółki

  Niektóre umowy wymagają uchwały walnego zgromadzenia spółki

  Jakich wymogów należy dochować przy umowach o nabycie dla spółki mienia od założyciela lub akcjonariusza za cenę przewyższającą jedną dziesiątą wpłaconego kapitału zakładowego, zawartych przed upływem dwóch lat od dnia zarejestrowania spółki?

  czytaj więcej

 • Aport wnoszony do spółki niekiedy sprawia problemy

  Aport wnoszony do spółki niekiedy sprawia problemy

  Wkład niepieniężny do spółki prawa handlowego (czyli aport) jest często kwestią problematyczną. Prawo handlowe stawia bowiem wiele warunków i ograniczeń w zakresie przedmiotu takiego wkładu.

  czytaj więcej

 • Niezłożenie sprawozdania do KRS może słono kosztować

  Niezłożenie sprawozdania do KRS może słono kosztować

  Sąd po bezskutecznym wezwaniu ma prawo wielokrotnie nakładać grzywny na spółkę i członków zarządu, a następnie ustanowić kuratora. Nowe przepisy pozwalają nawet na rozwiązanie podmiotu

  czytaj więcej

 • Ustawa z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (cz. 1)

  Ustawa z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (cz. 1)

  Sejm 15 maja 2015 r. uchwalił nową ustawę – Prawo restrukturyzacyjne. Została opublikowana 14 lipca 2015 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod poz. 978, wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.

  czytaj więcej

 • Ewa Fabian: Misja nie wyklucza zysku

  Ewa Fabian: Misja nie wyklucza zysku

  W Polsce nie mówi się zbyt często o organizacjach pozarządowych tworzonych w formie spółek kapitałowych (sp. z o.o. czy SA) i nie każdy wie, że takie spółki mogą powstawać. Organizacje pozarządowe kojarzą się w Polsce głównie z fundacjami i stowarzyszeniami, a w ostatnim wykazie organizacji pożytku publicznego (o.p.p.) uprawnionych do 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych na 8213 podmiotów znalazło się zaledwie kilka spółek.

  czytaj więcej

 • Szef KNF: Koszty wynikające z kredytów frankowych powinny ponieść banki i kredytobiorcy [WYWIAD]

  Szef KNF: Koszty wynikające z kredytów frankowych powinny ponieść banki i kredytobiorcy [WYWIAD]

  Problem kredytów frankowych dotyczy zarówno banków, jak i kredytobiorców, dlatego koszty związane z rozwiązaniem tego problemu powinny solidarnie ponieść obie strony - uważa kończący kadencję przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Andrzej Jakubiak.

  czytaj więcej

 • Prezesom po kieszeni: Sądy ostrzej karzą osoby, które nie wypełniają obowiązków sprawozdawczych

  Prezesom po kieszeni: Sądy ostrzej karzą osoby, które nie wypełniają obowiązków sprawozdawczych

  Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro w jednym zgadza się z sądami: najwyższy czas ukarać zarządzających spółkami, którzy lekceważą obowiązki sprawozdawcze. Nawet dość srogo.

  czytaj więcej

 • Już trzeba wdrażać nową ustawę kominową. Jak skutecznie zrobić to w spółkach z udziałem miasta

  Już trzeba wdrażać nową ustawę kominową. Jak skutecznie zrobić to w spółkach z udziałem miasta

  Ustawa z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 ze zm., dalej: nowa ustawa kominowa) nakazuje wójtom i burmistrzom podjęcie działań zmierzających do wdrożenia jej zasad w zakresie wynagrodzeń członków organów zarządzających i organów nadzorczych. Będący podmiotami uprawnionymi do wykonywania praw udziałowych włodarze gmin odpowiednie działania muszą podjąć najpóźniej do dnia odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia dotyczącego rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań zarządu z działalności spółki i finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się w 2016 r. Najpóźniejszy termin zwołania takiego zgromadzenia to ostatni dzień czerwca 2017 r. Przy czym samorządy muszą pamiętać, że nie zawsze mają wpływ na wyznaczenie daty zgromadzenia, a także o tym, że wiele spółek zwołuje walne już w maju. Aby uniknąć kłopotów, władze wykonawcze gmin już teraz powinny sporządzić harmonogram działań mających na celu wykonanie ustawowych obowiązków. Tym bardziej że zaniechania w tym zakresie grożą grzywną, i to wysoką.

  czytaj więcej

 • Firmy lekceważą obowiązek składania bilansu

  Firmy lekceważą obowiązek składania bilansu

  Za jego niedopełnienie grożą surowe kary, nawet skreślenie z rejestru. Może się tak zdarzyć tylko wtedy, gdy spółka nie składa sprawozdań przez kolejne dwa lata

  czytaj więcej

 • Sierant: Nauka wyniesiona z dogrywek

  Sierant: Nauka wyniesiona z dogrywek

  To było tak. Był czas dogrywek na giełdzie. Kto młody, ten nie wie, czym dogrywka była. A kto wie, ten niemłody. Raz na jakiś czas, zwłaszcza gdy na rynku się coś działo, udawałem się do pobliskiego biura maklerskiego. Raz w czasie dogrywki okazało się, że notowania spółki Espebepe spadły przy nadwyżce sprzedaży. Była to spółka budowlana ze Szczecina, o której mało kto teraz pamięta, ponieważ zbankrutowała w 2003 r. I kiedy się zastanawialiśmy z kolegą (działanie w porozumieniu?), czy kupić ich akcje, bo poprzedniego dnia informowali o wygranym przetargu na budowę mostu, ktoś z tyłu szepnął do mnie: „Niech pan tego nie robi”. Po dogrywce usłyszałem: „Pracuję w jednym z Mostostali. Też chcieliśmy budować ten most. Ale Espebepe nas przebiło. Dowiedzieliśmy się, jaką zaproponowali cenę. Tego nie da się za tyle zbudować”.

  czytaj więcej

 • Poradnia rachunkowa z dnia 11 grudnia 2017

  Poradnia rachunkowa z dnia 11 grudnia 2017

  Co powinno zawierać sprawozdanie likwidacyjne spółki? Odpowiadamy na najważniejsze pytania z zakresu rachunkowości.

  czytaj więcej

 • Zgromadzenie wspólników: Nad wszystkimi uchwałami będzie można głosować pisemnie

  Zgromadzenie wspólników: Nad wszystkimi uchwałami będzie można głosować pisemnie

  Każdy, kto zdecydował się na prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wie, jak ważny jest właściwy tryb podejmowania uchwał przez wspólników oraz zwoływania i odbywania ich zgromadzeń. Zgromadzenia wspólników to jednak nie tylko nużący obowiązek, ale i świetna okazja do weryfikacji działań zarządu i doskonałe narzędzie kontroli. To także potężny oręż w ręku wspólników, którzy mają odrębne zdanie od pozostałych odnośnie do tego, jak spółka ma funkcjonować. Warto go sobie przypomnieć, a także zapoznać się nowymi informacjami na ten temat, bo za niespełna miesiąc wchodzą znowelizowane przepisy kodeksu spółek handlowych (dalej k.s.h.), który reguluje działanie m.in. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

  czytaj więcej

 • E-sprawozdania - ABC nowych zasad przesyłania sprawozdań finansowych

  E-sprawozdania - ABC nowych zasad przesyłania sprawozdań finansowych

  Pomoc resortu finansów w sporządzaniu rocznych sprawozdań w nowej, wymaganej formie otrzymały tylko przedsiębiorstwa osób fizycznych. Firmy wpisane do KRS z elektroniczną wysyłką muszą sobie radzić same. 

  czytaj więcej

 • Sprawozdanie finansowe za 2018: Po sporządzeniu trzeba podpisać i odpowiednio opublikować

  Sprawozdanie finansowe za 2018: Po sporządzeniu trzeba podpisać i odpowiednio opublikować

  Sprawozdanie za 2018 r. musi być sporządzone w formie elektronicznej i sygnalizowaliśmy to już na naszych łamach. W praktyce pojawia się jednak coraz więcej wątpliwości, dlatego w tym dodatku zebraliśmy te pojawiające się najczęściej. Dotyczą one często aspektów technicznych, które są w tym roku szczególnie istotne.

  czytaj więcej

 • Historia Andrzeja/Joanny. Czy za byłym policjantem stoją ważni ludzie?

  Historia Andrzeja/Joanny. Czy za byłym policjantem stoją ważni ludzie?

  Dlaczego Andrzej Dobrzyniecki, występujący także jako Joanna Dobrzyniecka oraz Joanna Plewczyńska, może od przynajmniej 11 lat oszukiwać ludzi? Czy stoją za nim – jak utrzymuje – ważni ludzie? A może to raczej kwestia tumiwisizmu służb?

  czytaj więcej

 • Kto zarabia, a kto traci na SKOK-ach: 500+ problemem dla kas

  Kto zarabia, a kto traci na SKOK-ach: 500+ problemem dla kas

  Problemem kas jest topniejąca baza członków, do czego przyczyniają się demografia i program „Rodzina 500 plus”. Upadłe mają 3 mld zł deficytu

  czytaj więcej

 • Kłopotliwa inwestycja Tadeusz Kościńskiego. Prześledziliśmy losy firmy iLogis

  Kłopotliwa inwestycja Tadeusz Kościńskiego. Prześledziliśmy losy firmy iLogis

  Tadeusz Kościński wszedł do rządu z udziałami w spółce, czym naruszył ustawę antykorupcyjną. Minister twierdzi, że nie mógł ich sprzedać. CBA przyjmuje jego wersję

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników