spółki prawa handlowego

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu spółki prawa handlowego. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące spółki prawa handlowego.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Warto zaryzykować i przekształcić szpital w <strong>spółkę</strong> <strong>prawa</strong> <strong>handlowego</strong>

  Warto zaryzykować i przekształcić szpital w spółkę prawa handlowego

  ... publiczny szpital w spółkę niemal ... przekształciło się w spółki prawa handlowego 2  województwa nie ... funkcją szpitala jako spółki prawa handlowego działającego jako przedsiębiorstwo. ... przekształcać się w spółki prawa handlowego, natomiast korzystające z ... . Ponadto odprowadziliśmy jako spółka prawa handlowego 1 mln zł ... , że szpitale jako spółki prawa handlowego uszczelniają system, są ...

  czytaj więcej

 • Ujawnianie danych o spółkach prawa handlowego

  ... .s.h. (dla spółki z o.o.) ... .s.h. (dla spółki akcyjnej). Ich zmiana ... w stosunku do spółek kapitałowych) w treści ... o spółce w świetle ... ujawnione w korespondencji handlowej spółek, a ściślej zamieszczone ... przechowywana jest dokumentacja spółki, wraz z numerem spółki w rejestrze, b) ... pism i zamówień handlowych spółki kierowanych do osób ...

  czytaj więcej

 • Jak ustala się kadencję członków organów <strong>spółek</strong> <strong>prawa</strong> <strong>handlowego</strong>

  Jak ustala się kadencję członków organów spółek prawa handlowego

  ... obliczania kadencji członków organów spółek prawa handlowego niejednokrotnie stwarzają poważne problemy interpretacyjne dla spółek. Nieprecyzyjne zapisy statutu ... rady nadzorczej w spółce akcyjnej reguluje art. ... i art. 370 kodeksu spółek handlowych (k.s.h.). Z ... przepisów dotyczących zarządu spółki akcyjnej. Zgodnie z ... w przepisach dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ...

  czytaj więcej

 • Kto może udzielić urlopu wypoczynkowego członkowi zarządu <strong>spółki</strong> <strong>prawa</strong> <strong>handlowego</strong>

  Kto może udzielić urlopu wypoczynkowego członkowi zarządu spółki prawa handlowego

  ... wypowiedzeniem mu umowy o pracę przez spółkę. Ważność tej decyzji zależy od tego, ... w granicach zwykłych spraw i czynności spółki i może ją przeprowadzić każdy członek ... zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności spółki. Udzielenie urlopu jednemu członkowi zarządu przez ... , bo przekracza dopuszczalne granice korzystania z prawa podmiotowego. Przy okazji warto ...

  czytaj więcej

 • Posłowie nie rezygnują z przekształceń publicznych szpitali w spółki prawa handlowego

  ... obowiązkowo przekształcić się w spółki prawa handlowego. Posłowie koalicji uważają, że ... możliwość przekształcenia się w spółkę prawa handlowego. Większościowe udziały musiałyby jednak należeć do samorządów. Działalność spółek nie mogłaby być ... projektu nie wyklucza Prawo i Sprawiedliwość. - W ... udziału samorządów w niepublicznych spółkach jest niezgodne z prawem europejskim - Beata Libera-Małecka, ...

  czytaj więcej

 • Od dziś szpitale mogą być przekształcane w <strong>spółki</strong> <strong>prawa</strong> <strong>handlowego</strong> na nowych zasadach

  Od dziś szpitale mogą być przekształcane w spółki prawa handlowego na nowych zasadach

  ... być przekształcane w spółki prawa handlowego na nowych zasadach. ... bilansować, bo zarząd spółki będzie ponosił odpowiedzialność ... działać w formie spółki. Może się to ... przekształcać szpitali w spółki. A na pewno ... przekształcenia szpitala w spółkę). Tymczasem zobowiązania szpitali ... Klinicznego w Gdańsku. Spółka ze stratą Rektorzy ... dojedzie, szpitale jako spółki będą startować ...

  czytaj więcej

 • W Radomiu jeden ze szpitali stał się spółką prawa handlowego

  ... z powiek długi placówki. Teraz finanse będą tylko i wyłącznie zmartwieniem zarządzających spółką, a ta nie może się zadłużać. Nie musi to od ... być spokojni. Od czterech lat szpitale na Bródnie i w Siedlcach są spółkami prawa handlowego. W żadnym z nich nie zamyka się nierentownych oddziałów czy nie likwiduje ...

  czytaj więcej

 • Wzór umowy zawarcia spółki ogranicza kodeks spółek handlowych

  Zawarcie umowy spółki według wzoru ma ... na etapie tworzenia spółki modyfikacja wzoru będzie ... art. 1571 kodeksu spółek handlowych). Z drugiej jednak ... późniejsza zmiana umowy spółki nie jest taka ... zdecydują się założyć spółkę w przyspieszonym trybie. ... najważniejszych elementów umowy spółki jest zwykle określenie ... zarządu reprezentującego interesy spółki wobec osób trzecich. ... pierwszego zarządu spółki wchodzą: (...)”. W ...

  czytaj więcej

 • Jak oblicza się kadencję członków organów <strong>spółek</strong> <strong>prawa</strong> <strong>handlowego</strong>

  Jak oblicza się kadencję członków organów spółek prawa handlowego

  ... oparty na wspólnej kadencji, który wydaje się być prostszy w bieżącym monitorowaniu (jedna kadencja dla całego organu), co nie jest bez znaczenia zwłaszcza dla małych spółek. Stanisław Rachelski radca prawny, wspólnik zarządzający, Kancelaria Prawnicza Rachelski i Wspólnicy

  czytaj więcej

 • <strong>Prawo</strong> <strong>handlowe</strong>: jaki los czeka <strong>spółki</strong> osobowe?

  Prawo handlowe: jaki los czeka spółki osobowe?

  ... byty, jakimi są spółka akcyjna czy spółka z o.o. Spółka akcyjna to okres ... wspólników za zobowiązania spółki (wyjątkowo w spółce komandytowej odpowiedzialność komandytariusza ... . Podobnie z inną spółką atypową, jaką jest spółka komandytowa z udziałem spółki z o.o. ... spółki akcyjnej jako komplementariusza spółka ... osób zajmujących się prawem handlowym i uzasadniających przez ...

  czytaj więcej

 • Uszczuplenie prawa głosu wspólnika spółki kapitałowej

  ... lub akcjonariusza, np. prawa głosu lub prawa do dywidendy, mierzy ... mają takie same prawa w spółce, w takich samych ... drugiej strony uszczuplenia prawa wspólnika, które w spółkach kapitałowych polegają ... wszystkim na ograniczeniu prawa głosu. Uszczuplenie prawa głosu, podobnie jak ... zakładowego. Regulacje kodeksu spółek handlowych o uszczupleniu prawa głosu wspólników czy ...

  czytaj więcej

 • Będzie można ograniczać prawa akcjonariuszy i wspólników w spółce

  ANALIZA Akcjonariusze spółek akcyjnych i wspólnicy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością ... . Przysługuje im również prawo głosu. W Kodeksie spółek handlowych (k.s.h.) ... natomiast ograniczenie tego prawa w umowie (statucie) spółki, np. poprzez czasowe ... udzielenie informacji dotyczących spółki. Z kolei wspólnik spółki z o ... można np. pozbawić prawa kontroli spółki tylko niektóre osoby, ...

  czytaj więcej

 • Nowo powstała spółka handlowa przejmie prawo spółdzielni pracy do odliczenia VAT

  ... spółdzielni pracy w spółkę handlową. Projekt przewiduje, że spółce przekształconej przysługują wszelkie prawa i obowiązki spółdzielni. ... przekształcenie spółdzielni w spółkę. W ... przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej ... przekształcenia spółdzielni w spółkę kapitałową wystąpi sukcesja praw i obowiązków podatkowych. ... VAT, a przekształcona spółka zachowa prawo do odzyskania ewentualnej ...

  czytaj więcej

 • Prawo handlowe: W spółce można zbyć zajęte udziały bez wynagrodzenia

  ... wynikające z zajętego prawa, które ... skutek zajęcia przysługują prawa majątkowe wspólnika, np. prawo do uczestnictwa w podziale likwidowanego majątku spółki, prawo do dywidend czy prawo do rozporządzania udziałem. ... z czterech wspólników spółki pod firmą Kwadrat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ... przez zgromadzenie wspólników spółki pod firmą Kwadrat spółka z o.o. ...

  czytaj więcej

 • Kiedy wspólnikowi odmawia się <strong>prawa</strong> kontroli spraw <strong>spółki</strong> z o.o.

  Kiedy wspólnikowi odmawia się prawa kontroli spraw spółki z o.o.

  ... adwokat, Kancelaria Salans Prawo wspólnika spółki z o.o. ... kontroli spraw spółki ma charakter ... art. 212 kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) ... i sfer funkcjonowania spółki, w których to prawo nie obowiązuje. W ... rewizyjnej w umowie spółki wyłączeniu ulega prawo kontroli w odniesieniu ... , finansowych i księgowych spółki. Ustawowe prawo do kontroli nie ...

  czytaj więcej

 • <strong>Spółki</strong> <strong>handlowe</strong>: Były wspólnik zachowuje <strong>prawo</strong> do zaskarżenia uchwały

  Spółki handlowe: Były wspólnik zachowuje prawo do zaskarżenia uchwały

  ... art. 250 pkt 2 kodeksu spółek handlowych (k.s.h.). W praktyce ... związane z posiadaniem statusu wspólnika spółki, a co za tym idzie ... umorzenia udziałów przestała być wspólnikiem spółki. Konstrukcja cytowanego przepisu jest o ... pozbawienie go możliwości ochrony swoich praw korporacyjnych i majątkowych. ... , która dotyczy jego praw korporacyjnych lub majątkowych ...

  czytaj więcej

 • <strong>Prawo</strong> gospodarcze: Ryzykowne zmiany <strong>prawa</strong> <strong>spółek</strong>

  Prawo gospodarcze: Ryzykowne zmiany prawa spółek

  Ciągłe zmiany prawa – także spółek – część ekspertów tłumaczy ... Kidyba, kierownik katedry prawa gospodarczego i handlowego Uniwersytetu Marii ... czasie nowelizacji kodeksu spółek handlowych z 2008 r., ... Siemiątkowskiego, kierownika zakładu prawa handlowego w katedrze prawa gospodarczego SGH w ... kosmetycznych – zmian w prawie handlowym. Tymczasem to, co ... . Kiedy tworzyliśmy kodeks spółek handlowych ze stosunkowo wysokimi ...

  czytaj więcej

 • Przeniesienie spółki w zgodzie z prawem krajowym

  ... bt. Cartesio jest spółką prawa węgierskiego z siedzibą w Bai (Węgry). Spółka prowadzi działalność w ... siedziby w rejestrze handlowym. Wniosek ten został ... , że obowiązujące prawo węgierskie nie ... przy tym status spółki prawa tego państwa. Jednakże ... zmianą mającego zastosowanie prawa krajowego, gdy spółka zmienia się w rodzaj spółki podlegający prawu krajowemu państwa członkowskiego, ...

  czytaj więcej

 • <strong>Prawo</strong> spółdzielcze: Spożywcy przekształcą się w <strong>spółkę</strong> <strong>handlową</strong>

  Prawo spółdzielcze: Spożywcy przekształcą się w spółkę handlową

  ... proces zmiany w spółkę rozpoczynać będzie uchwała ... wskazać docelowy typ spółki. Następnie biegły rewident ... uczestniczyć w przekształconej spółce. zdjęcie główne ... jeszcze powołać organy spółki przekształconej lub określić ... sprawy, zawrzeć umowę spółki lub podpisać jej ... wpisu do rejestru spółce przekształconej zaczną przysługiwać wszystkie prawa i obowiązki, jakie ... ulgi. Przekształcona spółka przynajmniej przez ...

  czytaj więcej

 • Czy <strong>spółki</strong> mają <strong>prawo</strong> udzielać pożyczek na nabycie ich akcji lub udziałów

  Czy spółki mają prawo udzielać pożyczek na nabycie ich akcji lub udziałów

  ... art. 345 kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) spółka może, bezpośrednio lub ... zabezpieczeń udzielanych przez spółkę nie może być ... finansowania nabycia akcji spółka powinna otrzymać odpowiednie ... przedstawieniu przez zarząd spółki odpowiedniego sprawozdania, przedstawiającego ... cel finansowania, interes spółki w finansowaniu, warunki ... nabywane będą akcje spółki. W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

Kronika Prawa – Kalendarium

Październik 2015
PnWtŚrCzPtSbNd
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829303101
02030405060708

zobacz więcej