spółki prawa handlowego

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu spółki prawa handlowego. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące spółki prawa handlowego.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Prawdziwie wrogie przejęcie spółki. Z czołowymi prawnikami w tle

  Prawdziwie wrogie przejęcie spółki. Z czołowymi prawnikami w tle

  Odbijanie budynków za pomocą granatów, zaspawanie wejścia do siedziby firmy, pobicie adwokatów. To nie film sensacyjny. Tak wygląda walka o spółkę. Po dwóch stronach barykady dwaj bracia. A za ich plecami czołowi krajowi prawnicy.

  czytaj więcej

 • Skutki zwiększenia wartości udziałów w wyniku aportu

  Skutki zwiększenia wartości udziałów w wyniku aportu

  Skorzystanie ze zwolnienia podatkowego przewidzianego dla działalności w specjalnej strefie ekonomicznej nasuwa wątpliwości przedsiębiorców realizujących projekty na obszarze tylko jednej strefy, za to w ramach kilku zezwoleń.

  czytaj więcej

 • Podatek handlowy będzie liniowy czy progresywny? Są decyzje, nie ma pewności

  Podatek handlowy będzie liniowy czy progresywny? Są decyzje, nie ma pewności

  Stały Komitet Rady Ministrów dostanie od resortu finansów projekt ustawy o podatku handlowym z dwiema stawkami. Za rozwiązaniem progresywnym, a nie liniowym, przemawiają racje polityczne. Główną ideą podatku – najpierw od sklepów wielkopowierzchniowych, a ostatecznie od handlu – było zwiększenie szans polskich handlowców w konkurencji z dużymi zagranicznymi podmiotami. A ten cel łatwiej zrealizować przez progresję. Z kolei za liniowym wariantem daniny przemawiają racje pragmatyczne.

  czytaj więcej

 • Skarb Państwa rozdaje posady w spółkach. Ciąg dalszy serialu

  Skarb Państwa rozdaje posady w spółkach. Ciąg dalszy serialu

  LOT, Polski Holding Nieruchomości, Rynek Hurtowy w Broniszach i zakłady „Bolesławiec”. Między innymi w tych spółkach MSP zatrudni niebawem nowe kadry.

  czytaj więcej

 • Korektę VAT za lata poprzednie uznaną za błąd istotny odnosi się na kapitał własny

  Korektę VAT za lata poprzednie uznaną za błąd istotny odnosi się na kapitał własny

  Spółka komandytowa podjęła decyzję o zmianie biura rachunkowego z przyczyn ekonomicznych. Okazało się, że nieświadoma nieprawidłowości spółka z o.o. jako komplementariusz spółki komandytowej prowadziła sprawy tej spółki bez ważnego stosunku cywilnoprawnego (umowa) zobowiązującego komplementariusza do zarządzania spółką komandytową za wynagrodzeniem. Spółka komandytowa w latach 2014–2015 była obciążana na koniec każdego miesiąca fakturą VAT za świadczone usługi zarządu i reprezentacji oraz odliczała VAT. Co powinna teraz zrobić?

  czytaj więcej

 • Niewiele dużych spółek może się pochwalić rezultatami lepszymi niż rok wcześniej

  Niewiele dużych spółek może się pochwalić rezultatami lepszymi niż rok wcześniej

  czytaj więcej

 • Współpraca regulacyjna: czarny koń czy koń trojański TTIP?

  Współpraca regulacyjna: czarny koń czy koń trojański TTIP?

  Nowe przepisy, wypracowane przy udziale stron unijnej i amerykańskiej, mają w założeniu ułatwiać import, eksport oraz prowadzenie „inwestycji na uczciwych warunkach” – informuje Komisja Europejska. Przyjęcie wspólnych standardów regulacyjnych i ujednolicenie odmiennych systemów prawnych byłoby ułatwieniem zwłaszcza dla MSP. Pozwoliłoby zaoszczędzić czas i pieniądze dzięki ograniczeniu formalności celnych. Niepokój budzi jednak nadzór tych działań przez tzw. ciało ds. współpracy regulacyjnej (Regulatory Cooperation Body). Informacje o planach powołania do życia podobnego organu pojawiały się już wcześniej, ale ujawnione dokumenty jednoznacznie to potwierdzają. Według organizacji niezależnych główną rolę w tworzeniu tego mechanizmu odegrał wielki biznes, który liczy na uzyskanie władzy przez współstanowienie prawa. Takiej możliwości nie miałyby instytucje obywatelskie ani nawet parlamenty krajowe. Jest ryzyko, że wszelkie regulacje zagrażające korporacjom będą blokowane przez lobbystów. Krytycy TTIP stawiają pytanie, na ile to gremium stanie się też narzędziem do obniżania bezpieczeństwa żywnościowego czy ekologicznego.

  czytaj więcej

 • Kurator nie prowadzi spraw spółki i nie zarządza majątkiem

  Kurator nie prowadzi spraw spółki i nie zarządza majątkiem

  Jeżeli osoba prawna, w tym m.in. spółka z o.o., nie może prowadzić swoich spraw z braku powołanych do tego organów, to sąd ustanawia dla niej kuratora. Tak przewiduje art. 42 kodeksu cywilnego. Czy kurator ma też prawo prowadzić sprawy spółki?

  czytaj więcej

 • Komentarz do ustawy Prawo restrukturyzacyjne (cz. 9)

  Komentarz do ustawy Prawo restrukturyzacyjne (cz. 9)

  Przedstawiamy dziewiątą część komentarza do ustawy z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978 ze zm.; dalej: p.r.). Dziś omawiamy art. 189–217 p.r. Artykuły 189–209 dotyczą ogólnych przepisów postępowania restrukturyzacyjnego, art. 210–217 regulują zaś postępowanie o zatwierdzenie układu.

  czytaj więcej

 • Składki za menedżera zależą od tego, na jakiej podstawie otrzymuje wynagrodzenie

  Składki za menedżera zależą od tego, na jakiej podstawie otrzymuje wynagrodzenie

  Otrzymałem propozycję stanowiska menedżerskiego, które wiąże się z powołaniem do zarządu spółki. Do tej pory miałem umowę o pracę i zależy mi na tej formie zatrudnienia. Czy jako członek zarządu mogę otrzymywać wynagrodzenie za wykonywanie obowiązków związanych z zarządzaniem spółką na takiej podstawie? Jakie obciążenia podatkowe i składkowe mogą mnie dotyczyć z tytułu pełnienia tej funkcji?

  czytaj więcej

 • Giełdowe ofiary słabego rynku

  Giełdowe ofiary słabego rynku

  Inwestorzy znów zakładają rachunki maklerskie, ale nie po to, by kupować akcje. Spadki obrotów na GPW przekładają się na gorsze wyniki brokerów. Cierpią też zarządzający funduszami.

  czytaj więcej

 • Powołany prezes uniknie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

  Powołany prezes uniknie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

  ZUS potwierdza, że wynagrodzenie wypłacane prezesowi zarządu na podstawie uchwały wspólników nie powoduje obowiązku zapłacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Tym samym spółka nie jest płatnikiem daniny z tego tytułu i to niezależnie od obowiązków wykonywanych na podstawie umowy o pracę.

  czytaj więcej

 • Po uchwale siódemki korporacyjni więźniowie odzyskają wolność

  Po uchwale siódemki korporacyjni więźniowie odzyskają wolność

  W XXI w. nie można dopuścić do sytuacji, w której menedżerowie wysokiego szczebla są więzieni przez... spółki. O co chodzi? Otóż przez wiele lat w prawie spółek mieliśmy do czynienia z dwoma poważnymi dylematami.

  czytaj więcej

 • Problem członków zarządu: Komu zakomunikować odejście

  Problem członków zarządu: Komu zakomunikować odejście

  Uchwała siódemki ucięła wieloletni spór: na czyje ręce ustępujący menedżer powinien złożyć rezygnację. Teraz już wiadomo: oświadczenie należy złożyć jednemu członkowi zarządu lub prokurentowi. Przez lata orzecznictwo było bardzo rozbieżne.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników