spółki prawa handlowego

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu spółki prawa handlowego. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące spółki prawa handlowego.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Warto zaryzykować i przekształcić szpital w <strong>spółkę</strong> <strong>prawa</strong> <strong>handlowego</strong>

  Warto zaryzykować i przekształcić szpital w spółkę prawa handlowego

  ... publiczny szpital w spółkę niemal ... przekształciło się w spółki prawa handlowego 2  województwa nie ... funkcją szpitala jako spółki prawa handlowego działającego jako przedsiębiorstwo. ... przekształcać się w spółki prawa handlowego, natomiast korzystające z ... . Ponadto odprowadziliśmy jako spółka prawa handlowego 1 mln zł ... , że szpitale jako spółki prawa handlowego uszczelniają system, są ...

  czytaj więcej

 • Ujawnianie danych o spółkach prawa handlowego

  ... .s.h. (dla spółki z o.o.) ... .s.h. (dla spółki akcyjnej). Ich zmiana ... w stosunku do spółek kapitałowych) w treści ... o spółce w świetle ... ujawnione w korespondencji handlowej spółek, a ściślej zamieszczone ... przechowywana jest dokumentacja spółki, wraz z numerem spółki w rejestrze, b) ... pism i zamówień handlowych spółki kierowanych do osób ...

  czytaj więcej

 • Jak ustala się kadencję członków organów <strong>spółek</strong> <strong>prawa</strong> <strong>handlowego</strong>

  Jak ustala się kadencję członków organów spółek prawa handlowego

  ... obliczania kadencji członków organów spółek prawa handlowego niejednokrotnie stwarzają poważne problemy interpretacyjne dla spółek. Nieprecyzyjne zapisy statutu ... rady nadzorczej w spółce akcyjnej reguluje art. ... i art. 370 kodeksu spółek handlowych (k.s.h.). Z ... przepisów dotyczących zarządu spółki akcyjnej. Zgodnie z ... w przepisach dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ...

  czytaj więcej

 • Kto może udzielić urlopu wypoczynkowego członkowi zarządu <strong>spółki</strong> <strong>prawa</strong> <strong>handlowego</strong>

  Kto może udzielić urlopu wypoczynkowego członkowi zarządu spółki prawa handlowego

  ... wypowiedzeniem mu umowy o pracę przez spółkę. Ważność tej decyzji zależy od tego, ... w granicach zwykłych spraw i czynności spółki i może ją przeprowadzić każdy członek ... zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności spółki. Udzielenie urlopu jednemu członkowi zarządu przez ... , bo przekracza dopuszczalne granice korzystania z prawa podmiotowego. Przy okazji warto ...

  czytaj więcej

 • Posłowie nie rezygnują z przekształceń publicznych szpitali w spółki prawa handlowego

  ... obowiązkowo przekształcić się w spółki prawa handlowego. Posłowie koalicji uważają, że ... możliwość przekształcenia się w spółkę prawa handlowego. Większościowe udziały musiałyby jednak należeć do samorządów. Działalność spółek nie mogłaby być ... projektu nie wyklucza Prawo i Sprawiedliwość. - W ... udziału samorządów w niepublicznych spółkach jest niezgodne z prawem europejskim - Beata Libera-Małecka, ...

  czytaj więcej

 • Od dziś szpitale mogą być przekształcane w <strong>spółki</strong> <strong>prawa</strong> <strong>handlowego</strong> na nowych zasadach

  Od dziś szpitale mogą być przekształcane w spółki prawa handlowego na nowych zasadach

  ... być przekształcane w spółki prawa handlowego na nowych zasadach. ... bilansować, bo zarząd spółki będzie ponosił odpowiedzialność ... działać w formie spółki. Może się to ... przekształcać szpitali w spółki. A na pewno ... przekształcenia szpitala w spółkę). Tymczasem zobowiązania szpitali ... Klinicznego w Gdańsku. Spółka ze stratą Rektorzy ... dojedzie, szpitale jako spółki będą startować ...

  czytaj więcej

 • W Radomiu jeden ze szpitali stał się spółką prawa handlowego

  ... z powiek długi placówki. Teraz finanse będą tylko i wyłącznie zmartwieniem zarządzających spółką, a ta nie może się zadłużać. Nie musi to od ... być spokojni. Od czterech lat szpitale na Bródnie i w Siedlcach są spółkami prawa handlowego. W żadnym z nich nie zamyka się nierentownych oddziałów czy nie likwiduje ...

  czytaj więcej

 • Wzór umowy zawarcia spółki ogranicza kodeks spółek handlowych

  Zawarcie umowy spółki według wzoru ma ... na etapie tworzenia spółki modyfikacja wzoru będzie ... art. 1571 kodeksu spółek handlowych). Z drugiej jednak ... późniejsza zmiana umowy spółki nie jest taka ... zdecydują się założyć spółkę w przyspieszonym trybie. ... najważniejszych elementów umowy spółki jest zwykle określenie ... zarządu reprezentującego interesy spółki wobec osób trzecich. ... pierwszego zarządu spółki wchodzą: (...)”. W ...

  czytaj więcej

 • Jak oblicza się kadencję członków organów <strong>spółek</strong> <strong>prawa</strong> <strong>handlowego</strong>

  Jak oblicza się kadencję członków organów spółek prawa handlowego

  ... oparty na wspólnej kadencji, który wydaje się być prostszy w bieżącym monitorowaniu (jedna kadencja dla całego organu), co nie jest bez znaczenia zwłaszcza dla małych spółek. Stanisław Rachelski radca prawny, wspólnik zarządzający, Kancelaria Prawnicza Rachelski i Wspólnicy

  czytaj więcej

 • <strong>Prawo</strong> <strong>handlowe</strong>: jaki los czeka <strong>spółki</strong> osobowe?

  Prawo handlowe: jaki los czeka spółki osobowe?

  ... byty, jakimi są spółka akcyjna czy spółka z o.o. Spółka akcyjna to okres ... wspólników za zobowiązania spółki (wyjątkowo w spółce komandytowej odpowiedzialność komandytariusza ... . Podobnie z inną spółką atypową, jaką jest spółka komandytowa z udziałem spółki z o.o. ... spółki akcyjnej jako komplementariusza spółka ... osób zajmujących się prawem handlowym i uzasadniających przez ...

  czytaj więcej

 • Będzie można ograniczać prawa akcjonariuszy i wspólników w spółce

  ANALIZA Akcjonariusze spółek akcyjnych i wspólnicy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością ... . Przysługuje im również prawo głosu. W Kodeksie spółek handlowych (k.s.h.) ... natomiast ograniczenie tego prawa w umowie (statucie) spółki, np. poprzez czasowe ... udzielenie informacji dotyczących spółki. Z kolei wspólnik spółki z o ... można np. pozbawić prawa kontroli spółki tylko niektóre osoby, ...

  czytaj więcej

 • Uszczuplenie prawa głosu wspólnika spółki kapitałowej

  ... lub akcjonariusza, np. prawa głosu lub prawa do dywidendy, mierzy ... mają takie same prawa w spółce, w takich samych ... drugiej strony uszczuplenia prawa wspólnika, które w spółkach kapitałowych polegają ... wszystkim na ograniczeniu prawa głosu. Uszczuplenie prawa głosu, podobnie jak ... zakładowego. Regulacje kodeksu spółek handlowych o uszczupleniu prawa głosu wspólników czy ...

  czytaj więcej

 • Nowo powstała spółka handlowa przejmie prawo spółdzielni pracy do odliczenia VAT

  ... spółdzielni pracy w spółkę handlową. Projekt przewiduje, że spółce przekształconej przysługują wszelkie prawa i obowiązki spółdzielni. ... przekształcenie spółdzielni w spółkę. W ... przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej ... przekształcenia spółdzielni w spółkę kapitałową wystąpi sukcesja praw i obowiązków podatkowych. ... VAT, a przekształcona spółka zachowa prawo do odzyskania ewentualnej ...

  czytaj więcej

 • Prawo handlowe: W spółce można zbyć zajęte udziały bez wynagrodzenia

  ... wynikające z zajętego prawa, które ... skutek zajęcia przysługują prawa majątkowe wspólnika, np. prawo do uczestnictwa w podziale likwidowanego majątku spółki, prawo do dywidend czy prawo do rozporządzania udziałem. ... z czterech wspólników spółki pod firmą Kwadrat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ... przez zgromadzenie wspólników spółki pod firmą Kwadrat spółka z o.o. ...

  czytaj więcej

 • Kiedy wspólnikowi odmawia się <strong>prawa</strong> kontroli spraw <strong>spółki</strong> z o.o.

  Kiedy wspólnikowi odmawia się prawa kontroli spraw spółki z o.o.

  ... adwokat, Kancelaria Salans Prawo wspólnika spółki z o.o. ... kontroli spraw spółki ma charakter ... art. 212 kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) ... i sfer funkcjonowania spółki, w których to prawo nie obowiązuje. W ... rewizyjnej w umowie spółki wyłączeniu ulega prawo kontroli w odniesieniu ... , finansowych i księgowych spółki. Ustawowe prawo do kontroli nie ...

  czytaj więcej

 • <strong>Spółki</strong> <strong>handlowe</strong>: Były wspólnik zachowuje <strong>prawo</strong> do zaskarżenia uchwały

  Spółki handlowe: Były wspólnik zachowuje prawo do zaskarżenia uchwały

  ... art. 250 pkt 2 kodeksu spółek handlowych (k.s.h.). W praktyce ... związane z posiadaniem statusu wspólnika spółki, a co za tym idzie ... umorzenia udziałów przestała być wspólnikiem spółki. Konstrukcja cytowanego przepisu jest o ... pozbawienie go możliwości ochrony swoich praw korporacyjnych i majątkowych. ... , która dotyczy jego praw korporacyjnych lub majątkowych ...

  czytaj więcej

 • <strong>Prawo</strong> gospodarcze: Ryzykowne zmiany <strong>prawa</strong> <strong>spółek</strong>

  Prawo gospodarcze: Ryzykowne zmiany prawa spółek

  Ciągłe zmiany prawa – także spółek – część ekspertów tłumaczy ... Kidyba, kierownik katedry prawa gospodarczego i handlowego Uniwersytetu Marii ... czasie nowelizacji kodeksu spółek handlowych z 2008 r., ... Siemiątkowskiego, kierownika zakładu prawa handlowego w katedrze prawa gospodarczego SGH w ... kosmetycznych – zmian w prawie handlowym. Tymczasem to, co ... . Kiedy tworzyliśmy kodeks spółek handlowych ze stosunkowo wysokimi ...

  czytaj więcej

 • Jakie prawa mają akcjonariusze na walnym zgromadzeniu spółki akcyjnej

  ... organizacji walnych zgromadzeń spółek akcyjnych jest skutkiem implementowania do polskiego prawa Dyrektywy 2007/36 ... wyniku nowelizacji kodeksu spółek handlowych (k.s.h.). ... się w siedzibie spółki bądź w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej giełdę, na której akcje tej spółki są notowane. Statut ... .h.). Walne zgromadzenia spółki akcyjnej mogą być ...

  czytaj więcej

 • Przeniesienie spółki w zgodzie z prawem krajowym

  ... bt. Cartesio jest spółką prawa węgierskiego z siedzibą w Bai (Węgry). Spółka prowadzi działalność w ... siedziby w rejestrze handlowym. Wniosek ten został ... , że obowiązujące prawo węgierskie nie ... przy tym status spółki prawa tego państwa. Jednakże ... zmianą mającego zastosowanie prawa krajowego, gdy spółka zmienia się w rodzaj spółki podlegający prawu krajowemu państwa członkowskiego, ...

  czytaj więcej

 • <strong>Prawo</strong> spółdzielcze: Spożywcy przekształcą się w <strong>spółkę</strong> <strong>handlową</strong>

  Prawo spółdzielcze: Spożywcy przekształcą się w spółkę handlową

  ... proces zmiany w spółkę rozpoczynać będzie uchwała ... wskazać docelowy typ spółki. Następnie biegły rewident ... uczestniczyć w przekształconej spółce. zdjęcie główne ... jeszcze powołać organy spółki przekształconej lub określić ... sprawy, zawrzeć umowę spółki lub podpisać jej ... wpisu do rejestru spółce przekształconej zaczną przysługiwać wszystkie prawa i obowiązki, jakie ... ulgi. Przekształcona spółka przynajmniej przez ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne