służby mundurowe

Służby mundurowe - zwykle bardzo sformalizowane jednostki powoływane przez państwo lub jego organy do spełniania części jego podstawowych zadań, takich jak:


 • Do 2020 roku rząd przeznaczy 6,5 mld zł na modernizację służb mundurowych

  Do 2020 roku rząd przeznaczy 6,5 mld zł na modernizację służb mundurowych

  Ponad 6,5 mld zł w ciągu czterech najbliższych lat trafi do policji, straży pożarnej i granicznej oraz Biura Ochrony Rządu - zakłada projekt ustawy o ustanowieniu programu modernizacji służb mundurowych w latach 2017-2020. Przygotowany przez MSWiA projekt trafił właśnie do konsultacji.

  czytaj więcej

 • Będą podwyżki dla budżetówki. Rząd znalazł 2 mld zł

  Będą podwyżki dla budżetówki. Rząd znalazł 2 mld zł

  W tym roku na podniesienie wynagrodzeń w państwowej kasie wygospodarowano 2 mld zł. W 2017 r. będzie już skromniej – na ten cel trafi kilkaset milionów złotych. Najbardziej skorzystają służby mundurowe

  czytaj więcej

 • Postępowanie dyscyplinarne: Choć niewinny, policjant nie wróci już do służby

  Postępowanie dyscyplinarne: Choć niewinny, policjant nie wróci już do służby

  Ustawodawca powinien zmienić przepisy o policji w taki sposób, żeby było możliwe zawieszenie postępowania dyscyplinarnego do czasu zakończenia sprawy karnej. Taki sygnał wczoraj został skierowany do władzy ustawodawczej przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Co jednak nie zmieniło faktu, że TK uznał art. 135 r ust. 5 ustawy o policji jako zgodny z konstytucją w zakresie, w jakim uniemożliwia wznowienie postępowania dyscyplinarnego po upływie okresu pięciu lat od uprawomocnienia się orzeczenia o wydaleniu ze służby ze względu na przewinienie. I to nawet w sytuacji, gdy funkcjonariusz w postępowaniu karnym dotyczącym tego samego czynu został prawomocnie uniewinniony.

  czytaj więcej

 • Rekompensata dla przedsiębiorcy za udział w ćwiczeniach wojskowych

  Rekompensata dla przedsiębiorcy za udział w ćwiczeniach wojskowych

  Rezerwiści, którzy na co dzień prowadzą działalność gospodarczą, będą otrzymywać rekompensatę za udział w ćwiczeniach wojskowych na podstawie uzyskanego dochodu z poprzedniego roku. Takie zmiany przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (Dz.U. poz. 1520).

  czytaj więcej

 • Rząd rozdaje pieniądze: Od 2017 rośnie płaca minimalna. Będą podwyżki dla urzędników

  Rząd rozdaje pieniądze: Od 2017 rośnie płaca minimalna. Będą podwyżki dla urzędników

  Płaca minimalna w górę od 2017 r. Najsłabiej zarabiający urzędnicy też dostaną podwyżki. Gabinet Beaty Szydło niespodziewanie zdecydował, że podniesie najniższe wynagrodzenie o 150 zł w porównaniu z tegorocznym, czyli wzrośnie ono do 2 tys. zł. To głęboki ukłon w stronę pracowników najniżej uposażonych.

  czytaj więcej

 • Fiskus przed reformą. Spór o tempo i kierunek zmian

  Fiskus przed reformą. Spór o tempo i kierunek zmian

  Ministerstwo Finansów chce utworzyć jednolitą Krajową Administrację Skarbową do poboru podatków oraz kontroli. Nie widzę innej drogi – mówiła Honorata Łopianowska, dyrektor departamentu reformy administracji skarbowej w MF podczas dyskusji zorganizowanej przez DGP. – System wymaga zmian, ale ewolucyjnych, poprzedzonych szerokimi konsultacjami – próbowali oponować pozostali uczestnicy

  czytaj więcej

 • Narkotyki nie przekreślą kandydatów na żołnierzy

  Narkotyki nie przekreślą kandydatów na żołnierzy

  Obecnie jednorazowe użycie substancji psychoaktywnej często dyskwalifikuje kandydata na żołnierza również w kolejnych postępowaniach. Po wejściu nowych przepisów komisje lekarskie będą orzekać według stanu w dacie wydania rozstrzygnięcia.

  czytaj więcej

 • Celnikom będzie łatwiej zrobić karierę

  Celnikom będzie łatwiej zrobić karierę

  Przełożeni będą mieli większe możliwości awansowania wyróżniających się funkcjonariuszy. Do konsultacji społecznych został skierowany projekt nowelizacji rozporządzenia ministra finansów z 18 maja 2010 r. w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych, trybu awansowania oraz dokonywania zmian na stanowiskach służbowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 334).

  czytaj więcej

 • Minister Błaszczak reaktywuje policję. Zlikwidowane przez PO posterunki zostaną przywrócone?

  Minister Błaszczak reaktywuje policję. Zlikwidowane przez PO posterunki zostaną przywrócone?

  Trwa przywracanie posterunków, które zlikwidował poprzedni rząd. Samorządy walczą, by znaleźć się na liście beneficjentów projektu wartego 100 mln zł. Lista inwestycji jest otwarta.

  czytaj więcej

 • Ustawa inwigilacyjna przerasta drobnych przedsiębiorców

  Ustawa inwigilacyjna przerasta drobnych przedsiębiorców

  Ubocznym efektem wejścia w życie ustawy inwigilacyjnej jest nałożenie na przedsiębiorców świadczących usługi drogą elektroniczną nowych, kosztownych obowiązków. Aby policja mogła przeprowadzać kontrole – przedsiębiorcy są zmuszeni do dokonania inwestycji w posiadaną infrastrukturę informatyczną. Problem w tym, że dokładając przedsiębiorcom małym i mikro nowych obowiązków, nie pomyślano, że trzeba im wskazać, w jaki sposób powinni swoją infrastrukturę przystosować. Nie przewidziano w ich wypadku odrębnych przepisów wykonawczych. W efekcie odsyłani są przez ministerstwo do tego samego rozporządzenia, które obowiązuje wielkie firmy telekomunikacyjne. Tyle że aby spełnić wymogi, musieliby ponieść koszty, często olbrzymie!

  czytaj więcej

 • Służba więzienna do modernizacji: Nowoczesne urządzenia i podwyżki dla funkcjonariuszy

  Służba więzienna do modernizacji: Nowoczesne urządzenia i podwyżki dla funkcjonariuszy

  Nowa broń, więźniarki, urządzenia do wykrywania telefonów komórkowych czy narkotyków, a także podwyżki dla więzienników. Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło projekt ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017 – 2020”.

  czytaj więcej

 • Więcej miejsc na uczelniach wojskowych

  Więcej miejsc na uczelniach wojskowych

  Ministerstwo Obrony Narodowej dodatkowo będzie musiało przeznaczyć na kształcenie kandydatów na oficerów prawie 29 mln zł. To efekt tego, że szef resortu obrony narodowej podjął decyzję o zwiększeniu naboru na uczelnie wojskowe o 230 osób.

  czytaj więcej

 • Emerytury celników: Rząd nie akceptuje projektu obywatelskeigo

  Emerytury celników: Rząd nie akceptuje projektu obywatelskeigo

  Rząd ocenił, że rozwiązania zaproponowane w obywatelskim projekcie zmian w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy, który włącza celników do systemu emerytur mundurowych, są "zbyt daleko idące". Uznał też, że niezbędne są kompleksowe przepisy regulujące te kwestie.

  czytaj więcej

 • Emerytury jak w służbach mundurowych? Obywatelski projekt celników bez szans na uchwalenie

  Emerytury jak w służbach mundurowych? Obywatelski projekt celników bez szans na uchwalenie

  Wczoraj rząd zakwestionował rozwiązania zaproponowane przez celników w obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 30). Nie pomogło zebranie blisko 200 tys. podpisów pod dokumentem.

  czytaj więcej

 • Szumlewicz: Chadecki PRL

  Szumlewicz: Chadecki PRL

  Antykomunizm stanowi jedną z kluczowych idei PiS, której nie kwestionuje zresztą żadna licząca się partia opozycyjna. Choć pojęcie komunizmu (podobnie jak w PRL) pozostaje nieostre, to parlament przyjął już ustawę, która ma na celu usunięcie komunistycznych pomników, nazw szkół, ulic czy placów. Mamy zapomnieć o datach, które kojarzą się nam z minionym ustrojem, wykreślić z pamięci ówczesną sztukę, politykę i naukę.

  czytaj więcej

 • Wojsko wydaje nowe przepisy dyscyplinujące

  Wojsko wydaje nowe przepisy dyscyplinujące

  Likwidacja prokuratury wojskowej zmusiło MON do opracowania nowych rozporządzeń dotyczących dyscyplinowania żołnierzy. Nowe regulacje nie zaostrzają obecnych kar.

  czytaj więcej

 • Mundurowi na chorobowym z 100 proc. uposażeniem

  Mundurowi na chorobowym z 100 proc. uposażeniem

  Przebywający na zwolnieniu lekarskim mundurowi będą mogli dostać 100 proc. uposażenia. Warunek? Nieobecność nie będzie mogła być dłuższa niż 90 dni w roku kalendarzowym.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników