składka zdrowotna 2010

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu składka zdrowotna 2010. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące składka zdrowotna 2010.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Na zawiłościach gospodarki korzystają politycy, bo ciemny lud wszystko kupi

  Na zawiłościach gospodarki korzystają politycy, bo ciemny lud wszystko kupi

  Gospodarka jest tak skomplikowana, że mało kto rozumie wszystkie jej zawiłości. Tym lepiej dla polityków, bo skoro mało kto ogarnia, o co chodzi, to można mówić, co się chce. A ciemny lud i tak to kupi

  czytaj więcej

 • Nauczycielu! Pracujesz w kilku szkołach jednocześnie? Sprawdź swoje prawa

  Nauczycielu! Pracujesz w kilku szkołach jednocześnie? Sprawdź swoje prawa

  Likwidacja gimnazjów, podobnie jak wcześniej ich utworzenie, w wielu przypadkach spowodowała konieczność uzupełnienia etatu w innej szkole. A to uciążliwość dla obu stron stosunku pracy

  czytaj więcej

 • Biały szczyt zostawił gotowe ustalenia w sprawie nakładów publicznych na ochronę zdrowia

  Biały szczyt zostawił gotowe ustalenia w sprawie nakładów publicznych na ochronę zdrowia

  Nowoczesny system ochrony zdrowia nie może funkcjonować normalnie, jeśli poziom nakładów publicznych na ochronę zdrowia jest poniżej 6 proc. PKB – ustalili związkowcy i pracodawcy w... 2008 r. Od tego czasu niewiele się zmieniło.

  czytaj więcej

 • Od zwróconych składek ZUS jest PIT

  Od zwróconych składek ZUS jest PIT

  Zwrot nadpłaconych składek jest przychodem pracowników w części przez nich finansowanej, niezależnie od tego, czy spółka faktycznie przekaże te pieniądze zatrudnionym – orzekł w piątek NSA.

  czytaj więcej

 • Rząd przyjął nowelizację budżetu na 2017 r.

  Rząd przyjął nowelizację budżetu na 2017 r.

  Lepsze wykonanie budżetu w 2017 r. pozwala na zwiększenie limitu wydatków o ok. 9,4 mld zł w niektórych częściach budżetu - wynika z komunikatu po posiedzeniu rządu. Środki zostaną przeznaczone m.in.: na wypłaty rekompensat za utracone deputaty węglowe oraz dofinansowanie PFR, BGK i PAIiH.

  czytaj więcej

 • Proteza ubezpieczeniowa dla rolników przedłużona

  Proteza ubezpieczeniowa dla rolników przedłużona

   Posiadający gospodarstwa poniżej 6 hektarów przeliczeniowych nadal nie będą płacić składek na ubezpieczenie zdrowotne. Ich zobowiązania ureguluje KRUS. Do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników, ich domowników oraz osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą.

  czytaj więcej

 • Morawiecki: W grudniu możliwa druga nowelizacja budżetu

  Morawiecki: W grudniu możliwa druga nowelizacja budżetu

  Możliwe, że w grudniu będzie kolejna nowelizacja tegorocznego budżetu - poinformował w czwartek dziennikarzy wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. Wskazał, że decyzję, czy rzeczywiście jest ona zasadna, podejmą rząd i kierownictwo polityczne.

  czytaj więcej

 • Budżet znowelizowany. Pieniądze m.in. dla radia i telewizji oraz dla górników

  Budżet znowelizowany. Pieniądze m.in. dla radia i telewizji oraz dla górników

  Sejm znowelizował tegoroczny budżet i ustawę okołobudżetową, co umożliwi m.in. wypłatę 2,3 mld zł rekompensat dla górników oraz 980 mln zł dla publicznych telewizji i radia. Przepadły wnioski PO i N o odrzucenie noweli oraz poprawki dot. m.in. wstrzymania przekazania pieniędzy dla mediów.

  czytaj więcej

 • Poradnia ubezpieczeniowa z 16 listopada

  Poradnia ubezpieczeniowa z 16 listopada

  ● Kiedy nie trzeba zwracać świadczeń chorobowych i renty otrzymanych za ten sam okres● Jakie wynagrodzenie z etatu zwalnia z obowiązkowego ubezpieczenia z działalności● Czy trzeba płacić składki za zleceniobiorcę, gdy firma jest zawieszona● Dlaczego brak wpisu do ewidencji przedsiębiorców nie uchroni przed długiem w ZUS

  czytaj więcej

 • VAT: Najważniejsze rozstrzygnięcia sądów w 2017 roku

  VAT: Najważniejsze rozstrzygnięcia sądów w 2017 roku

  W zeszłym roku liczba sporów sądowych nie spadła, a wręcz przeciwnie. Każdy sąd, także administracyjny, rozpoznając indywidualną sprawę, jest w swoich orzeczeniach niezawisły i podlega tylko konstytucji i ustawom. Dla podatników liczy się jednak pewność prawa i jednolitość orzecznictwa. Dlatego w naszym podsumowaniu położyliśmy główny nacisk na wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE, Trybunału Konstytucyjnego oraz uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego, które to orzecznictwo ujednolicają. Zwróciliśmy też uwagę na wyroki kontrowersyjne oraz takie, które przełamały dotychczasową linię orzeczniczą. Staraliśmy się wskazać orzeczenia nowe, precedensowe, wyjaśniające wcześniejsze wątpliwości podatników, fiskusa i sądów, a także takie, które są szansą na ostateczne zakończenie sporów albo właśnie je otwierają. Dziś prezentujemy te, które dotyczyły podatku VAT.

  czytaj więcej

 • Kiedy stypendium, kiedy zasiłek. Na jaką pomoc może liczyć uczeń z biednej rodziny

  Kiedy stypendium, kiedy zasiłek. Na jaką pomoc może liczyć uczeń z biednej rodziny

  Liczne orzecznictwo sądów administracyjnych i organów nadzoru świadczy o tym, że JST wciąż mają problem z właściwym określeniem treści regulaminów w sprawie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

  czytaj więcej

 • W niepracujących Polkach wrze potencjał. Da się go wyrazić w PKB!

  W niepracujących Polkach wrze potencjał. Da się go wyrazić w PKB!

  Na każde dwie pracujące kobiety przypada w Polsce jedna bierna zawodowo, która pracy nie szuka. Dlaczego część Polek nie pracuje? – na to pytanie starali się odpowiedzieć autorzy raportu „Ukryty potencjał polskiego rynku pracy. Kobiety nieaktywne zawodowo”, przygotowanego przez Deloitte i Coca-Cola. O tym, dlaczego Polki częściej niż w Europejki nie pracują, dyskutowali uczestnicy zorganizowanej w Sejmie konferencji „Konstytucja dla biznesu. Czy jest w niej miejsce dla kobiety?”.

  czytaj więcej

 • Bez składek ZUS od napiwków pracowników

  Bez składek ZUS od napiwków pracowników

  Przedsiębiorca nie musi odprowadzać składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne od napiwków otrzymywanych przez jego pracowników. Nawet w sytuacji, kiedy ustawodawca nałożył na niego obowiązek rejestrowania takich wpłat.

  czytaj więcej

 • Poradnia ubezpieczeniowa z dnia 28 czerwca 2018 roku

  Poradnia ubezpieczeniowa z dnia 28 czerwca 2018 roku

  Czy ZUS może obciążyć spadkobiercę długami płatnika, który nie pozostawił majątku Jak obliczać termin przedawnienia dla zaległości składkowych zmarłego przedsiębiorcy Dlaczego świadczenia wypadkowe dobrowolnie wypłacane przez pracodawcę nie są oskładkowane Jak długo można pobierać zasiłek opiekuńczy na niepełnosprawne dziecko Dlaczego nienależnie pobrane świadczenia chorobowe wpłyną na wysokość renty.

  czytaj więcej

 • Polacy coraz częściej na zwolnieniach. Można spodziewać się zwiększenia uprawnień kontrolnych ZUS

  Polacy coraz częściej na zwolnieniach. Można spodziewać się zwiększenia uprawnień kontrolnych ZUS

  Dłuższe macierzyńskie, więcej urodzeń i lepsza sytuacja na rynku pracy potęgują deficyt w FUS . Ubezpieczyciel chce uszczelnić system.

  czytaj więcej

 • Jak rozliczyć przychód z odpłatnych świadczeń wspólnika w spółce cywilnej

  Jak rozliczyć przychód z odpłatnych świadczeń wspólnika w spółce cywilnej

  Spółka cywilna działająca w branży budowlanej została założona w Kołobrzegu. Jeden ze wspólników prowadził tylko sprawy spółki, a drugi w okresie od maja do października 2018 r. wykonywał pracę na jej rzecz na podstawie umowy o pracę jako inspektor budowlany za wynagrodzeniem 4000 zł.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników