skarb państwa

Skarb Państwa - podmiot cywilnoprawnych (w tym majątkowych) praw państwa, z reguły osoba prawna reprezentująca państwo jako właściciela majątku, z wyłączeniem części pozostających we władaniu innych państwowych osób prawnych (m.in.

Źródło: wikipedia.org


 • Rozporządzenie ministra skarbu państwa z 25 lipca 2012 r. ... sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Funduszu Skarbu Państwa

  Wojewoda do 25 dnia każdego miesiąca przesyła do dysponenta funduszu zgłoszenia zapotrzebowań na środki finansowe na następny miesiąc. Wskazuje przy tym datę, w której pieniądze zostaną wydane. W razie powstania zobowiązania po tym terminie wojewoda występuje niezwłocznie do dysponenta o dodatkowe kwoty na terminowe uregulowanie należności. Dysponent przekazuje pieniądze na ...

  czytaj więcej

 • Obwieszczenie ministra skarbu państwa z 20 listopada 2013 r. ... ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra skarbu państwa w sprawie pomocy publicznej ...

  czytaj więcej

 • Rozporządzenie ministra Skarbu Państwa z 21 listopada 2012 r. ... prowadzonych w formie jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, które nie będą podlegać ...

  Nie zostanie sprywatyzowane „Uzdrowisko Krynica-Żegiestów” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krynicy-Zdroju.

  czytaj więcej

 • Skarb Państwa zapłaci za błędną decyzję sądu dotyczącą zasiedzenia i zbycia nieruchomości

  ... sprzedana. Wobec tego Eugenia K. pozwała Skarb Państwa – prezesa Sądu Rejonowego dla m.st. ... 2004 r., który mówił o odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkodę wyrządzoną przez funkcjonariusza państwowego ... i podjęciem takiej decyzji. Bezprawne działanie Skarb Państwa odwołał się, a sąd II instancji ... przyczynowego między zachowaniem Skarbu Państwa a rozporządzeniem nieruchomością. ...

  czytaj więcej

 • "<strong>Skarb</strong> <strong>Państwa</strong> pozywany jest 15 razy na dzień"

  "Skarb Państwa pozywany jest 15 razy na dzień"

  ... zachętę do pozywania Skarbu Państwa. Takie było zresztą ... korporacjom, ale przeciwko Skarbowi Państwa także. Jak Prokuratoria ... – w tym przypadku Skarbu Państwa – i związku przyczynowego. ... często pozywany jest Skarb Państwa? Liczba nowych spraw ... tak masowo pozywa Skarb Państwa? Głównie osoby osadzone ... 4200 spraw przeciwko Skarbowi Państwa na łączną kwotę ... się, aby Skarb Państwa zwrócił im ...

  czytaj więcej

 • Odpowiedzialność ponosi Skarb Państwa

  ... z odsetkami od Skarbu Państwa - wojewody lubelskiego. Sąd ... uwzględnił powództwo. Odpowiedzialność Skarbu Państwa sąd oparł na ... r. odpowiedzialność ponosi Skarb Państwa zgodnie z art. ... bieg terminu przedawnienia. Skarb Państwa odwołał się, ale ... wyjaśniły też, czy Skarb Państwa odpowiada jako pracodawca, ... i stwierdził, że Skarb Państwa nabył wierzytelności z ... . Wobec tego Skarb Państwa musiałby wykazać, ...

  czytaj więcej

 • Martwe spółki doczekają się pogrzebu. <strong>Skarb</strong> <strong>państwa</strong> przejmuje majątki

  Martwe spółki doczekają się pogrzebu. Skarb państwa przejmuje majątki

  ... , jego własność przejdzie na Skarb Państwa. Gdyby się przy tym ... jej majątku przez państwo – czyli praktycznie do ... to, że pojęcie wierzycieli Skarbu Państwa ma nie obejmować w ... oni zawiódł system. Państwo tolerowało bowiem nieprzestrzeganie ... przejście na rzecz Skarbu Państwa majątku spółki poddawanej ... znacjonalizowany. Odpowiedzialność SP Skarb Państwa w każdej sytuacji ...

  czytaj więcej

 • Zasady doboru członków rad nadzorczych spółek <strong>Skarbu</strong> <strong>Państwa</strong> zgodne z konstytucją

  Zasady doboru członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa zgodne z konstytucją

  ... , że procedura wyłaniania kandydatów do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa jest niejasna, a do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają ... czynności powoływania kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa był zapisany w akcie powszechnie obowiązującym - ustawie bądź ... w przypadku analogicznej procedury dotyczącej członków zarządu spółek Skarbu Państwa).

  czytaj więcej

 • Bessa nie odstrasza <strong>Skarbu</strong> <strong>Państwa</strong>

  Bessa nie odstrasza Skarbu Państwa

  ... transzy instytucjonalnej zawdzięczała dwóm giełdowym spółkom z udziałem Skarbu Państwa: Ciechowi, który kupił 6,5 proc. akcji i ... BP. Nie najlepszy debiut Azotów nie zniechęca jednak Skarbu Państwa do prywatyzowania poprzez giełdę. - Będziemy przygotowywać kolejne spółki do debiutu giełdowego - mówił Aleksander Grad, szef resortu skarbu kilkanaście minut po debiucie Tarnowskich ...

  czytaj więcej

 • KGHM ratuje <strong>skarb</strong> <strong>państwa</strong>. Ale zyski ze spółek i tak będą mniejsze niż przed ...

  KGHM ratuje skarb państwa. Ale zyski ze spółek i tak będą mniejsze niż przed ...

  ... zdjęcie główne Ministerstwo Skarbu twierdzi, że swoją ... , rzecznik prasowa resortu skarbu. Resort gospodarki twierdzi, ... zyskał dzięki udziałom Skarbu Państwa w spółkach, jest ... polityką dywidendową – do Skarbu Państwa mógłby trafić niespełna ... zdecydują przedstawiciele resortu skarbu (MSP kontroluje ... zł. Z tego Skarb Państwa dostałby blisko 1 ... już ani złotówki, Skarb Państwa mógłby liczyć na ...

  czytaj więcej

 • Za uniewinnionego zapłaci Skarb Państwa

  ... koszty procesu ponosi Skarb Państwa, z wyjątkiem należności ... w państwie prawnym zasadą ... publicznej, a faktycznie Skarb Państwa. Zważywszy na to ... arbitralnej decyzji sądu.SKARB PAŃSTWA ZAPŁACI 15 MLN ... zł, to wydatki Skarbu Państwa z tytułu wprowadzenia ... ponosi w całości Skarb Państwa. Wyjątkiem od tej ... prywatnego oskarżony lub Skarb Państwa. Uzasadnione wydatki Przez ...

  czytaj więcej

 • <strong>Skarb</strong> <strong>Państwa</strong> sprzedaje udziały w 14 uzdrowiskach

  Skarb Państwa sprzedaje udziały w 14 uzdrowiskach

  W tym miesiącu Skarb Państwa zakończy prywatyzację czterech uzdrowisk: ... początku roku resort skarbu spieniężył swoje udziały ... Wewiór, rzecznik resortu skarbu. W rękach państwa pozostanie jedynie siedem ... wszystkich państwowych uzdrowisk Ministerstwo Skarbu Państwa szacuje na ponad ... roku odkupił od Skarbu Państwa udziały uzdrowiska Ustka, ... porównaniu z innymi państwami Unii Europejskiej. W ...

  czytaj więcej

 • Powodzianie z Sandomierza pozywają Skarb Państwa

  ... z okolic Sandomierza. Pozwany Skarb Państwa – Pozew liczy kilkadziesiąt stron ... przewidują, że pozwany Skarb Państwa i gminy będą ... , prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, ma świadomość tego, ... do wniesionych przeciwko Skarbowi Państwa pozwów powodzian. Argumenty, ... pozwu zbiorowego przeciw Skarbowi Państwa jest korzystniejsze dla ... tys. spraw przeciw Skarbowi Państwa, czyli trzy razy ...

  czytaj więcej

 • Ewidencja nieruchomości w resorcie Skarbu Państwa

  ... , na mocy którego minister skarbu państwa będzie gospodarował nieruchomościami przeznaczonymi ... projekt wyposaża ministra skarbu państwa w ściśle określone ... nabywanie na własność Skarbu Państwa lub w użytkowanie ... w ewidencji ministra skarbu państwa. Na te czynności ... . Do kompetencji ministra skarbu państwa będą również należały ... kontrolą wykorzystania nieruchomości Skarbu Państwa położonych na terenie ...

  czytaj więcej

 • Skarb Państwa będzie mógł nieodpłatnie przekazywać nieruchomości Prokuraturze Generalnej

  ... nieodpłatnie w trwały zarząd nieruchomości należące do zasobów Skarbu Państwa – przewiduje nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, która w ... trwały zarząd nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa. Pominięcie to spowodowało, że Prokuratura Generalna nie tylko ... przez nią trwałego zarządu jakiejkolwiek nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa mogło nastąpić tylko odpłatnie, ...

  czytaj więcej

 • Czy <strong>Skarb</strong> <strong>Państwa</strong> ponosi odpowiedzialność za to, że nie wydano przepisów

  Czy Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność za to, że nie wydano przepisów

  ... 2004 r. Powstaje pytanie, czy Skarb Państwa powinien ponosić odpowiedzialność za szkodę ... zgłaszać roszczenia względem państwa na podstawie art. ... . Stwierdza się w niej, że Skarb Państwa odpowiada za szkodę wyrządzoną niewydaniem ... .c. Skoro była podstawa odpowiedzialności Skarbu Państwa po wejściu w życie ... , które dotyczą zaniechań Skarbu Państwa mających miejsce po ...

  czytaj więcej

 • Akcjonariusze spółek energetycznych skarżą <strong>skarb</strong> <strong>państwa</strong>. Chodzi o miliard złotych

  Akcjonariusze spółek energetycznych skarżą skarb państwa. Chodzi o miliard złotych

  ... , że transakcja z państwem jest uczciwa i ... - wymienili się z państwem na akcje, bo ... kapitałowego podkreślił, że państwo było świadomym graczem ... . Dwa miesiące później skarb państwa sprzedał wymienione akcje ... obywatelami w demokratycznym państwie prawnym. Pytany, czy ... w starciu z państwem powtórnie doznają ... osoba pokrzywdzona przez skarb państwa w wyniku konsolidowania ...

  czytaj więcej

 • Zakład opieki zdrowotnej może pozwać Skarb Państwa o zapłatę kosztów pobytu chorego

  ... w ustawie, a takich przepisów nie ma. Innym rozwiązaniem jest pokrywanie przez Skarb Państwa różnicy pomiędzy kosztem pobytu a odpłatnością ponoszoną przez pensjonariusza. Jak przyjmuje się ... wskazuje płatnika danego zobowiązania, to przyjąć należy, że zobowiązanym do zapłaty jest Skarb Państwa (takie stanowisko prezentuje np. prof. M. Kulesza w „Opinii prawnej ...

  czytaj więcej

 • Skarb Państwa nie odpowiada za działania syndyka

  ... o zasądzenie od Skarbu Państwa kwoty 91 592 ... syndyk jest organem państwa, a sędzia-komisarz ... , wobec czego państwo polskie ponosi ... , jako organ procesowy Skarbu Państwa, wniosła o oddalenie ... , za którego zobowiązania Skarb Państwa miałby odpowiadać. Powyższe ... tej odpowiedzialności od Skarbu Państwa” – czytamy w uzasadnieniu ... kolei uzasadniać odpowiedzialność Skarbu Państwa. Wobec tego jego ...

  czytaj więcej

 • <strong>Skarb</strong> <strong>Państwa</strong> oszczędzi KGHM

  Skarb Państwa oszczędzi KGHM

  ... mld zł. Jak dowiaduje się „DGP”, Skarb Państwa, który ma 32 proc. akcji koncernu, ... oddechu – mówi nasz informator z Ministerstwa Skarbu Państwa. W tym roku zarząd KGHM zaproponował, ... zgromadzeniu akcjonariuszy. Według naszych ustaleń przedstawiciele Skarbu Państwa nie będą forsować drastycznego podniesienia dywidendy, ... zysku. Skąd taka decyzja? Skarb – oprócz kanadyjskiej inwestycji ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

Kronika Prawa – Kalendarium

Wrzesień 2014
PnWtŚrCzPtSbNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29300102030405
06070809101112

zobacz więcej

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej