skarb państwa

Skarb Państwa - podmiot cywilnoprawnych (w tym majątkowych) praw państwa, z reguły osoba prawna reprezentująca państwo jako właściciela majątku, z wyłączeniem części pozostających we władaniu innych państwowych osób prawnych (m.in.


 • Rozporządzenie ministra skarbu państwa z 25 lipca 2012 r. ... sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Funduszu Skarbu Państwa

  Wojewoda do 25 dnia każdego miesiąca przesyła do dysponenta funduszu zgłoszenia zapotrzebowań na środki finansowe na następny miesiąc. Wskazuje przy tym datę, w której pieniądze zostaną wydane. W razie powstania zobowiązania po tym terminie wojewoda występuje niezwłocznie do dysponenta o dodatkowe kwoty na terminowe uregulowanie należności. Dysponent przekazuje pieniądze na ...

  czytaj więcej

 • Obwieszczenie ministra skarbu państwa z 20 listopada 2013 r. ... ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra skarbu państwa w sprawie pomocy publicznej ...

  czytaj więcej

 • Rozporządzenie ministra Skarbu Państwa z 21 listopada 2012 r. ... prowadzonych w formie jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, które nie będą podlegać ...

  Nie zostanie sprywatyzowane „Uzdrowisko Krynica-Żegiestów” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krynicy-Zdroju.

  czytaj więcej

 • Skarb Państwa zapłaci za błędną decyzję sądu dotyczącą zasiedzenia i zbycia nieruchomości

  ... sprzedana. Wobec tego Eugenia K. pozwała Skarb Państwa – prezesa Sądu Rejonowego dla m.st. ... 2004 r., który mówił o odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkodę wyrządzoną przez funkcjonariusza państwowego ... i podjęciem takiej decyzji. Bezprawne działanie Skarb Państwa odwołał się, a sąd II instancji ... przyczynowego między zachowaniem Skarbu Państwa a rozporządzeniem nieruchomością. ...

  czytaj więcej

 • "<strong>Skarb</strong> <strong>Państwa</strong> pozywany jest 15 razy na dzień"

  "Skarb Państwa pozywany jest 15 razy na dzień"

  ... zachętę do pozywania Skarbu Państwa. Takie było zresztą ... korporacjom, ale przeciwko Skarbowi Państwa także. Jak Prokuratoria ... – w tym przypadku Skarbu Państwa – i związku przyczynowego. ... często pozywany jest Skarb Państwa? Liczba nowych spraw ... tak masowo pozywa Skarb Państwa? Głównie osoby osadzone ... 4200 spraw przeciwko Skarbowi Państwa na łączną kwotę ... się, aby Skarb Państwa zwrócił im ...

  czytaj więcej

 • <strong>Skarb</strong> <strong>Państwa</strong> konsoliduje polską chemię: Są plany połączenia Grupy Azoty i Anwilu

  Skarb Państwa konsoliduje polską chemię: Są plany połączenia Grupy Azoty i Anwilu

  ... . Ministerstwo Skarbu oraz obie ... rękę również ministrowi Skarbu Państwa Włodzimierzowi Karpińskiemu, który ...  także Orlenu, jest Skarb Państwa. – Nigdy nie komentujemy ... linki wyróżnione – Ministerstwo Skarbu Państwa co do zasady ... nią sprawowałby właśnie Skarb Państwa, wspierany dodatkowo przez ... i Puław wypłaciły Skarbowi Państwa dywidendy o łącznej ... dochodów z prywatyzacji Skarb Państwa potrzebuje zdecydowanie większych ...

  czytaj więcej

 • Skarb Państwa i TF Silesia przejęły kontrolę nad PLL LOT

  ... 2009 r. Ministerstwo Skarbu Państwa poprzezprzeprowadzenie transakcji SAIRLAINES ... - powiedział rzecznik. "Obecnie Skarb Państwa i TF Silesia ... . Przed czwartkową transakcją Skarb Państwa miał 67,97 ... "67 proc. akcji Skarbu Państwa można było wycenić ... ubiegłym tygodniu wiceminister skarbu państwa Zdzisław Gawlikpowiedział, że ... ". Dodał, że minister skarbu państwa "z uwagi na ... w posiadaniu Skarbu Państwa. W procesieprywatyzacji ...

  czytaj więcej

 • <strong>Skarb</strong> <strong>Państwa</strong> mógłby udzielać gwarancji instytucjom finansowym

  Skarb Państwa mógłby udzielać gwarancji instytucjom finansowym

  ... instytucja nie wywiąże się z warunków umowy gwarancji, Skarb Państwa może: złożyć wniosek do KNF o ustanowienie zarządu ... przypadku utraty wypłacalności instytucji finansowej rząd w imieniu Skarbu Państwa (na wniosek ministra finansów i po zasięgnięciu opinii ... o dwa lata. W instytucji finansowej przejętej przez Skarb Państwa może zostać ustanowiony zarząd ...

  czytaj więcej

 • Skarb Państwa będzie mógł udzielać pomocy bankom do końca 2010 roku

  Jak wyjaśnił poseł sprawozdawca Cezary Tomczyk (PO), skarb państwa może obecnie udzielać pomocy instytucjom finansowym tylko końca 2009 r. Pomimo iż gospodarka "wykazuje się dużą odpornością na kryzys, to wydaje się zasadne wydłużenie ...

  czytaj więcej

 • Odpowiedzialność ponosi Skarb Państwa

  ... z odsetkami od Skarbu Państwa - wojewody lubelskiego. Sąd ... uwzględnił powództwo. Odpowiedzialność Skarbu Państwa sąd oparł na ... r. odpowiedzialność ponosi Skarb Państwa zgodnie z art. ... bieg terminu przedawnienia. Skarb Państwa odwołał się, ale ... wyjaśniły też, czy Skarb Państwa odpowiada jako pracodawca, ... i stwierdził, że Skarb Państwa nabył wierzytelności z ... . Wobec tego Skarb Państwa musiałby wykazać, ...

  czytaj więcej

 • Martwe spółki doczekają się pogrzebu. <strong>Skarb</strong> <strong>państwa</strong> przejmuje majątki

  Martwe spółki doczekają się pogrzebu. Skarb państwa przejmuje majątki

  ... , jego własność przejdzie na Skarb Państwa. Gdyby się przy tym ... jej majątku przez państwo – czyli praktycznie do ... to, że pojęcie wierzycieli Skarbu Państwa ma nie obejmować w ... oni zawiódł system. Państwo tolerowało bowiem nieprzestrzeganie ... przejście na rzecz Skarbu Państwa majątku spółki poddawanej ... znacjonalizowany. Odpowiedzialność SP Skarb Państwa w każdej sytuacji ...

  czytaj więcej

 • Prokuratoria Generalna zastąpi Skarb Państwa w procesach o wartości od 75 tys. zł

  ... z nią Prokuratoria Generalna mogłaby zastępować Skarb Państwa także w postępowaniu karnym. Senat chciał, ... postępowaniu karnym). Prokuratoria będzie mogła reprezentować Skarb Państwa w sprawach przed Sądem Najwyższym. Zmiany ... do podpisu prezydenta. Działająca przy Ministerstwie Skarbu Państwa Prokuratoria Generalna istnieje od marca 2006 r. Zastępuje Skarb Państwa w postępowaniach przed ...

  czytaj więcej

 • SN: Skarb Państwa może przejąć deptak

  ... Gdyni wystąpił w imieniu Skarbu Państwa o zasiedzenie kilkusetmetrowej działki. ... to postanowienie. Uzasadnił, że Skarb Państwa nie był posiadaczem samoistnym ... to teren publiczny, a Skarb Państwa – w imieniu którego działało ... publicznego, nie oznacza, iż Skarb Państwa nie może nim zawładnąć ... publiczne, jakie ciążą na Skarbie Państwa lub samorządzie, nie stanowi ...

  czytaj więcej

 • Pawlak: Skarb Państwa może się rakiem wycofać z BGŻ

  ... akcji BGŻ przez skarb państwa nadzwyczajnie się udała, ... "W tej sytuacji skarb państwa może się wycofać ... jeżeli nie - to (Skarb Państwa - PAP) będzie robił ... bez gwarancji, że Skarb Państwa może wyjść z ... pełnej kontroli przez Skarb Państwa. "W takich okolicznościach ... BGŻ" - podkreślił. Minister skarbu państwa Aleksander Grad poinformował ... dla rynku. Skarb Państwa miał dotąd ...

  czytaj więcej

 • KGHM ratuje <strong>skarb</strong> <strong>państwa</strong>. Ale zyski ze spółek i tak będą mniejsze niż przed ...

  KGHM ratuje skarb państwa. Ale zyski ze spółek i tak będą mniejsze niż przed ...

  ... zdjęcie główne Ministerstwo Skarbu twierdzi, że swoją ... , rzecznik prasowa resortu skarbu. Resort gospodarki twierdzi, ... zyskał dzięki udziałom Skarbu Państwa w spółkach, jest ... polityką dywidendową – do Skarbu Państwa mógłby trafić niespełna ... zdecydują przedstawiciele resortu skarbu (MSP kontroluje ... zł. Z tego Skarb Państwa dostałby blisko 1 ... już ani złotówki, Skarb Państwa mógłby liczyć na ...

  czytaj więcej

 • Grad: Skarb Państwa może całkowicie wyjść z kluczowych spółek

  ... całego posiadanego przez państwo pakietu PKO BP. ... i PKO BP. Państwo ma zachować w ... 25 proc. udziałów. Do Skarbu Państwa należy 40,99 proc. ... nie jest w interesie Skarbu Państwa. Będziemy wybierali najlepszy moment ... - podkreślił szef resortu skarbu. "To jest pewien ... dotychczasowych akcjonariuszy" - dodał. Do Skarbu Państwa należy 40,99 ...

  czytaj więcej

 • Ruch sprzedał siedzibę centrali IPN. Teraz może ją kupić Skarb Państwa

  ... . Jak dodał, minister skarbu państwa poinformował IPN, że ... . większość udziałów miał Skarb Państwa. Na mocy zawartego ... r. porozumienia między Skarbem Państwa a Ruchem spółka ... zostało zrealizowane przez Skarb Państwa do 2012 r., ... nieruchomość z zasobu Skarbu Państwa, którym gospodaruje prezydent ... IPN poinformował, że Skarbowi Państwa przedstawiono ofertę zakupu ... poniesione przez Skarb Państwa znaczące nakłady ...

  czytaj więcej

 • Za uniewinnionego zapłaci Skarb Państwa

  ... koszty procesu ponosi Skarb Państwa, z wyjątkiem należności ... w państwie prawnym zasadą ... publicznej, a faktycznie Skarb Państwa. Zważywszy na to ... arbitralnej decyzji sądu.SKARB PAŃSTWA ZAPŁACI 15 MLN ... zł, to wydatki Skarbu Państwa z tytułu wprowadzenia ... ponosi w całości Skarb Państwa. Wyjątkiem od tej ... prywatnego oskarżony lub Skarb Państwa. Uzasadnione wydatki Przez ...

  czytaj więcej

 • <strong>Skarb</strong> <strong>Państwa</strong> ma zapłacić poszkodowanemu w katastrofie hali MTK

  Skarb Państwa ma zapłacić poszkodowanemu w katastrofie hali MTK

  To pierwsze prawomocne orzeczenie nakazujące właśnie Skarbowi Państwa - reprezentowanemu przez prezydenta Chorzowa - a nie ... oddalone. Sąd okręgowy uznał, że to Skarb Państwa ma wypłacić powodowi 8 tys. zł ... solidarnie wypłaciły MTK i państwo. Sąd uznał, że zapłacić powinien Skarb Państwa, który jest właścicielem terenu, na którym ...

  czytaj więcej

 • <strong>Skarb</strong> <strong>Państwa</strong> sprzedaje udziały w 14 uzdrowiskach

  Skarb Państwa sprzedaje udziały w 14 uzdrowiskach

  W tym miesiącu Skarb Państwa zakończy prywatyzację czterech uzdrowisk: ... początku roku resort skarbu spieniężył swoje udziały ... Wewiór, rzecznik resortu skarbu. W rękach państwa pozostanie jedynie siedem ... wszystkich państwowych uzdrowisk Ministerstwo Skarbu Państwa szacuje na ponad ... roku odkupił od Skarbu Państwa udziały uzdrowiska Ustka, ... porównaniu z innymi państwami Unii Europejskiej. W ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

Kronika Prawa – Kalendarium

Sierpień 2015
PnWtŚrCzPtSbNd
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31010203040506

zobacz więcej