sejm

Sejm – od końca XVI wieku najwyższy organ władzy ustawodawczej w Polsce.