Sąd Najwyższy

Sąd Najwyższy – naczelny organ władzy sądowniczej w Polsce.