renta tymczasowa

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu renta tymczasowa. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące renta tymczasowa.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Komu przysługuje zasiłek chorobowy i jak go otrzymać

  Komu przysługuje zasiłek chorobowy i jak go otrzymać

  Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który z powodu choroby czy wypadku stał się czasowo niezdolny do pracy. Wysokość zasiłku oraz okres jego otrzymywania jest uwarunkowany wieloma czynnikami.

  czytaj więcej

 • Waloryzacja emerytur i rent w 2015 roku. Ile wyniosą świadczenia?

  Waloryzacja emerytur i rent w 2015 roku. Ile wyniosą świadczenia?

  W tym roku rząd zdecydował się na mieszany, kwotowo-procentowy sposób waloryzacji świadczeń. Najniższa emerytura oraz renta rodzinna w 2015 roku ma wynieść 880 złotych i 45 groszy.

  czytaj więcej

 • Renta socjalna 2015: Komu przysługuje i ile wyniesie?

  Renta socjalna 2015: Komu przysługuje i ile wyniesie?

  Renta socjalna jest świadczeniem, jakie ZUS (lub inny organ emerytalno-rentowy, na przykład KRUS) wypłaca osobom pełnoletnim, niezdolnym do wykonywania jakiejkolwiek pracy i zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  czytaj więcej

 • Kiedy ZUS zapłaci za rehabilitację i przedłużające się leczenie

  Kiedy ZUS zapłaci za rehabilitację i przedłużające się leczenie

  Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje osobie, która po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolna do pracy, ale dalsze leczenie umożliwi jej powrót do aktywności zawodowej

  czytaj więcej

 • Dorabiający emeryt może mieć większe świadczenie

  Dorabiający emeryt może mieć większe świadczenie

  Jestem od trzech lat na emeryturze, ale cały czas dorabiam. Świadczenie przyznano mi na starych zasadach. Pracuję na podstawie umowy-zlecenia. Zarabiam nieźle, firma odprowadza składki na ubezpieczenie społeczne do ZUS – opowiada pani Teresa. – Wolałabym te pieniądze dostać do ręki, ale wiem, że to niemożliwe. Obiło mi się o uszy, że mogę zwrócić się do ZUS o ponowne obliczenie emerytury. A może zakład przeliczy mi świadczenie sam z siebie, przecież zapewne lepiej ode mnie wie, ile pieniędzy się uzbierało. Czy jednak powinnam sama zająć się sprawą – zastanawia się kobieta.

  czytaj więcej

 • Aktywizacja seniorów bez pomysłu i bez efektów

  Aktywizacja seniorów bez pomysłu i bez efektów

  Wydłużenie wieku emerytalnego spowodowało, że polscy seniorzy powinni podnosić swoje kwalifikacje, aby dotrzymać kroku młodym ludziom na rynku pracy. Tymczasem wśród przedsiębiorców wciąż pokutują krzywdzące stereotypy o pracownikach 50+, a programy aktywizacyjne nie spełniają swojej funckji.

  czytaj więcej

 • Jakie przywileje daje praca w straży pożarnej

  Jakie przywileje daje praca w straży pożarnej

  Pracownicy Ochotniczej Straży Pożarnej chcą podobnych zasad zatrudnienia, co ich zawodowi koledzy. Przyjrzyjmy się na co może liczyć w pracy strażak.

  czytaj więcej

 • Czym różni się bezrobotny od poszukującego pracy?

  Czym różni się bezrobotny od poszukującego pracy?

  Nie każda osoba nieposiadająca zatrudnienia może uzyskać status bezrobotnego. Pozbawionymi tego prawa są osoby, które osiągają przychody na przykład z tytułu najmu lub renty. Osoba taka nie jest zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego i nie są opłacane za nią składki zdrowotne.

  czytaj więcej

 • Kto jest w Polsce prekariuszem? Prawie każdy

  Kto jest w Polsce prekariuszem? Prawie każdy

  „Większości z nas może popaść w prekariat, jeśli wydarzy się jakiś wypadek albo kryzys pozbawi nas poczucia bezpieczeństwa. Musimy jednak pamiętać, że prekariat nie składa się wyłącznie z ofiar. Jedni wchodzą w jego skład, ponieważ nie chcą sięgnąć po inne możliwości, inni, ponieważ pasuje to do ich konkretnej sytuacji w danym czasie. Krótko mówiąc, prekariat jest zróżnicowany” – pisze w swojej książce „Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa” prof. Guya Standing.

  czytaj więcej

 • Europejska karta zdrowotna, czyli EKUZ. Jak ją uzyskać?

  Europejska karta zdrowotna, czyli EKUZ. Jak ją uzyskać?

  Karta EKUZ upoważnia do darmowego skorzystania z koniecznego leczenia w innym kraju UE/EFTA na tych samych zasadach, co obywatele danego państwa. Ci, którzy jej nie posiadają mogą wnioskować o zwrot kosztów niezbędnych usług medycznych

  czytaj więcej

 • Urzędnicy, nauczyciele i rolnicy: Zobacz, jakie przywileje mają pewne grupy w Polsce

  Urzędnicy, nauczyciele i rolnicy: Zobacz, jakie przywileje mają pewne grupy w Polsce

  Nie tylko Grecja przyznała pewnym grupom pracowników szerokie (i często kontrowersyjne) przywileje pracownicze. Także w Polsce istnieją - przez wielu zresztą uważane za relikty odziedziczone po PRL-u - różnego rodzaju ulgi, zwroty czy też specjalne uprawnienia. Ich likwidacja spotyka się zazwyczaj z silnym oporem uprzywilejowanych grup wspieranych przez związki zawodowe, dlatego wielu polskich pracowników nadal otrzymuje te bonusy. Sam sprawdź jakie.

  czytaj więcej

 • TTIP: 10 rzeczy, których nie wiecie o umowie UE-USA, a powinniście

  TTIP: 10 rzeczy, których nie wiecie o umowie UE-USA, a powinniście

  Ta kontrowersyjna umowa, negocjowana pomiędzy Unią Europejską a USA, dotyczy także nas, bo jeśli zostanie podpisana, w istotny sposób wpłynie na rynek pracy, bezpieczeństwo żywności czy ochronę danych osobowych. Pytanie: w jaki sposób wpłynie - jest otwarte, bo nadal, pozbawieni dostępu do szczegółowych informacji, poruszamy się w sferze domniemań i informacji z przecieków. Byle się nie okazało, że gdy już poznamy treść umowy, będzie za późno na reakcję, a ACTA przy TTIP okaże się drobiazgiem.

  czytaj więcej

 • Emerytalne kłamstwo. Polacy będą żyli dłużej, ale nie będą w stanie pracować

  Emerytalne kłamstwo. Polacy będą żyli dłużej, ale nie będą w stanie pracować

  Jednym z argumentów za podniesieniem wieku emerytalnego był ten, że dłuższa praca pozwoli zgromadzić więcej kapitału i ochroni przyszłych emerytów przed ubóstwem. I choć faktycznie żyjemy coraz dłużej, nie oznacza to, że starsi Polacy będą w stanie pracować efektywnie do wyznaczonego wieku.

  czytaj więcej

 • Gwarancja zatrudnienia jest ograniczona. Nawet w służbie cywilnej

  Gwarancja zatrudnienia jest ograniczona. Nawet w służbie cywilnej

  Tylko w razie określonych zdarzeń można rozwiązać z urzędnikiem umowę o pracę za wypowiedzeniem. Katalog przyczyn jest zamknięty i raczej wąski – typowy dla stosunków pracy z mianowania

  czytaj więcej

 • Koniec niskich składek od zleceń [20 PYTAŃ I ODPOWIEDZI]

  Koniec niskich składek od zleceń [20 PYTAŃ I ODPOWIEDZI]

  Na nowych regulacjach, które wejdą w życie 1 stycznia 2016 r., zyskają osoby, które, pracując dotychczas na niskopłatnych zleceniach, nie miały szans na zasiłek ani na minimalną emeryturę.

  czytaj więcej

 • Jednorazowe dodatki dla emerytów i rencistów w Sejmie

  Jednorazowe dodatki dla emerytów i rencistów w Sejmie

  Dodatek mają dostać wszyscy otrzymujący świadczenia emerytalne lub rentowe do 2 tys. zł. Kwoty dodatków mają być zróżnicowane w zależności od wypłacanych emerytur czy rent. Propozycje PSL i PO są tożsame - 350 zł dla otrzymujących świadczenia do 900 zł, 300 zł przy świadczeniu 900-1100 zł, 200 zł między 1100-1500 zł i 100 zł dla otrzymujących pomiędzy 1,5 tys. a 2 tys. zł.

  czytaj więcej

 • Zobacz, jakie będą nowe zasady zatrudniania i odwoływania w służbie cywilnej

  Zobacz, jakie będą nowe zasady zatrudniania i odwoływania w służbie cywilnej

  Zmiana ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (dalej u.s.c.) nie odnosi się do wszystkich członków służby cywilnej. Rozwiązania w zakresie statusu urzędników i pracowników pozostają bez zmian. Zasadnicze modyfikacje dotyczą wyższych stanowisk.

  czytaj więcej

 • Łączenie emerytury z pracą. Pytanie o równość wobec prawa

  Łączenie emerytury z pracą. Pytanie o równość wobec prawa

  Strasburski trybunał sprzeciwia się regulacjom, które w sposób dyskryminujący ograniczają możliwość łączenia emerytury z pracą. Obecnie takich przepisów w Polsce nie ma, jednak rząd powinien mieć to stanowisko na uwadze, projektując zmiany w systemie emerytalnym.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne