renta limit zarobków 2013

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu renta limit zarobków 2013. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące renta limit zarobków 2013.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Jak podwyższyć świadczenie emerytalne? ZUS radzi: można sobie dorobić

  Jak podwyższyć świadczenie emerytalne? ZUS radzi: można sobie dorobić

  Odkładane całe życie składki emerytalne często przekładają się na niesatysfakcjonujące świadczenia. Jak podnieść wysokość emerytury podpowiada… sam ZUS. Wśród sposobów na wyższą emeryturę, Zakład Ubezpieczeń Społecznych doradza emerytom m. in. sprawdzenie wykazu zarobków, korzystanie z dodatków pielęgnacyjnych, a także… dorabianie.

  czytaj więcej

 • PIT 2013: Ulga prorodzinna nie dla każdego

  PIT 2013: Ulga prorodzinna nie dla każdego

  Jakie są zasady korzystania z ulgi prorodzinnej? Czy rodzicom dorosłych dzieci niepełnosprawnych, pobierających rentę socjalną i zasiłek opiekuńczy, nadal przysługuje prawo do odliczeń? Jeśli tak, to w jakiej wysokości? – pyta pani Anna.

  czytaj więcej

 • PIT 2013: Jak skorzystać z ulgi prorodzinnej

  PIT 2013: Jak skorzystać z ulgi prorodzinnej

  Z ulgi prorodzinnej mogą korzystać podatnicy uzyskujący dochody opodatkowane według skali podatkowej, składający roczne zeznanie podatkowe na druku PIT-36 lub PIT-37. Od 2013 r. obowiązują nowe zasady jej stosowania.

  czytaj więcej

 • PIT 2013: Kto może skorzystać z ulgi na dzieci?

  PIT 2013: Kto może skorzystać z ulgi na dzieci?

  W zeznaniu PIT ulgę na dzieci mogą rozliczyć podatnicy, którzy uzyskują dochody opodatkowane według skali podatkowej oraz posiadają władzę rodzicielską, są opiekunami prawnymi dziecka, które z nimi zamieszkuje lub są rodzicami zastępczymi.

  czytaj więcej

 • Jak wyliczyć ulgę prorodzinną

  Jak wyliczyć ulgę prorodzinną

  Jest wiele warunków, które trzeba spełnić, by skorzystać z odliczenia na dzieci. Przede wszystkim decydują wysokość oraz rodzaj zarobków rodziców i potomka, a także podział obowiązków wychowawczych

  czytaj więcej

 • Niewielkie zarobki dziecka nie grożą utratą ulgi prorodzinnej

  Niewielkie zarobki dziecka nie grożą utratą ulgi prorodzinnej

  Dochód dziecka należy pomniejszyć nie tylko o koszty uzyskania przychodów, ale też o składki ZUS – orzekł sąd. To kolejny wyrok korzystny dla podatników, którzy chcą skorzystać z ulgi prorodzinnej

  czytaj więcej

 • Cicha likwidacja kominówki: Menedżerowie spółek Skarbu Państwa zarobią więcej, ale jawnie

  Cicha likwidacja kominówki: Menedżerowie spółek Skarbu Państwa zarobią więcej, ale jawnie

  Ministerstwo Skarbu Państwa demontuje kominówki. Resort przygotował założenia do nowej ustawy o nadzorze i uprawnieniach. Proponowane przepisy dotyczą członków zarządów i rad nadzorczych spółek z ponad 50-procentowym udziałem Skarbu Państwa.

  czytaj więcej

 • 28 zł - o tyle więcej dorobimy do renty socjalnej

  28 zł - o tyle więcej dorobimy do renty socjalnej

  Od grudnia wzrośnie bowiem kwota, której przekroczenie zawiesza prawo do tego świadczenia. Dodatkowo limit ten uzupełniamy o przychód z pracy za granicą

  czytaj więcej

 • Rewolucja w zleceniach. Co trzeba wiedzieć o umowach teraz i po zmianach

  Rewolucja w zleceniach. Co trzeba wiedzieć o umowach teraz i po zmianach

  Nowe przepisy są odpowiedzią na coraz popularniejsze formy zatrudnienia, z którymi nie wiąże się obowiązek płacenia ZUS. Dotyczą wiec one przede wszystkim członków rad nadzorczych oraz zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, czyli zlecenie, usługi, dzieło. Ich nadużywanie przez nieuczciwych pracodawców stało się w ostatnich latach prawdziwą plagą.

  czytaj więcej

 • Albo świadczenie kompensacyjne dla nauczyciela albo praca w szkole

  Albo świadczenie kompensacyjne dla nauczyciela albo praca w szkole

  Nauczyciele pobierający specjalną emeryturę przeznaczoną tylko dla tej grupy zawodowej mogą dodatkowo pracować, pobierając pieniądze z ZUS. Pod jednym warunkiem – nie mogą być zatrudnieni ani w szkole, ani w przedszkolu. Bo wypłata będzie zawieszona bez względu na przychód

  czytaj więcej

 • Celnicy z niższym chorobowym. Nie porozmawiają też przez komórkę w pracy

  Celnicy z niższym chorobowym. Nie porozmawiają też przez komórkę w pracy

  Tak jak u innych funkcjonariuszy wynagrodzenie chorobowe wyniesie 80 proc. To nie wszystko. Celnik nie skorzysta z telefonu prywatnego w pracy, a kierownika jednostki wolno będzie przenieść nawet na 6 miesięcy.

  czytaj więcej

 • PIT 2014: Kto może rozliczyć się z dzieckiem

  PIT 2014: Kto może rozliczyć się z dzieckiem

  Osoby wychowujące samotnie potomstwo mogą skorzystać z podatkowej preferencji, dzięki której zapłacą fiskusowi mniejszy podatek. Ułatwienia przysługują jednak tylko podatnikom, którzy rzeczywiście sami opiekują się dziećmi, a dla oceny ich statusu znaczenie ma stan faktyczny.

  czytaj więcej

 • Stachanowcy kapitalizmu. Co zmusza pracowników, by bić rekordy wydajności?

  Stachanowcy kapitalizmu. Co zmusza pracowników, by bić rekordy wydajności?

  Kasjerki, lekarze, kierowcy, przedsiębiorcy. Przodownicy pracy zaludniają niemal każdą z branż. Co nas zmusza, by za wszelką cenę bić rekordy wydajności?

  czytaj więcej

 • Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

  Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

  Uwaga! Komentarz zawiera wszystkie najnowsze zmiany wprowadzone do ustawy o PIT. Większość z nich weszła w życie 1 stycznia 2015 r. Jeśli termin był inny, np. 4 lub 31 stycznia, 1 kwietnia i 31 sierpnia 2015 r., a także 1 lub 2 stycznia 2016 r., zaznaczyliśmy to na czerwono. Zmiany te zostały zawarte w następujących ustawach: z 16 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. poz. 251); z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 211); z 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 73); z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1328); z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. poz. 1662); z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. poz. 478); z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 699); z 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. poz. 693); z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2015 r. poz. 1863); z 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym (Dz.U. poz. 1215).

  czytaj więcej

 • Kiedy dziecko ma szansę na rentę rodzinną

  Kiedy dziecko ma szansę na rentę rodzinną

  Syn lub córka mogą otrzymać po zmarłym rodzicu rentę rodzinną. Muszą złożyć wniosek, a ZUS sprawdzi, czy spełniają ustawowo określone warunki.

  czytaj więcej

 • Dorabianie do zasiłku przedemerytalnego z ograniczeniami

  Dorabianie do zasiłku przedemerytalnego z ograniczeniami

   Rozmawiałam ze znajomą, która od kilku lat jest na zasiłku przedemerytalnym. Twierdzi, że nadal pracuje i zarabia bez żadnych ograniczeń – pisze pani Zofia. – Czy to możliwe, że można brać świadczenie z ZUS i zarabiać dowolne sumy.

  czytaj więcej

 • Nowa emerytura także dla kontynuujących pracę po osiągnięciu obniżonego wieku

  Nowa emerytura także dla kontynuujących pracę po osiągnięciu obniżonego wieku

  Mogą się o nią ubiegać pracownicy urodzeni przed 1949 rokiem, jeśli wystąpili o świadczenie po 2008 roku, a po ukończeniu 60 lub 65 lat nadal podlegali ubezpieczeniom.

  czytaj więcej

 • Poradnia ubezpieczeniowa z dnia 29 marca 2018 roku

  Poradnia ubezpieczeniowa z dnia 29 marca 2018 roku

  Sytuacja osób pobierających rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę jest specyficzna. Z jednej strony pobierają one już świadczenie z ZUS, ale z drugiej, gdy pracują na etacie, muszą odprowadzać pełne składki na ubezpieczenia społeczne, w tym ubezpieczenie chorobowe. Mają więc prawo, tak jak pozostali ubezpieczeni, do zasiłku chorobowego wypłacanego za maksymalnie 182 dni niezdolności do pracy (270 w szczególnych przypadkach).

  czytaj więcej

 • Zagraniczny ubezpieczyciel stwierdzi, czy polski emeryt nadal żyje

  Zagraniczny ubezpieczyciel stwierdzi, czy polski emeryt nadal żyje

  Będzie tak, gdy świadczeniobiorca mieszka za granicą. ZUS musi bowiem co jakiś czas sprawdzać, czy uprawniony nie zmarł, a pieniędzy nie pobiera np. rodzina.

  czytaj więcej

 • OPZZ chce powrotu starych zasad wypłacania zasiłku pogrzebowego

  OPZZ chce powrotu starych zasad wypłacania zasiłku pogrzebowego

  Świadczenie nie było waloryzowane od ośmiu lat, a koszty organizacji pochówku znacznie wzrosły. Nie ma jednak co liczyć na ponowne uzależnienie jego wysokości od przeciętnego wynagrodzenia, bo to znacznie obciążyłoby Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników