renta limit zarobków 2013

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu renta limit zarobków 2013. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące renta limit zarobków 2013.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Kiedy wakacyjna praca dziecka wpływa na ulgi rodziców w PIT

  Kiedy wakacyjna praca dziecka wpływa na ulgi rodziców w PIT

  Lato to nie tylko okres odpoczynku. Dla wielu młodych ludzi to czas, w którym mogą dorobić do kieszonkowego. Warto mieć jednak na uwadze konsekwencje w podatku dochodowym od osób fizycznych. I nie chodzi tu tylko o obowiązek wykazania zarobków dziecka w zeznaniu rocznym – to rzecz oczywista. Nie wszyscy rodzice mają natomiast świadomość tego, że wakacyjna praca syna lub córki może mieć wpływ na ich preferencje podatkowe uwzględniane w rocznym zeznaniu, czyli ulgę prorodzinną oraz możliwość obliczenia podatku na szczególnych zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci.

  czytaj więcej

 • Nie każda rodzina wielodzietna z dużą ulgą w PIT

  Nie każda rodzina wielodzietna z dużą ulgą w PIT

  Zwiększoną kwotę odliczenia stosuje się nie w zależności od tego, ile podatnik ma dzieci, lecz od tego, na ile z nich przysługuje odpis. Muszą o tym pamiętać rodziny wielodzietne, które mają prawo do ulgi nie na wszystkie, lecz tylko na niektóre z dzieci.

  czytaj więcej

 • PIT 2013 – jak rozliczyć ulgę na dzieci

  PIT 2013 – jak rozliczyć ulgę na dzieci

  Podatnicy, którzy wychowują dzieci, mogą skorzystać z tzw. ulgi na dzieci w PIT, dzięki czemu obniżą podatek dochodowy.

  czytaj więcej

 • Dorabiający emeryci i renciści muszą się rozliczyć z ZUS

  Dorabiający emeryci i renciści muszą się rozliczyć z ZUS

  Do końca lutego wcześniejsi emeryci oraz renciści, którzy są nadal aktywni zawodowo, muszą powiadomić ZUS o osiągniętych przez siebie przychodach za 2013 rok. Osoby uprawnione mogą się rozliczać rocznie lub miesięcznie.

  czytaj więcej

 • Jak podwyższyć świadczenie emerytalne? ZUS radzi: można sobie dorobić

  Jak podwyższyć świadczenie emerytalne? ZUS radzi: można sobie dorobić

  Odkładane całe życie składki emerytalne często przekładają się na niesatysfakcjonujące świadczenia. Jak podnieść wysokość emerytury podpowiada… sam ZUS. Wśród sposobów na wyższą emeryturę, Zakład Ubezpieczeń Społecznych doradza emerytom m. in. sprawdzenie wykazu zarobków, korzystanie z dodatków pielęgnacyjnych, a także… dorabianie.

  czytaj więcej

 • Dochód dziecka wpływa na prawo do odliczenia ulgi prorodzinnej w PIT 2013

  Dochód dziecka wpływa na prawo do odliczenia ulgi prorodzinnej w PIT 2013

  Dochody uzyskiwane przez dziecko mogą pozbawić rodziców prawa do odliczenia ulgi na dzieci w PIT za 2013 rok.

  czytaj więcej

 • PIT 2013: Ulga prorodzinna nie dla każdego

  PIT 2013: Ulga prorodzinna nie dla każdego

  Jakie są zasady korzystania z ulgi prorodzinnej? Czy rodzicom dorosłych dzieci niepełnosprawnych, pobierających rentę socjalną i zasiłek opiekuńczy, nadal przysługuje prawo do odliczeń? Jeśli tak, to w jakiej wysokości? – pyta pani Anna.

  czytaj więcej

 • PIT 2013: Jak skorzystać z ulgi prorodzinnej

  PIT 2013: Jak skorzystać z ulgi prorodzinnej

  Z ulgi prorodzinnej mogą korzystać podatnicy uzyskujący dochody opodatkowane według skali podatkowej, składający roczne zeznanie podatkowe na druku PIT-36 lub PIT-37. Od 2013 r. obowiązują nowe zasady jej stosowania.

  czytaj więcej

 • PIT 2013: Kto może skorzystać z ulgi na dzieci?

  PIT 2013: Kto może skorzystać z ulgi na dzieci?

  W zeznaniu PIT ulgę na dzieci mogą rozliczyć podatnicy, którzy uzyskują dochody opodatkowane według skali podatkowej oraz posiadają władzę rodzicielską, są opiekunami prawnymi dziecka, które z nimi zamieszkuje lub są rodzicami zastępczymi.

  czytaj więcej

 • Jak wyliczyć ulgę prorodzinną

  Jak wyliczyć ulgę prorodzinną

  Jest wiele warunków, które trzeba spełnić, by skorzystać z odliczenia na dzieci. Przede wszystkim decydują wysokość oraz rodzaj zarobków rodziców i potomka, a także podział obowiązków wychowawczych

  czytaj więcej

 • Niewielkie zarobki dziecka nie grożą utratą ulgi prorodzinnej

  Niewielkie zarobki dziecka nie grożą utratą ulgi prorodzinnej

  Dochód dziecka należy pomniejszyć nie tylko o koszty uzyskania przychodów, ale też o składki ZUS – orzekł sąd. To kolejny wyrok korzystny dla podatników, którzy chcą skorzystać z ulgi prorodzinnej

  czytaj więcej

 • Cicha likwidacja kominówki: Menedżerowie spółek Skarbu Państwa zarobią więcej, ale jawnie

  Cicha likwidacja kominówki: Menedżerowie spółek Skarbu Państwa zarobią więcej, ale jawnie

  Ministerstwo Skarbu Państwa demontuje kominówki. Resort przygotował założenia do nowej ustawy o nadzorze i uprawnieniach. Proponowane przepisy dotyczą członków zarządów i rad nadzorczych spółek z ponad 50-procentowym udziałem Skarbu Państwa.

  czytaj więcej

 • 28 zł - o tyle więcej dorobimy do renty socjalnej

  28 zł - o tyle więcej dorobimy do renty socjalnej

  Od grudnia wzrośnie bowiem kwota, której przekroczenie zawiesza prawo do tego świadczenia. Dodatkowo limit ten uzupełniamy o przychód z pracy za granicą

  czytaj więcej

 • Rewolucja w zleceniach. Co trzeba wiedzieć o umowach teraz i po zmianach

  Rewolucja w zleceniach. Co trzeba wiedzieć o umowach teraz i po zmianach

  Nowe przepisy są odpowiedzią na coraz popularniejsze formy zatrudnienia, z którymi nie wiąże się obowiązek płacenia ZUS. Dotyczą wiec one przede wszystkim członków rad nadzorczych oraz zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, czyli zlecenie, usługi, dzieło. Ich nadużywanie przez nieuczciwych pracodawców stało się w ostatnich latach prawdziwą plagą.

  czytaj więcej

 • Albo świadczenie kompensacyjne dla nauczyciela albo praca w szkole

  Albo świadczenie kompensacyjne dla nauczyciela albo praca w szkole

  Nauczyciele pobierający specjalną emeryturę przeznaczoną tylko dla tej grupy zawodowej mogą dodatkowo pracować, pobierając pieniądze z ZUS. Pod jednym warunkiem – nie mogą być zatrudnieni ani w szkole, ani w przedszkolu. Bo wypłata będzie zawieszona bez względu na przychód

  czytaj więcej

 • Celnicy z niższym chorobowym. Nie porozmawiają też przez komórkę w pracy

  Celnicy z niższym chorobowym. Nie porozmawiają też przez komórkę w pracy

  Tak jak u innych funkcjonariuszy wynagrodzenie chorobowe wyniesie 80 proc. To nie wszystko. Celnik nie skorzysta z telefonu prywatnego w pracy, a kierownika jednostki wolno będzie przenieść nawet na 6 miesięcy.

  czytaj więcej

 • PIT 2014: Kto może rozliczyć się z dzieckiem

  PIT 2014: Kto może rozliczyć się z dzieckiem

  Osoby wychowujące samotnie potomstwo mogą skorzystać z podatkowej preferencji, dzięki której zapłacą fiskusowi mniejszy podatek. Ułatwienia przysługują jednak tylko podatnikom, którzy rzeczywiście sami opiekują się dziećmi, a dla oceny ich statusu znaczenie ma stan faktyczny.

  czytaj więcej

 • Stachanowcy kapitalizmu. Co zmusza pracowników, by bić rekordy wydajności?

  Stachanowcy kapitalizmu. Co zmusza pracowników, by bić rekordy wydajności?

  Kasjerki, lekarze, kierowcy, przedsiębiorcy. Przodownicy pracy zaludniają niemal każdą z branż. Co nas zmusza, by za wszelką cenę bić rekordy wydajności?

  czytaj więcej

 • Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

  Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

  Uwaga! Komentarz zawiera wszystkie najnowsze zmiany wprowadzone do ustawy o PIT. Większość z nich weszła w życie 1 stycznia 2015 r. Jeśli termin był inny, np. 4 lub 31 stycznia, 1 kwietnia i 31 sierpnia 2015 r., a także 1 lub 2 stycznia 2016 r., zaznaczyliśmy to na czerwono. Zmiany te zostały zawarte w następujących ustawach: z 16 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. poz. 251); z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 211); z 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 73); z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1328); z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. poz. 1662); z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. poz. 478); z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 699); z 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. poz. 693); z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2015 r. poz. 1863); z 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym (Dz.U. poz. 1215).

  czytaj więcej

 • Kiedy dziecko ma szansę na rentę rodzinną

  Kiedy dziecko ma szansę na rentę rodzinną

  Syn lub córka mogą otrzymać po zmarłym rodzicu rentę rodzinną. Muszą złożyć wniosek, a ZUS sprawdzi, czy spełniają ustawowo określone warunki.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników