renta a alkoholizm

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu renta a alkoholizm. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące renta a alkoholizm.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Gmina udzieli odpowiedzi na temat sąsiada

  Gmina udzieli odpowiedzi na temat sąsiada

  Postawiłem niedawno na mojej działce garaż. Sąsiad, z którym mam od lat złe stosunki, zażądał pokazania pozwolenia na budowę. Odmówiłem, choć mam wymagane prawem dokumenty. Wtedy sąsiad zagroził, że i tak dowie się o mnie i o mojej inwestycji wszystkiego w urzędzie. Czy rzeczywiście może to zrobić – pyta zaniepokojony pan Stanisław.

  czytaj więcej

 • Stypendia dla uczniów niewłaściwie naliczane. Czas sprawdzić zasady przyznawania stypendiów i zasiłków losowych

  Stypendia dla uczniów niewłaściwie naliczane. Czas sprawdzić zasady przyznawania stypendiów i zasiłków losowych

  Rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Chociaż może w zasadzie swobodnie ustalić jego zapisy, nie oznacza to, że w tym zakresie ma całkowitą dowolność

  czytaj więcej

 • Nie każdy biznes można zawiesić na okres zimowy

  Nie każdy biznes można zawiesić na okres zimowy

  Po sezonie działalność gospodarczą można zawiesić. Podczas przerwy przedsiębiorca nie może uzyskiwać żadnych przychodów. Nie ma też prawa do wykonywania na podstawie umów-zleceń lub o dzieło tych samych usług, które wykonywał w ramach kontaktów zawartych w okresie prowadzenia firmy.

  czytaj więcej

 • Rozdzielność majątkowa jedynym sposobem na nieodpowiedzialnego współmałżonka

  Rozdzielność majątkowa jedynym sposobem na nieodpowiedzialnego współmałżonka

  Co najmniej od marca 2015 r. mąż bez mojej wiedzy i zgody zaciąga kredyty oraz pożyczki, których nie spłaca. Od tego czasu prowadzimy oddzielne gospodarstwa domowe, mąż jednak nie płaci przypadającej na niego części rachunków. Mniej więcej od dwóch miesięcy odbieram różne wezwania do zapłaty i telefony od zniecierpliwionych wierzycieli. Nie wiem, jaka jest łączna wysokość długu oraz ilu jest wierzycieli, ponieważ mąż lekceważy moje prośby o udzielenie na ten temat jakichkolwiek informacji. Zniszczył też niektóre umowy, licząc na to, że to załatwi problem. Ja pracuję na podstawie umowy-zlecenia i zarabiam ok. 800 zł. Mąż jest na rencie. Naszym jedynym wspólnym majątkiem jest dom. Nie mamy intercyzy. Nie mamy również dzieci. Czy jest jakiś sposób, abym nie odpowiadała za te i ewentualne przyszłe długi męża – pyta pani Renata.

  czytaj więcej

 • Samotne matki: Próżno ich szukać na marszach. Skupiają się, by przetrwać

  Samotne matki: Próżno ich szukać na marszach. Skupiają się, by przetrwać

  Nie sposób stwierdzić, ile ich jest. Kobiety z dziećmi, które uciekły od kata, od patologii. Próżno ich szukać na marszach, czarnych czy białych. Skupiają się na swoim „tu i teraz”. By przeżyć, by przetrwać

  czytaj więcej

 • Alkohol, praca i specjaliści od RODO

  Alkohol, praca i specjaliści od RODO

  W ostatnim czasie pojawiło się kilka wypowiedzi, które są niebezpieczne dla milionów ludzi pracujących i żyjących w Polsce. Na tę sytuację składa się w pierwszej kolejności bardzo słabej jakości nowelizacja kodeksu pracy, dotycząca przetwarzania danych osobowych, w tym warunków pozyskiwania zgody na przetwarzanie danych wrażliwych (art. 221b k.p.).

  czytaj więcej

 • Czy pracodawca może sprawdzać trzeźwość? Nowe przepisy będą jednoznaczne

  Czy pracodawca może sprawdzać trzeźwość? Nowe przepisy będą jednoznaczne

  Nowe regulacje mają przesądzić o prawie pracodawcy do sprawdzania, czy pracownicy są pod wpływem alkoholu. Powinny też dotyczyć innych środków odurzających.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników