regulamin pracy

Regulamin pracy – akt normatywny ustalający wewnętrzny porządek, organizację w zakładzie pracy oraz określającym prawa i obowiązki zarówno pracownika jak i pracodawcy związane z procesem pracy.


 • Dotacje dla biznesu w Łódzkiem

  Dotacje dla biznesu w Łódzkiem

  We współczesnej gospodarce firma, która nie stawia na rozwój, oddaje pole konkurencji. Więc jeśli nie chcesz zostać w tyle, zastanawiasz się skąd czerpać fundusze na ekspansję, badania i wprowadzanie innowacji w swojej firmie -  już dziś zapoznaj się z ofertą konkursową  Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.

  czytaj więcej

 • Komentarz do ustawy Karta nauczyciela: Dodatki do pensji, limit czasowego zatrudnienia (cz. 2)

  Komentarz do ustawy Karta nauczyciela: Dodatki do pensji, limit czasowego zatrudnienia (cz. 2)

  Jedną z kompetencji jednostek samorządu terytorialnego jako organów prowadzących szkoły jest ustalenie wysokości i warunków przyznawania dodatków do pensji nauczycieli. Po raz pierwszy ustawodawca ją ograniczył. Odgórnie ustalił bowiem minimalną wysokość dodatku za sprawowanie funkcji wychowawcy klasy. Od 1 września 2019 r. nie może być ona niższa niż 300 zł. Rozwiązanie to, wprowadzone komentowaną ustawą z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1287; dalej: ustawa zmieniająca), wywołało więcej kontrowersji. Otóż w nowym art. 34a Karty nauczyciela (dalej: KN) określono, że dodatek ten przysługuje za wychowawstwo klasy. Funkcję wychowawcy wykonują także przedszkolanki. Sęk w tym, że w przedszkolach nie ma klas, a są oddziały. Czy zatem ten dodatek należy się nauczycielom w tych placówkach? Spory na ten temat miała uciąć nowelizacja rozporządzenia wykonawczego, w której minister edukacji narodowej wyraźnie wskazał, że tym nauczycielom dodatek również się należy. Czy ta zmiana ucina wszystkie spekulacje? Niestety nie. Przede wszystkim wątpliwości dotyczą tego, czy minimalna wysokość dodatku obejmuje także nauczycieli przedszkoli. Samorząd uważa, że nie. Dlatego w niektórych nowelizacjach regulaminów wynagradzania uchwalonych przez rady gmin nie zagwarantowano dla przedszkolanek tego dodatku w wysokości 300 zł.

  czytaj więcej

 • Alkomaty i kamery w firmie a RODO. Co wolno pracodawcy?

  Alkomaty i kamery w firmie a RODO. Co wolno pracodawcy?

  Alkomaty, kamery, postępowania wyjaśniające są dopuszczalne w stosunkach pracy. Ograniczenia w ich stosowaniu trzeba interpretować racjonalnie.

  czytaj więcej

 • Projekt nowelizacji ustaw sądowych. Sejm rozpoczął prace

  Projekt nowelizacji ustaw sądowych. Sejm rozpoczął prace

  Sejm rozpoczął w czwartek pierwszym czytaniem prace nad projektem nowelizacji niektórych ustaw sądowych autorstwa PiS. Opozycja krytycznie oceniła proponowane rozwiązania. Minister sprawiedliwości zapewnił, że rząd doprowadzi do końca reformę sądownictwa.

  czytaj więcej

 • Cicha rewolucja w oglądaniu filmów i seriali. Nadchodzą nowe porządki

  Cicha rewolucja w oglądaniu filmów i seriali. Nadchodzą nowe porządki

  Kino i telewizja nie są już niezbędne do oglądania filmów i seriali. A jednak nie umierają w zapomnieniu

  czytaj więcej

 • Nagroda jubileuszowa. Komu przysługuje?

  Nagroda jubileuszowa. Komu przysługuje?

  W przepisach Kodeksu pracy na próżno szukać regulacji dotyczących nagrody jubileuszowej. Oznacza to, że pracownicy z dużym stażem pracy nie zawsze ją otrzymają. Będzie to zależało w znacznej mierze od dobrej woli pracodawcy. Nie dotyczy to jednakże wszystkich grup zawodowych. Niektóre z nich mają bowiem w innych ustawach zagwarantowane prawo do tej premii pieniężnej.

  czytaj więcej

 • Urszula Rusecka kandydatką na szefową Komisji Polityki Społecznej i Rodziny

  Urszula Rusecka kandydatką na szefową Komisji Polityki Społecznej i Rodziny

  Urszula Rusecka, obecna wiceprzewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, będzie naszą kandydatką na szefową tej komisji, w miejsce Magdaleny Biejat (Lewica) - poinformowała PAP rzeczniczka PiS Anita Czerwińska.

  czytaj więcej

 • Jest kryzys? Napiszmy nowe prawo o jawności

  Jest kryzys? Napiszmy nowe prawo o jawności

  Niewątpliwie w 2019 roku mówiło się o jawności więcej niż zazwyczaj. Niestety, nie jest prawdą, że ważne, żeby mówili.

  czytaj więcej

 • Grodzki: Mam prawo do konsultacji ustaw z przyjaciółmi z zagranicy [WYWIAD]

  Grodzki: Mam prawo do konsultacji ustaw z przyjaciółmi z zagranicy [WYWIAD]

  Marszałek Senatu ma prawo do konsultacji z przyjaciółmi z Unii Europejskiej - tak Tomasz Grodzki odpowiada w rozmowie z PAP na zarzut, że konsultując sprawę ustawy sądowej z wiceszefową KE Vierą Yourovą przenosi polskie spory za granicę.

  czytaj więcej

 • Premiery prawne 2019 r.: Jak eksperci oceniają regulacje ważne z punktu widzenia pracodawców i pracowników

  Premiery prawne 2019 r.: Jak eksperci oceniają regulacje ważne z punktu widzenia pracodawców i pracowników

  Po dwóch latach spadku produkcja prawa w Polsce znowu przyspieszyła. Tylko w trzech kwartałach 2019 r. uchwalono w Polsce 17,4 tys. stron maszynopisu nowych przepisów. To o 5,9 proc. więcej niż w roku poprzednim – wynika z obliczeń firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton. Czwarty kwartał przyniósł nowe regulacje, w związku z czym trend wzrostowy został też utrzymany w całym roku. Liczba nowych przepisów to jedno, ale co z ich jakością? Wspólnie z ekspertami przygotowaliśmy więc ocenę tych regulacji z punktu widzenia pracodawców i pracowników. Choć wiele z nich otrzymało pozytywną notę pod kątem idei, to jednak zostały skrytykowane za wykonanie. Przepisy często były przygotowywane na kolanie, co w konsekwencji wymagało szybkiego wprowadzenia ich nowelizacji.

  czytaj więcej

 • Bony, talony, karty... Jak rozliczać świadczenia pozapłacowe

  Bony, talony, karty... Jak rozliczać świadczenia pozapłacowe

  Świadczenia dodatkowe w przepisach wewnątrzzakładowych Do popularnych świadczeń dodatkowych przyznawanych przez pracodawców należą, oprócz wypłat pieniężnych, benefity pozawynagrodzeniowe. Ich katalog jest w zasadzie nieograniczony. Często są to karty przedpłacone, karty uprawniające do skorzystania z konkretnych usług, a także bony, talony czy kupony. Równie dużym zainteresowaniem cieszą się benefity stanowiące pomoc socjalną, wkłady pracodawców w systemy dobrowolnego oszczędzania (pracownicze programy emerytalne, pracownicze plany kapitałowe) czy akcje pracownicze. Źródłem ich finansowania są najczęściej środki obrotowe, ale może to też być zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

  czytaj więcej

 • Wynagrodzenia 2020: Kto dostanie podwyżkę? Na jaki bonus mogą liczyć pracownicy z długim stażem?

  Wynagrodzenia 2020: Kto dostanie podwyżkę? Na jaki bonus mogą liczyć pracownicy z długim stażem?

  W 2020 roku rośni nie tylko minimalna stawka godzinowa, ale także sposób jej wyliczania. Część pracowników sfery budżetowej może liczyć także na podwyżki. Co jeszcze się zmienia?

  czytaj więcej

 • Okrągły stół i puste krzesła. Sądy znów rozgrzeją politykę

  Okrągły stół i puste krzesła. Sądy znów rozgrzeją politykę

  Wciąż nie jest pewne, czy na dzisiejszej dyskusji w sprawie sytuacji w polskim sądownictwie pojawią się przedstawiciele obozu władzy.

  czytaj więcej

 • Ograniczenie ochrony przedemerytalnej wśród postulowanych zmian dla osób 50-55+

  Ograniczenie ochrony przedemerytalnej wśród postulowanych zmian dla osób 50-55+

  Elastyczny kontrakt o pracę i ograniczenie ochrony przedemerytalnej – to przykładowe pomysły na aktywizację osób starszych. Problem w tym, że odrębnie pracują nad nimi Rada Dialogu Społecznego i resort rozwoju.

  czytaj więcej

 • Nowelizacja ustaw sądowych na komisjach Senatu. Prawnicy przedstawili krytyczne opinie

  Nowelizacja ustaw sądowych na komisjach Senatu. Prawnicy przedstawili krytyczne opinie

  Sześciogodzinną debatą w komisji rozpoczęły się w środę senackie prace nad nowelizacją ustaw sądowych. Przedstawiciele środowisk prawniczych i eksperci krytycznie ocenili proponowane zmiany i zaapelowali o odrzucenie ustawy. Kontynuację posiedzenia zaplanowano na wtorek.

  czytaj więcej

 • Bodnar: Od pięciu lat porządek konstytucyjny jest zmieniany ustawami

  Bodnar: Od pięciu lat porządek konstytucyjny jest zmieniany ustawami

  Nowelizacja ustaw sądowych jest przykładem na to, że można zmienić porządek konstytucyjny RP ustawą; od pięciu lat tego właśnie doświadczamy - ocenił w środę Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar podczas prac nad tą nowelizacją w komisji senackiej.

  czytaj więcej

 • Startupy muszą poczekać. W tym roku jednak bez prostej spółki akcyjnej

  Startupy muszą poczekać. W tym roku jednak bez prostej spółki akcyjnej

  Posłowie w pozaregulaminowym trybie, w 30 minut, zdecydowali, że długo procedowana i uchwalona przez parlament ustawa nie wejdzie w życie za kilka tygodni, lecz najwcześniej w 2021 r.

  czytaj więcej

 • Niełatwe negocjacje w sprawie digitalizacji pracy

  Niełatwe negocjacje w sprawie digitalizacji pracy

  Do marca 2020 r. mają trwać rozmowy europejskiej centrali związkowej i zrzeszeń pracodawców w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego digitalizacji w stosunkach pracy. Chodzi o uzgodnienie rozwiązań, które m.in. chroniłyby miejsca pracy (w związku ze współczesnymi wyzwaniami, np. automatyzacją procesów produkcji) i zapewniały przestrzeganie przepisów o czasie pracy, w tym tzw. prawa do odłączenia, czyli np. nieodbierania wiadomości od zatrudniającego po godzinach pracy.

  czytaj więcej

 • Procedura cywilna. Oczywiście bezzasadne sprawy nie będą już problemem

  Procedura cywilna. Oczywiście bezzasadne sprawy nie będą już problemem

  W skrajnych przypadkach sąd może uznać, że powództwo ma taki właśnie charakter i – bez przeprowadzania rozprawy – je oddalić. A wówczas pozwany nawet się nie dowie, że ktoś złożył przeciwko niemu pozew.

  czytaj więcej

 • Jak ustalić wynagrodzenie pracownika-uczestnika PPK

  Jak ustalić wynagrodzenie pracownika-uczestnika PPK

  Pracodawca w styczniu 2020 r. podpisze umowę o prowadzenie PPK. Jak rozliczać wynagrodzenia pracowników, którzy nie zrezygnują z wpłat? Proszę pokazać na przykładzie pracownika z wynagrodzeniem 4800 zł. Będziemy dokonywać wpłat podstawowych, wynagrodzenia są płatne na koniec miesiąca.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników