radca prawny piotrków trybunalski

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu radca prawny piotrków trybunalski. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące radca prawny piotrków trybunalski.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Piąty ośrodek wydający interpretacje podatkowe nie jest potrzebny

  Piąty ośrodek wydający interpretacje podatkowe nie jest potrzebny

  Od 2011 roku będzie pięć biur informacji podatkowej wydających interpretacje. Dodatkowy ośrodek ma poprawić jakość i szybkość udzielanych odpowiedzi.

  czytaj więcej

 • Egzamin wstępny na aplikację radcowską 2013 – najważniejsze informacje

  Egzamin wstępny na aplikację radcowską 2013 – najważniejsze informacje

  Na stronie ministerstwa Sprawiedliwości pojawiły się informacje dotyczące tegorocznego egzaminu radcowskiego. Egzamin odbędzie się 28 września o godzinie 11.00, opłata egzaminacyjna będzie zaś droższa, niż w poprzednim roku i wyniesie 800 zł.

  czytaj więcej

 • Sądowe spory o interpretacje indywidualne pochłaniają coraz więcej pieniędzy

  Sądowe spory o interpretacje indywidualne pochłaniają coraz więcej pieniędzy

  Ponad 670 tys. zł wyniosły w 2012 r. koszty postępowań przed sądami administracyjnymi w sprawach o interpretacje podatkowe – wynika z danych resortu finansów. W poprzednich trzech latach wydatki z tego tytułu były mniejsze, np. w 2011 r. – ok. 360 tys. zł (bez kosztów z Mazowsza).

  czytaj więcej

 • Walczący o powrót do pracy wpadają w długi

  Walczący o powrót do pracy wpadają w długi

  Wygrana walka sądowa o przywrócenie etatu może oznaczać zwrot świadczeń uzyskanych w związku ze zwolnieniem.

  czytaj więcej

 • Aplikacje: znamy terminy egzaminu adwokackiego i radcowskiego

  Aplikacje: znamy terminy egzaminu adwokackiego i radcowskiego

  Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało informacje o terminach i zasadach egzaminu adwokackiego i radcowskiego

  czytaj więcej

 • Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zapłaci za przestępstwo sprzed 16 lat

  Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zapłaci za przestępstwo sprzed 16 lat

  Po 60 tys. złotych odszkodowania za przestępstwo sprzed 16 lat. Wypłatę takiego zadośćuczynienia nakazał Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu (UFG) Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim. Ma ono trafić do rodziców, których córka zginęła w wypadku spowodowanym przez nieubezpieczonego kierowcę. Sumę zasądzono na poczet rekompensaty naruszonych dóbr osobistych rodziców zmarłej dziewczyny.

  czytaj więcej

 • Szkoła bezprawnie pobierała opłaty. Absolwenci pozywają uczelnię

  Szkoła bezprawnie pobierała opłaty. Absolwenci pozywają uczelnię

  Grupa 25 byłych studentów Wyższej Szkoły Handlu w Piotrkowie Trybunalskim przejdzie do historii jako pierwsza, która złożyła pozew zbiorowi przeciwko swojej uczelni. Absolwenci domagają się od szkoły zwrotu opłaty (po 600 zł na osobę), którą musieli wnieść w 2013 roku, żeby móc przystąpić do obrony pracy dyplomowej

  czytaj więcej

 • Aplikant nie powinien być skazany tylko na pomoc rodziców

  Aplikant nie powinien być skazany tylko na pomoc rodziców

  Z punktu widzenia sędziowskiego doświadczenia wszyscy aplikanci adwokaccy znajdują zatrudnienie, o ile tylko dołożą należytej staranności. Dlatego żądanie podwyższenia alimentów ze strony takiej osoby to już przesada

  czytaj więcej

 • Ławnicy - od lat marginalizowani, teraz obawiają się całkowitej eliminacji

  Ławnicy - od lat marginalizowani, teraz obawiają się całkowitej eliminacji

  Rzadko się o nich mówi, a jeśli już, to najczęściej pogardliwie. Paprotki, donice, śpiochy. Od lat są marginalizowani, wyśmiewani, wycinani z postępowań. Ławnicy obawiają się, że zostaną całkowicie wyeliminowani

  czytaj więcej

 • Za błędy ministerstwa płacą studenci i akademicy

  Za błędy ministerstwa płacą studenci i akademicy

  Sądy kwestionują wykładnie przepisów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Resort jednak zamiast je doprecyzować, woli zmienić swoją interpretację.

  czytaj więcej

 • Jest sposób na zahamowanie wzrostu składek OC

  Jest sposób na zahamowanie wzrostu składek OC

  Taki efekt mogłaby przynieść standaryzacja wysokości zadośćuczynień. Na zmianach mogliby jednak stracić poszkodowani – ostrzega rzecznik finansowy.

  czytaj więcej

 • Czy dane osobowe petentów będą bezpieczne? Niektóre urzędy twierdzą, że są gotowe na RODO

  Czy dane osobowe petentów będą bezpieczne? Niektóre urzędy twierdzą, że są gotowe na RODO

  Organy administracyjne, zresztą tak, jak i przedsiębiorcy, muszą pogodzić się z tym, że od 25 maja 2018 r. będzie obowiązywała zasada, że osoba fizyczna musi wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych ze wskazaniem, o jakie dane chodzi i w jakim celu. To rodzi określone skutki i trudności w realizowaniu zadań podmiotów publicznych. Do tego należy doliczyć i inne obostrzenia, które do tej pory nie były znane ani urzędnikom ani przedsiębiorcom, a które trzeba będzie uwzględnić poprzez wdrożenie odpowiedniej polityki bezpieczeństwa, zarządzania danymi oraz organizację stanowiska pracy inspektora ochrony danych osobowych (IOD). Postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej, jak to obecnie wygląda w urzędach i dowiedzieć jak powinno wyglądać - na konkretnych przykładach.

  czytaj więcej

 • Byli esbecy umierają, czekając na wyroki

  Byli esbecy umierają, czekając na wyroki

  Już 777 spraw emerytowanych funkcjonariuszy SB zostało umorzonych przez sądy z powodu śmierci skarżących. A do Trybunału Konstytucyjnego zgłoszono właśnie kolejne pytanie prawne.

  czytaj więcej

 • Pracownicy socjalni mogą strajkować. I to rozważają

  Pracownicy socjalni mogą strajkować. I to rozważają

  Zatrudnieni w ośrodkach pomocy społecznej mają prawo do prowadzenia protestu. Sąd Najwyższy uznał, że ich miejsce pracy nie jest organem władzy samorządowej i może w nim dojść do przerwania pracy.

  czytaj więcej

 • Nowy limit zatrudnienia terminowego nauczycieli może być źródłem nadużyć ?

  Nowy limit zatrudnienia terminowego nauczycieli może być źródłem nadużyć ?

  1 września 2019 r. wprowadzono limit czasowego zatrudnienia pedagogów. Dokonano tego ustawą z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1287). W tym względzie ustawodawca wzorował się na kodeksie pracy. Jednak rozwiązania przewidziane w pragmatyce nauczycielskiej znacznie różnią się od art. 251 k.p. Jest to związane ze specyfiką zatrudnienia tej grupy zawodowej. Przede wszystkim chodzi o podział pracy na lata szkolne, co w przypadku zwykłych pracowników nie występuje. Ponadto zawieranie okresowych kontraktów w szkole powinno być wyjątkiem, szczególnie w przypadku nauczycieli mianowanych i dyplomowanych. Karta nauczyciela (ustawa 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2215, dalej: KN) określa przesłanki czasowego zatrudnienia. Są nimi: zaistnienie potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwo nieobecnego nauczyciela. Takich warunków kodeks pracy nie przewiduje. Limit terminowego zatrudnienia w szkole wynosi 36 miesięcy. Jest on więc dłuższy od tego kodeksowego, który liczy 33 miesiące. To nie wszystkie odmienności. Nowelizacja nie wprowadziła limitu liczby czasowych angaży na wzór rozwiązań kodeksowych (k.p. dopuszcza trzy takie umowy). Inne są także zasady wliczania okresów pracy do tego limitu. Rozeznanie się w szczegółach przyjętych w nowelizacji rozwiązań może powodować problemy w praktyce. Stanęła przed nimi Elwira Dziubek, dyrektorka szkoły podstawowej. Po feriach zimowych będzie zmuszona uzupełnić wakujące stanowiska nauczycieli. W celu poznania zasad naliczania limitu czasowego zatrudnienia w szkołach zaprosiła na spotkanie radcę prawnego Agnieszkę Kłeczek. W spotkaniu wziął udział też wicedyrektor szkoły Marek Marzec. 

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników