radca prawny on line

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu radca prawny on line. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące radca prawny on line.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Senackie komisje za nowelizacją zasad inwigilacji

  Senackie komisje za nowelizacją zasad inwigilacji

  We wtorek nad nowelizacją kilkunastu ustaw regulujących działania służb specjalnych obradowały komisje: ustawodawcza, obrony narodowej oraz praw człowieka, praworządności i petycji.

  czytaj więcej

 • Senat zakończył debatę nad nowelizacją ws. inwigilacji. Są poprawki

  Senat zakończył debatę nad nowelizacją ws. inwigilacji. Są poprawki

  W piątek po godz. 11.00 Senat zakończył debatę, która zajęła także całe czwartkowe posiedzenie Izby. Ogłoszono przerwę w obradach do godz. 13.10. PO złożyła poprawki m.in. eliminujące z noweli zapisy dotyczące pobierania danych internetowych przez służby drogą on line. Według Bogdana Klicha (PO) swobodne pobieranie tych danych jest "gigantycznym zagrożeniem dla swobód obywatelskich". "Internet powinien pozostać przestrzenią wolności" - dodał.

  czytaj więcej

 • Senat przyjął nowelę do ustawy o policji bez poprawek

  Senat przyjął nowelę do ustawy o policji bez poprawek

  Za przyjęciem noweli bez poprawek głosowało 56 senatorów, 28 było przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu. Stosunkiem głosów 27 za, przy 60 przeciw przepadł wniosek mniejszości PO, by odrzucić całą nowelę.

  czytaj więcej

 • Co mogą służby specjalne: Wchodzi w życie "ustawa inwigilacyjna"

  Co mogą służby specjalne: Wchodzi w życie "ustawa inwigilacyjna"

  Kontrola operacyjna to m.in. podsłuch, przegląd korespondencji i przesyłek (na co zgodę wyraża sąd). Dane telekomunikacyjne to informacje, czyj jest numer telefonu komórkowego, wykazy połączeń, dane o lokalizacji telefonu oraz numer IP komputera. Służby sięgają po nie w każdej niemal sprawie, bez względu na wagę przestępstwa (sąd dotychczas tego nie kontrolował).

  czytaj więcej

 • Ustawa inwigilacyjna to realizacja wyroku TK? "Wprowadza też rozwiązania, których wyrok TK nie wymagał"

  Ustawa inwigilacyjna to realizacja wyroku TK? "Wprowadza też rozwiązania, których wyrok TK nie wymagał"

  Biuro TK opublikowało obszerny komunikat w związku z nowelizacją ustawy o Policji i innych służbach specjalnych, która weszła w życie w niedzielę. Komunikat powołał się na fakt, że w debacie publicznej nad tą nowelą "podnosi się, że została ona wydana w celu wykonania wyroku TK z 30 lipca 2014 r.". Biuro TK uznało zatem za celowe "przedstawienie relacji między obowiązkami ustawodawcy wynikającymi ze wskazanego wyroku, a treścią powołanej ustawy".

  czytaj więcej

 • Zmiany w ochronie danych osobowych. Jakie zyskamy prawa?

  Zmiany w ochronie danych osobowych. Jakie zyskamy prawa?

  W dniu 8 kwietnia 2016 roku Rada Unii Europejskiej przyjęła Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Dyrektywę w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych na potrzeby ścigania przestępstw. 14 kwietnia 2016 roku Rozporządzenie i Dyrektywa zostały przyjęte przez Parlament Europejski. Urzędowe teksty zostaną wkrótce opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej we wszystkich językach urzędowych. Nowe przepisy zaczną obowiązywać za dwa lata.

  czytaj więcej

 • Rząd: Obywatele kupią tylko ekologiczne piece. Samorząd: Nie ma pieniędzy, będzie czarny rynek

  Rząd: Obywatele kupią tylko ekologiczne piece. Samorząd: Nie ma pieniędzy, będzie czarny rynek

  PROBLEM: Od początku 2018 r. w całym kraju będzie można legalnie kupować tylko ekologiczne, ale zarazem drogie piece na paliwa stałe. Taki projekt rozporządzenia ministra rozwoju w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe o mocy nie większej niż 500 kW przedstawiło niedawno Rządowe Centrum Legislacji. Eksperci z zakresu środowiska są zgodni, że to dobry kierunek w budowaniu proekologicznego systemu. Dodają jednak, że słabym ogniwem będzie człowiek. Bez jego odpowiedniej edukacji nie dojdzie do ograniczenia niskiej emisji. Niektórzy samorządowcy są zdania, że rozporządzenie, zawierające rozwiązania nakazowo-zakazowe, nie ma szans na powodzenie. Wprowadzenie nakazu sprzedaży, a tym samym nabywania lepszych, ale drogich i skomplikowanych w eksploatacji kotłów, może spowodować skutek odwrotny do zamierzonego. Doprowadzi do powstania czarnego rynku tańszych kotłów czy produkcji urządzeń grzewczych metodą chałupniczą. To z kolei zamiast polepszyć stan powietrza w kraju, tylko ten problem pogłębi.

  czytaj więcej

 • Batko-Tołuć: Gminy nadal mają problem z jawnością

  Batko-Tołuć: Gminy nadal mają problem z jawnością

  Katarzyna Batko-Tołuć: Urzędy są źle zarządzane, a w znalezienie czy uzyskanie konkretnej informacji publicznej obywatel musi włożyć dużo wysiłku. Jednak największą bolączką pozostaje mentalność urzędników

  czytaj więcej

 • Więcej uprawnień dla turystów. Co gwarantuje nowa ustawa usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników?

  Więcej uprawnień dla turystów. Co gwarantuje nowa ustawa usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników?

  Od 1 lipca 2018 r. obowiązuje ustawa o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, która de facto zastąpiła ustawę o usługach turystycznych. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jakie korzyści płyną z nowych uregulowań dla podróżnych.

  czytaj więcej

 • Prace nad "lex uber". Pobieranie opłaty za przejazd za pomocą aplikacji mobilnej?

  Prace nad "lex uber". Pobieranie opłaty za przejazd za pomocą aplikacji mobilnej?

  Im bliżej końca prac nad tzw. lex uber, tym więcej zmian. Na wniosek Ministerstwa Cyfryzacji w najnowszym projekcie ustawy o zmianie ustaw: o transporcie drogowym i o czasie pracy kierowców pojawiły się przepisy, dzięki którym będzie możliwe pobieranie opłaty za przejazd drogowy za pomocą aplikacji mobilnej. To jednak rozwiązanie na przyszłość, bo aby aplikacja mogła zastąpić taksometry i kasy fiskalne, trzeba odpowiednio dostosować prawo o miarach i ustawę o VAT.

  czytaj więcej

 • 30 lat ochrony konsumenta. Czy w końcu mamy więcej praw niż przedsiębiorcy?

  30 lat ochrony konsumenta. Czy w końcu mamy więcej praw niż przedsiębiorcy?

  By na początku polskiej transformacji zapewnić rozwój konkurencji, chronić podmioty gospodarcze przed monopolami oraz interesy konsumentów powołano Urząd Antymonopolowy. Do tego w ciągu ostatnich 30 lat powstało szereg przepisów umożliwiających skuteczną reklamację produktów i usług oraz poszerzyło dostęp do dóbr nie tylko o rynki krajowe, ale i zagraniczne.

  czytaj więcej

 • Dyrektywa „drugiej szansy”, czyli europejski lifting postępowania restrukturyzacyjnego

  Dyrektywa „drugiej szansy”, czyli europejski lifting postępowania restrukturyzacyjnego

  Lepsza ochrona przed egzekucją firm wchodzących na ścieżkę uzdrowienia oraz zakaz rozwiązywania z nimi umów niezbędnych dla działalności. Takie zmiany zakłada dyrektywa, która czeka już tylko na akceptację Rady UE. Jej implementacja usprawni polskie przepisy.

  czytaj więcej

 • Inaczej zalogujesz się do banku. Sprawdź, co się zmieni 14 września

  Inaczej zalogujesz się do banku. Sprawdź, co się zmieni 14 września

  Od 14 września 2019 r. dostawcy usług płatniczych zobowiązani są do stosowania silnego uwierzytelnienia użytkownika. Oznacza to, że zarówno logowanie do bankowości internetowej czy płatności kartami staną się nieco bardziej skomplikowane.

  czytaj więcej

 • Słuszny kierunek, ale wielkie ryzyko nadużyć

  Słuszny kierunek, ale wielkie ryzyko nadużyć

  Kasy wirtualne z założenia mają poprawić ściągalność VAT oraz ograniczyć nierejestrowaną sprzedaż detaliczną. Jest jednak wiele opinii, że mogą ułatwić działanie przestępcom i wpędzić w kłopoty uczciwych sprzedawców

  czytaj więcej

 • Blockchain będzie wsparciem przy silnym uwierzytelnianiu i zabezpieczeniu danych?

  Blockchain będzie wsparciem przy silnym uwierzytelnianiu i zabezpieczeniu danych?

  We wrześniu br. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w skrócie – PUODO) ukarał spółkę Morele.net sp. z o.o. karą pieniężną w wysokości 2.830.410 PLN. Jest to najwyższa kara jaka została nałożona w Polsce od czasu wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (w skrócie – RODO).

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników