radca prawny gliwice

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu radca prawny gliwice. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące radca prawny gliwice.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Ulga na złe długi (nie)zgodna z prawem UE. Trybunał jednak nie pomoże

  Ulga na złe długi (nie)zgodna z prawem UE. Trybunał jednak nie pomoże

  Polskie sądy konsekwentnie uznają, że krajowe ograniczenia korekty VAT od zaległych płatności mają poparcie w unijnej dyrektywie. I choć taka wykładnia przepisów budzi wątpliwości, to NSA zrezygnował z zadania pytania TSUE.

  czytaj więcej

 • Zniesławienie: Nie będziesz krytykował nauczycielki dziecka swego

  Zniesławienie: Nie będziesz krytykował nauczycielki dziecka swego

  Jeśli obywatele będą się obawiali krytykować instytucje publiczne, np. szkoły, ucierpi na tym interes publiczny, gdyż nie zostaną podjęte działania zmierzające do rozwiązania problemu. Może więc dochodzić do kolejnych nadużyć bądź niewłaściwego funkcjonowania takich instytucji.

  czytaj więcej

 • Profesjonalny pełnomocnik może być bez e-PUAP

  Profesjonalny pełnomocnik może być bez e-PUAP

  Radcy prawnemu, który nie ma adresu e-PUAP, fiskus powinien doręczać pisma tradycyjną pocztą – orzekł WSA w Gliwicach.

  czytaj więcej

 • Wygrana w NSA obejmuje również zwrot wydatków na dojazd

  Wygrana w NSA obejmuje również zwrot wydatków na dojazd

  Pełnomocnicy rzadko występują o pokrycie kosztów przyjazdu na rozprawę do sądu kasacyjnego. Niedawny wyrok potwierdza, że mają do tego prawo.

  czytaj więcej

 • Sąd nie ustanowi pełnomocnika z urzędu, gdy zasłaniasz się RODO

  Sąd nie ustanowi pełnomocnika z urzędu, gdy zasłaniasz się RODO

   Sądy konsekwentnie orzekają, że osoby ubiegające się o zwolnienie z kosztów procesowych czy ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika nie mogą odmawiać przekazania dokumentów potwierdzających sytuację materialną swoją i najbliższej rodziny.

  czytaj więcej

 • Wszyscy stracą na sporze dotyczącym opodatkowania gruntów pod liniami elektroenergetycznymi

  Wszyscy stracą na sporze dotyczącym opodatkowania gruntów pod liniami elektroenergetycznymi

  Grunty leśne powinny być opodatkowane podatkiem leśnym. Od niedawna jednak grunty leśne pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi mogą być, zdaniem NSA, opodatkowane podatkiem od nieruchomości. Podatek został nałożony mocą samego orzecznictwa. Ustawodawca jest mu przeciwny. Nałożenie na lasy podatku od nieruchomości stawia nadleśnictwa w bardzo trudnej sytuacji finansowej i prawdopodobnie będzie przyczyną wieloletniego, kosztownego sporu.

  czytaj więcej

 • Zamieszanie z użytkowaniem wieczystym. Oto najważniejsze zasady uwłaszczenia mieszkańców

  Zamieszanie z użytkowaniem wieczystym. Oto najważniejsze zasady uwłaszczenia mieszkańców

  Końcówka roku pokazała, że samorządy nie są przygotowane do akcji powszechnego uwłaszczenia Polaków. A nawet więcej, ich chaotyczne działania mogą ten proces skomplikować, a wśród użytkowników wieczystych wywołać niemałą panikę.

  czytaj więcej

 • Samorządy wstąpiły na wojenną ścieżkę z TVP. Kolejne miasta sprawdzają możliwość pozywania telewizji publicznej

  Samorządy wstąpiły na wojenną ścieżkę z TVP. Kolejne miasta sprawdzają możliwość pozywania telewizji publicznej

  Sprawę już wytoczył prezydent Sopotu Jacek Karnowski, który poinformował, że będzie namawiać innych prezydentów miast do podobnych działań. Jego zdaniem materiały na temat miejskich inwestycji były stronnicze. Pierwsza rozprawa odbyła się na początku lutego, kolejna zaplanowana jest na koniec marca. Urzędnicy żądają od gdańskiego oddziału TVP przeprosin i sprostowania „nieprawdziwych i nieścisłych treści” . W ocenie samorządu audycje naruszały dobry wizerunek i renomę miasta oraz „podważały zaufanie niezbędne do pełnienia zadań publicznych”. Urząd ma zebranych więcej materiałów, w grę wchodzą kolejne pozwy.

  czytaj więcej

 • Porządki w rejestrze VAT pod znakiem zapytania

  Porządki w rejestrze VAT pod znakiem zapytania

  Fiskus nie może wykreślać podatników bez wydania decyzji administracyjnej. Jeśli tak robi, działa bezskutecznie – orzekają kolejne wojewódzkie sądy administracyjne.

  czytaj więcej

 • Byli esbecy umierają, czekając na wyroki

  Byli esbecy umierają, czekając na wyroki

  Już 777 spraw emerytowanych funkcjonariuszy SB zostało umorzonych przez sądy z powodu śmierci skarżących. A do Trybunału Konstytucyjnego zgłoszono właśnie kolejne pytanie prawne.

  czytaj więcej

 • Wójt nie może lekceważyć nawet anonimowych pism od obywateli

  Wójt nie może lekceważyć nawet anonimowych pism od obywateli

  Czy urząd gminy musi rozpatrzyć podanie albo wniosek od mieszkańca, które są niepodpisane i niewiadomego pochodzenia?

  czytaj więcej

 • Czy wypowiedzenie wręczone w czasie choroby może być skuteczne

  Czy wypowiedzenie wręczone w czasie choroby może być skuteczne

  Jeden z pracowników pojawił się w firmie ze zwolnieniem lekarskie. Na prośbę kierownika został jednak w pracy, zanim przyszedł jego zastępca. Po tym czasie wręczono mu wypowiedzenie. Obecnie pracownik żąda odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy. Czy słusznie? - odpowiada radca prawny Marcin Nagórek.

  czytaj więcej

 • Przedsiębiorca wygrał spór o przedawniony podatek. Pomógł rzecznik MŚP

  Przedsiębiorca wygrał spór o przedawniony podatek. Pomógł rzecznik MŚP

  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, po interwencji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, uchylił decyzję fiskusa wobec przedsiębiorcy z Katowic, który nie został skutecznie powiadomiony o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

  czytaj więcej

 • Nowy limit zatrudnienia terminowego nauczycieli może być źródłem nadużyć ?

  Nowy limit zatrudnienia terminowego nauczycieli może być źródłem nadużyć ?

  1 września 2019 r. wprowadzono limit czasowego zatrudnienia pedagogów. Dokonano tego ustawą z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1287). W tym względzie ustawodawca wzorował się na kodeksie pracy. Jednak rozwiązania przewidziane w pragmatyce nauczycielskiej znacznie różnią się od art. 251 k.p. Jest to związane ze specyfiką zatrudnienia tej grupy zawodowej. Przede wszystkim chodzi o podział pracy na lata szkolne, co w przypadku zwykłych pracowników nie występuje. Ponadto zawieranie okresowych kontraktów w szkole powinno być wyjątkiem, szczególnie w przypadku nauczycieli mianowanych i dyplomowanych. Karta nauczyciela (ustawa 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2215, dalej: KN) określa przesłanki czasowego zatrudnienia. Są nimi: zaistnienie potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwo nieobecnego nauczyciela. Takich warunków kodeks pracy nie przewiduje. Limit terminowego zatrudnienia w szkole wynosi 36 miesięcy. Jest on więc dłuższy od tego kodeksowego, który liczy 33 miesiące. To nie wszystkie odmienności. Nowelizacja nie wprowadziła limitu liczby czasowych angaży na wzór rozwiązań kodeksowych (k.p. dopuszcza trzy takie umowy). Inne są także zasady wliczania okresów pracy do tego limitu. Rozeznanie się w szczegółach przyjętych w nowelizacji rozwiązań może powodować problemy w praktyce. Stanęła przed nimi Elwira Dziubek, dyrektorka szkoły podstawowej. Po feriach zimowych będzie zmuszona uzupełnić wakujące stanowiska nauczycieli. W celu poznania zasad naliczania limitu czasowego zatrudnienia w szkołach zaprosiła na spotkanie radcę prawnego Agnieszkę Kłeczek. W spotkaniu wziął udział też wicedyrektor szkoły Marek Marzec. 

  czytaj więcej

 • Zakup spółki to nie biznes. Koszty należy odliczać od zysków kapitałowych

  Zakup spółki to nie biznes. Koszty należy odliczać od zysków kapitałowych

  Koszty związane z nabyciem akcji powinny być w całości odliczane od zysków kapitałowych, a nie operacyjnych – orzekł niedawno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

  czytaj więcej

 • Pakiet przewozowy nie jest ustawą podatkową ani celną. Doradca podatkowy nie może reprezentować klienta

  Pakiet przewozowy nie jest ustawą podatkową ani celną. Doradca podatkowy nie może reprezentować klienta

  Postępowanie w sprawie pakietu przewozowego jest nieważne, jeżeli stronę reprezentuje w nim doradca podatkowy – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

  czytaj więcej

 • Wałbrzych bez plastiku budzi kontrowersje

  Wałbrzych bez plastiku budzi kontrowersje

  Od 21 marca w wybranych strefach Wałbrzycha ma obowiązywać zakaz używania wyrobów z tworzyw sztucznych; a od września – zakaz sprzedaży i udostępniania klientom jednorazowych toreb na zakupy. To pierwsze miasto w Polsce z tak rygorystycznymi zasadami wobec plastiku. Pytanie tylko, czy są one zgodne z przepisami i czy radni nie wyszli poza swoje kompetencje. Wątpliwości ma wojewoda dolnośląski, który nakazał radzie poprawienie uchwały. Większość pytanych przez nas prawników wytyka rajcom błędy, choć są i tacy, którzy chwalą samorząd za zdecydowanie i zwrócenie uwagi na problem.

  czytaj więcej

 • Specustawa o koronawirusie. Jak mają pracować urzędy miast i gmin

  Specustawa o koronawirusie. Jak mają pracować urzędy miast i gmin

  Budynek jednostki samorządu terytorialnego może zostać zamknięty. To jednak ostateczność. Gdyby jednak do tego doszło, wojewoda musi podjąć działania, które zabezpieczą interesy mieszkańców.

  czytaj więcej

 • Czy do 31 maja przedsiębiorcy powinni wnieść ratę opłaty za pozwolenie na alkohol

  Czy do 31 maja przedsiębiorcy powinni wnieść ratę opłaty za pozwolenie na alkohol

  Wielu przedsiębiorców, w tym właścicieli restauracji i innych lokali gastronomicznych, których działalność w okresie epidemii została zawieszona, zastanawia się, czy urząd może wymagać zapłaty w tych terminach. Czy może jednak tarcze antykryzysowe nie chronią przed taką sytuacją?

  czytaj więcej

 • Solidarna odpowiedzialność nie uprawnia do kosztu

  Solidarna odpowiedzialność nie uprawnia do kosztu

  Inwestor, który ureguluje zobowiązanie za generalnego wykonawcę, nie pomniejszy z tego tytułu swojego przychodu. Powód? Faktura nie została wystawiona na niego.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników