Rada gminy

Rada gminy (rada miejska, rada miasta) – organ stanowiący i kontrolny gminy.