przykładowe pełnomocnictwo

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu przykładowe pełnomocnictwo. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące przykładowe pełnomocnictwo.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Odwołany lot? Sprawdź, jak uzyskać odszkodowanie od linii lotniczej [PORADNIK]

  Odwołany lot? Sprawdź, jak uzyskać odszkodowanie od linii lotniczej [PORADNIK]

  Odszkodowanie za odwołany lot jest jednym z podstawowych praw pasażerów podróżujących liniami lotniczymi. Dzięki naszemu poradnikowi dowiesz się, w jakich sytuacjach możesz ubiegać się o wypłatę należnej ci kwoty, ile może wynieść odszkodowanie oraz co robić w sytuacji, gdy przewoźnik nie odpowiada na złożoną reklamację. Poznaj swoje prawa i obowiązki linii lotniczych.

  czytaj więcej

 • Profesjonaliści nie korzystają z pełnomocnictw ogólnych

  Profesjonaliści nie korzystają z pełnomocnictw ogólnych

  Przez dwa lata zgłoszono niespełna 90 tys. takich dokumentów. To znacznie poniżej oczekiwań Ministerstwa Finansów.

  czytaj więcej

 • Skarbówce będzie łatwiej zajrzeć na rachunki bankowe

  Skarbówce będzie łatwiej zajrzeć na rachunki bankowe

  Banki i inne instytucje finansowe nie odmówią już naczelnikom urzędów skarbowych przekazania informacji o kontach podatników.

  czytaj więcej

 • Pełnomocnictwa w Ordynacji podatkowej: Profesjonaliści chcieliby umocowań rodzajowych

  Pełnomocnictwa w Ordynacji podatkowej: Profesjonaliści chcieliby umocowań rodzajowych

  Brakuje dziś pełnomocnictw, które pozwoliłyby doradcy zająć się np. wszystkimi sprawami z zakresu danego podatku, np. VAT bądź od nieruchomości – twierdzą eksperci. Projekt nowej ordynacji nie przewiduje zmiany w tym zakresie.

  czytaj więcej

 • Podatnicy zastosują nową ordynację podatkową w 2020 r.

  Podatnicy zastosują nową ordynację podatkową w 2020 r.

  Resort liczy na to, że w przyszłym roku Sejm uchwali nową ordynację podatkową – mówił podczas debaty DGP wiceminister Filip Świtała. Uczestnicy spotkania podkreślali jednak, że aby los podatników się polepszył, nie wystarczą nowe przepisy, musi się zmienić przede wszystkim mentalność urzędników

  czytaj więcej

 • Samorządowa moda na pełnomocników budzi kontrowersje

  Samorządowa moda na pełnomocników budzi kontrowersje

  Po wyborach samorządowych wystąpił prawdziwy wysyp pracowników do specjalnych poruczeń. Widać to zwłaszcza w dużych miastach. Mamy tu pełnomocników do spraw: rodziny, systemu zarządzania jakością, rozwoju kultury fizycznej, polityki senioralnej, jakości powietrza, komunikacji rowerowej, interwencji lokatorskich, strategii rozwoju, centrum nauki, równego traktowania, rewitalizacji miasta, inwestycji, inwestorów kluczowych i zatrudnienia, finansów, budżetu i przedsiębiorczości czy estetyki miasta. A zapewne jest to dopiero początek takich mianowań. Problem w tym, że takich stanowisk nie przewiduje rozporządzenie płacowe dotyczące pracowników samorządowych. Co więcej, powoływanie pełnomocników narusza przepisy ustawy o samorządzie gminnym. Tak wskazują eksperci i taka jest utrwalona linia orzecznicza sądów administracyjnych.

  czytaj więcej

 • Pakiet MSP, czyli korzystne zmiany dla firm od 2019 roku

  Pakiet MSP, czyli korzystne zmiany dla firm od 2019 roku

  Od 1 marca 2019 r. wejdą w życie istotne zmiany w kodeksie spółek handlowych, które resort przedsiębiorczości technologii zawarł w ramach pakietu MSP. 

  czytaj więcej

 • Zgromadzenie wspólników: Nad wszystkimi uchwałami będzie można głosować pisemnie

  Zgromadzenie wspólników: Nad wszystkimi uchwałami będzie można głosować pisemnie

  Każdy, kto zdecydował się na prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wie, jak ważny jest właściwy tryb podejmowania uchwał przez wspólników oraz zwoływania i odbywania ich zgromadzeń. Zgromadzenia wspólników to jednak nie tylko nużący obowiązek, ale i świetna okazja do weryfikacji działań zarządu i doskonałe narzędzie kontroli. To także potężny oręż w ręku wspólników, którzy mają odrębne zdanie od pozostałych odnośnie do tego, jak spółka ma funkcjonować. Warto go sobie przypomnieć, a także zapoznać się nowymi informacjami na ten temat, bo za niespełna miesiąc wchodzą znowelizowane przepisy kodeksu spółek handlowych (dalej k.s.h.), który reguluje działanie m.in. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

  czytaj więcej

 • Głosowanie na odległość wspólników sp. z o.o. jest wygodne, lecz wymaga ostrożności

  Głosowanie na odległość wspólników sp. z o.o. jest wygodne, lecz wymaga ostrożności

  Choć wszystkie uchwały zwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z o.o. można już podejmować bez fizycznego odbywania zgromadzenia, to na zastosowanie tego trybu muszą wyrazić zgodę wszyscy udziałowcy. By uniknąć komplikacji w przyszłości, stosowną uchwałę warto podjąć przed rozpoczęciem procedury obiegowego podpisywania dokumentów, np. sprawozdania finansowego.

  czytaj więcej

 • Jak usunąć lukę dotyczącą odbioru pism na poczcie? Trzeba zmienić ordynację podatkową

  Jak usunąć lukę dotyczącą odbioru pism na poczcie? Trzeba zmienić ordynację podatkową

  - Doręczenie nie może być domniemane, musi być ściśle zgodne z przepisami, bo wywołuje nieodwracalne skutki dla podatnika. Przykładowo powoduje ono, że biegną różnego rodzaju terminy, w tym zawite - mówi w wywiadzie dla DGP Marek Kwietko-Bębnowski doradca podatkowy.

  czytaj więcej

 • E-pieczęć: Krajowe przepisy coraz bliżej. Jakie zmiany czekają przedsiębiorców?

  E-pieczęć: Krajowe przepisy coraz bliżej. Jakie zmiany czekają przedsiębiorców?

  W Ministerstwie Cyfryzacji trwają już prace nad koncepcją e-pieczęci. Rozwiązanie, które jest obecnie rozważane, przewiduje, że firmy mogłyby parafować kontrakty w obrocie cyfrowym przy użyciu przypisanych im elektronicznych pieczęci, a nie podpisów elektronicznych swoich pracowników, jak ma to miejsce dziś. Dyskutowane jest, czy należy dopuścić wykorzystanie e-pieczęci zarówno do składania oświadczeń woli osoby prawnej z udziałem człowieka, jak i w zautomatyzowanych procesach, czy tylko w tym drugim przypadku. Niezależni eksperci przestrzegają jednak, że do realizacji pomysłu nie wystarczy prosta nowelizacja kodeksu cywilnego.

  czytaj więcej

 • Cieszyński: Bez cyfryzacji nie będzie kontraktu z NFZ [WYWIAD]

  Cieszyński: Bez cyfryzacji nie będzie kontraktu z NFZ [WYWIAD]

  - Każda placówka powinna mieć techniczną możliwość, by wystawiać e-recepty. Jednocześnie staramy się, by przejście na elektroniczne wersje dokumentów było wygodne, ale też opłacalne - mówi Janusz Cieszyński, wiceminister zdrowia.

  czytaj więcej

 • Zobacz, skąd skarbówka bierze o tobie informacje

  Zobacz, skąd skarbówka bierze o tobie informacje

  Od lipca 2019 r. wszystkie urzędy skarbowe są podłączone do systemu Poltax Plus. Informacje o rozliczeniach w zakresie PIT, CIT i VAT są już w jednym miejscu.

  czytaj więcej

 • Ustawa o finansach publicznych. Wyciąg z przepisów dla samorządów [KOMENTARZ]

  Ustawa o finansach publicznych. Wyciąg z przepisów dla samorządów [KOMENTARZ]

  Głównym tematem ostatniej, piątej części komentarza do ustawy o finansach publicznych (u.f.p.) jest wykonywanie budżetu. Poprzednie rozdziały samorządowego działu V u.f.p. dotyczyły planowania finansowego, zarówno w perspektywie rocznej – mającej w polskim systemie finansów publicznych charakter podstawowy – jak i wieloletniej. Ostatni rozdział skupia się na regulacjach dotyczących realnej gospodarki finansowej JST, chociaż ujętej od strony związków z planowaniem – jako realizacja budżetów i planów finansowych.

  czytaj więcej

 • Kiedy prokurent może odpowiadać karnie za nieprawidłowe potrącenie

  Kiedy prokurent może odpowiadać karnie za nieprawidłowe potrącenie

  Nasza spółka prowadzi inwestycje budowlane. Kierownik budowy opuścił stanowisko pracy, a wskutek jego nieobecności doszło do wadliwego wykonania fragmentu ściany. Zamierzam jako prokurent obciążyć go kwotą 10 tys. zł z tytułu koniecznych poprawek i potrącić ją z pensji. Pracownik zagroził, że to nie legalne, nie zgadza się na potrącenie i skieruje sprawę do sądu karnego. Czy grozi mi odpowiedzialność karna?

  czytaj więcej

 • Chemioterapia także w domu

  Chemioterapia także w domu

  Leczenie w domu z zastosowaniem specjalnych infuzorów przewiduje nowe zarządzenie prezesa NFZ dotyczące chorych przyjmujących chemioterapię. Jego projekt został właśnie skierowany do konsultacji.

  czytaj więcej

 • Niedozwolone porozumienie wykonawców: Na co powinni zwrócić uwagę zamawiający w trakcie przetargu

  Niedozwolone porozumienie wykonawców: Na co powinni zwrócić uwagę zamawiający w trakcie przetargu

  W jednym z ostatnich numerów dodatku Samorząd i Administracja pokazywaliśmy, jak zachodnioeuropejskie samorządy walczą, także przed TSUE, ze zmowami przetargowymi. Również w Polsce takie działania zagrażają prawidłowemu i uczciwemu rozstrzyganiu przetargów publicznych. Jednak nasi zamawiający rzadko w takich sytuacjach dochodzą swoich racji, czasem robią to za nich wykonawcy starający się wykazać, że konkurencja gra w tej kwestii nieczysto. Niestety, praktyki wykonawców mających na celu zmowę przetargową powodują, że znacząco utrudnione są możliwości wykazywania czy dowodzenia, iż do takiej doszło. Dziś więc pokazujemy, na co powinni zwracać uwagę zamawiający.

  czytaj więcej

 • Powiadomienia na platformie zakupowej nie zawsze poinformują o wezwaniu zamawiającego

  Powiadomienia na platformie zakupowej nie zawsze poinformują o wezwaniu zamawiającego

  Wykonawca może się co prawda bronić, że nie otrzymał takiej wiadomości, lecz nie ma pewności, czy wygra przed KIO. Izba nie ma na ten temat jednolitego stanowiska.

  czytaj więcej

 • Ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (wyciąg) – cz. 3 [KOMENTARZ]

  Ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (wyciąg) – cz. 3 [KOMENTARZ]

  Po 12 latach rząd wrócił do rozwiązania, które proponował w 2007 r. Wtedy do Sejmu wpłynął projekt ustawy, który przyznawał małżonkowi zobowiązanego prawa w egzekucji z ich wspólnego majątku. Projekt ten nie został uchwalony, gdyż odbyły się przedterminowe wybory parlamentarne. Do pomysłu powrócono dopiero w komentowanej ustawie z 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2070; dalej: ustawa zmieniająca). Wprowadzono specjalny środek prawny w postaci sprzeciwu (tak też się on nazywał w projekcie z 2007 r.).

  czytaj więcej

 • Tarcza antykryzysowa 3.0: Terminy sądowe, Prawo spółdzielcze, pełnomocnictwo pocztowe i inne zmiany uchwalone "przy okazji"

  Tarcza antykryzysowa 3.0: Terminy sądowe, Prawo spółdzielcze, pełnomocnictwo pocztowe i inne zmiany uchwalone "przy okazji"

  14 kwietnia 2020 r. Sejm uchwalił kolejny pakiet regulacji zawarty w projekcie Ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Mający stanowić podstawę kolejnych mechanizmów prawnych chroniących niepewną sytuację przedsiębiorców na obecnym rynku („Tarcza 3.0).

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników