przykładowe pełnomocnictwa

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu przykładowe pełnomocnictwa. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące przykładowe pełnomocnictwa.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Wójt w areszcie, kto przejmie stery?

  Wójt w areszcie, kto przejmie stery?

  Regulacje samorządowe przewidują, że premier w kilka dni od aresztowania włodarza niemającego zastępcy wyznacza osobę, która przejmie jego zadania. Tyle teoria, w praktyce bywają kłopoty.

  czytaj więcej

 • Konstytucja biznesu: Wpisywanie do ewidencji będzie łatwiejsze

  Konstytucja biznesu: Wpisywanie do ewidencji będzie łatwiejsze

  Szybko, prosto, wygodnie. Tak ma wyglądać rejestrowanie działalności gospodarczej po wejściu w życie Konstytucji biznesu. Przykładowo: przedsiębiorca wykreślony (choćby na chwilę) z CEIDG nie straci już swojej gospodarczej historii.

  czytaj więcej

 • Odwołany lot? Sprawdź, jak uzyskać odszkodowanie od linii lotniczej [PORADNIK]

  Odwołany lot? Sprawdź, jak uzyskać odszkodowanie od linii lotniczej [PORADNIK]

  Odszkodowanie za odwołany lot jest jednym z podstawowych praw pasażerów podróżujących liniami lotniczymi. Dzięki naszemu poradnikowi dowiesz się, w jakich sytuacjach możesz ubiegać się o wypłatę należnej ci kwoty, ile może wynieść odszkodowanie oraz co robić w sytuacji, gdy przewoźnik nie odpowiada na złożoną reklamację. Poznaj swoje prawa i obowiązki linii lotniczych.

  czytaj więcej

 • Śmierć twórcy firmy nie zakończy biznesu

  Śmierć twórcy firmy nie zakończy biznesu

  Sejm przyjął ustawę umożliwiającą sukcesję biznesu po zgonie jego twórcy. Organizacje przedsiębiorców o potrzebie jej uchwalenia mówiły od lat.

  czytaj więcej

 • Zarządy spółdzielni mieszkaniowych przed mieszkańcami chronią zbrojeni ochroniarze. Państwo mówi zwykłym ludziom: Radźcie sobie sami

  Zarządy spółdzielni mieszkaniowych przed mieszkańcami chronią zbrojeni ochroniarze. Państwo mówi zwykłym ludziom: Radźcie sobie sami

  Za kilka tygodni mija rok, odkąd wszystko miało się zmienić. Sytuacja niemal 10 mln Polaków mieszkających w obiektach zarządzanych przez spółdzielnie mieszkaniowe miała ulec w końcu radykalnej poprawie i przestać przypominać tę, o jakiej opowiada znany przez wszystkich serial „Alternatywy 4” z lat 80. (samowola prezesów, nieodpowiadanie na wnioski, obciążanie lokatorów opłatami, z którymi nie zgadza się większość spółdzielców, wykorzystywanie środków ze spółdzielczej kasy do realizacji własnych interesów).

  czytaj więcej

 • Zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami można dostać przez internet

  Zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami można dostać przez internet

  Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii we współpracy z Ministerstwem Finansów uruchomiło nową internetową usługę.

  czytaj więcej

 • Profesjonaliści nie korzystają z pełnomocnictw ogólnych

  Profesjonaliści nie korzystają z pełnomocnictw ogólnych

  Przez dwa lata zgłoszono niespełna 90 tys. takich dokumentów. To znacznie poniżej oczekiwań Ministerstwa Finansów.

  czytaj więcej

 • Skarbówce będzie łatwiej zajrzeć na rachunki bankowe

  Skarbówce będzie łatwiej zajrzeć na rachunki bankowe

  Banki i inne instytucje finansowe nie odmówią już naczelnikom urzędów skarbowych przekazania informacji o kontach podatników.

  czytaj więcej

 • Pełnomocnictwa w Ordynacji podatkowej: Profesjonaliści chcieliby umocowań rodzajowych

  Pełnomocnictwa w Ordynacji podatkowej: Profesjonaliści chcieliby umocowań rodzajowych

  Brakuje dziś pełnomocnictw, które pozwoliłyby doradcy zająć się np. wszystkimi sprawami z zakresu danego podatku, np. VAT bądź od nieruchomości – twierdzą eksperci. Projekt nowej ordynacji nie przewiduje zmiany w tym zakresie.

  czytaj więcej

 • Podatnicy zastosują nową ordynację podatkową w 2020 r.

  Podatnicy zastosują nową ordynację podatkową w 2020 r.

  Resort liczy na to, że w przyszłym roku Sejm uchwali nową ordynację podatkową – mówił podczas debaty DGP wiceminister Filip Świtała. Uczestnicy spotkania podkreślali jednak, że aby los podatników się polepszył, nie wystarczą nowe przepisy, musi się zmienić przede wszystkim mentalność urzędników

  czytaj więcej

 • Samorządowa moda na pełnomocników budzi kontrowersje

  Samorządowa moda na pełnomocników budzi kontrowersje

  Po wyborach samorządowych wystąpił prawdziwy wysyp pracowników do specjalnych poruczeń. Widać to zwłaszcza w dużych miastach. Mamy tu pełnomocników do spraw: rodziny, systemu zarządzania jakością, rozwoju kultury fizycznej, polityki senioralnej, jakości powietrza, komunikacji rowerowej, interwencji lokatorskich, strategii rozwoju, centrum nauki, równego traktowania, rewitalizacji miasta, inwestycji, inwestorów kluczowych i zatrudnienia, finansów, budżetu i przedsiębiorczości czy estetyki miasta. A zapewne jest to dopiero początek takich mianowań. Problem w tym, że takich stanowisk nie przewiduje rozporządzenie płacowe dotyczące pracowników samorządowych. Co więcej, powoływanie pełnomocników narusza przepisy ustawy o samorządzie gminnym. Tak wskazują eksperci i taka jest utrwalona linia orzecznicza sądów administracyjnych.

  czytaj więcej

 • Pakiet MSP, czyli korzystne zmiany dla firm od 2019 roku

  Pakiet MSP, czyli korzystne zmiany dla firm od 2019 roku

  Od 1 marca 2019 r. wejdą w życie istotne zmiany w kodeksie spółek handlowych, które resort przedsiębiorczości technologii zawarł w ramach pakietu MSP. 

  czytaj więcej

 • Zgromadzenie wspólników: Nad wszystkimi uchwałami będzie można głosować pisemnie

  Zgromadzenie wspólników: Nad wszystkimi uchwałami będzie można głosować pisemnie

  Każdy, kto zdecydował się na prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wie, jak ważny jest właściwy tryb podejmowania uchwał przez wspólników oraz zwoływania i odbywania ich zgromadzeń. Zgromadzenia wspólników to jednak nie tylko nużący obowiązek, ale i świetna okazja do weryfikacji działań zarządu i doskonałe narzędzie kontroli. To także potężny oręż w ręku wspólników, którzy mają odrębne zdanie od pozostałych odnośnie do tego, jak spółka ma funkcjonować. Warto go sobie przypomnieć, a także zapoznać się nowymi informacjami na ten temat, bo za niespełna miesiąc wchodzą znowelizowane przepisy kodeksu spółek handlowych (dalej k.s.h.), który reguluje działanie m.in. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

  czytaj więcej

 • Głosowanie na odległość wspólników sp. z o.o. jest wygodne, lecz wymaga ostrożności

  Głosowanie na odległość wspólników sp. z o.o. jest wygodne, lecz wymaga ostrożności

  Choć wszystkie uchwały zwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z o.o. można już podejmować bez fizycznego odbywania zgromadzenia, to na zastosowanie tego trybu muszą wyrazić zgodę wszyscy udziałowcy. By uniknąć komplikacji w przyszłości, stosowną uchwałę warto podjąć przed rozpoczęciem procedury obiegowego podpisywania dokumentów, np. sprawozdania finansowego.

  czytaj więcej

 • Jak usunąć lukę dotyczącą odbioru pism na poczcie? Trzeba zmienić ordynację podatkową

  Jak usunąć lukę dotyczącą odbioru pism na poczcie? Trzeba zmienić ordynację podatkową

  - Doręczenie nie może być domniemane, musi być ściśle zgodne z przepisami, bo wywołuje nieodwracalne skutki dla podatnika. Przykładowo powoduje ono, że biegną różnego rodzaju terminy, w tym zawite - mówi w wywiadzie dla DGP Marek Kwietko-Bębnowski doradca podatkowy.

  czytaj więcej

 • E-pieczęć: Krajowe przepisy coraz bliżej. Jakie zmiany czekają przedsiębiorców?

  E-pieczęć: Krajowe przepisy coraz bliżej. Jakie zmiany czekają przedsiębiorców?

  W Ministerstwie Cyfryzacji trwają już prace nad koncepcją e-pieczęci. Rozwiązanie, które jest obecnie rozważane, przewiduje, że firmy mogłyby parafować kontrakty w obrocie cyfrowym przy użyciu przypisanych im elektronicznych pieczęci, a nie podpisów elektronicznych swoich pracowników, jak ma to miejsce dziś. Dyskutowane jest, czy należy dopuścić wykorzystanie e-pieczęci zarówno do składania oświadczeń woli osoby prawnej z udziałem człowieka, jak i w zautomatyzowanych procesach, czy tylko w tym drugim przypadku. Niezależni eksperci przestrzegają jednak, że do realizacji pomysłu nie wystarczy prosta nowelizacja kodeksu cywilnego.

  czytaj więcej

 • Cieszyński: Bez cyfryzacji nie będzie kontraktu z NFZ [WYWIAD]

  Cieszyński: Bez cyfryzacji nie będzie kontraktu z NFZ [WYWIAD]

  - Każda placówka powinna mieć techniczną możliwość, by wystawiać e-recepty. Jednocześnie staramy się, by przejście na elektroniczne wersje dokumentów było wygodne, ale też opłacalne - mówi Janusz Cieszyński, wiceminister zdrowia.

  czytaj więcej

 • Zobacz, skąd skarbówka bierze o tobie informacje

  Zobacz, skąd skarbówka bierze o tobie informacje

  Od lipca 2019 r. wszystkie urzędy skarbowe są podłączone do systemu Poltax Plus. Informacje o rozliczeniach w zakresie PIT, CIT i VAT są już w jednym miejscu.

  czytaj więcej

 • Ustawa o finansach publicznych. Wyciąg z przepisów dla samorządów [KOMENTARZ]

  Ustawa o finansach publicznych. Wyciąg z przepisów dla samorządów [KOMENTARZ]

  Głównym tematem ostatniej, piątej części komentarza do ustawy o finansach publicznych (u.f.p.) jest wykonywanie budżetu. Poprzednie rozdziały samorządowego działu V u.f.p. dotyczyły planowania finansowego, zarówno w perspektywie rocznej – mającej w polskim systemie finansów publicznych charakter podstawowy – jak i wieloletniej. Ostatni rozdział skupia się na regulacjach dotyczących realnej gospodarki finansowej JST, chociaż ujętej od strony związków z planowaniem – jako realizacja budżetów i planów finansowych.

  czytaj więcej

 • Kiedy prokurent może odpowiadać karnie za nieprawidłowe potrącenie

  Kiedy prokurent może odpowiadać karnie za nieprawidłowe potrącenie

  Nasza spółka prowadzi inwestycje budowlane. Kierownik budowy opuścił stanowisko pracy, a wskutek jego nieobecności doszło do wadliwego wykonania fragmentu ściany. Zamierzam jako prokurent obciążyć go kwotą 10 tys. zł z tytułu koniecznych poprawek i potrącić ją z pensji. Pracownik zagroził, że to nie legalne, nie zgadza się na potrącenie i skieruje sprawę do sądu karnego. Czy grozi mi odpowiedzialność karna?

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników