projekt budowlany

Projekt budowlany - jest to opracowanie niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę planowanej inwestycji budowlanej będące podstawą do jej realizacji.