prawo zabudowy ograniczone prawo rzeczowe

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu prawo zabudowy ograniczone prawo rzeczowe. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące prawo zabudowy ograniczone prawo rzeczowe.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Droga konieczna nie musi być najkrótsza

  Droga konieczna nie musi być najkrótsza

  Pani Renata prowadzi pensjonat. Dobre położenie sprawia, że ma wielu gości. – Niedawno nowy sąsiad, którego nieruchomość położona jest powyżej mojej, wniósł o ustanowienie drogi służebnej, która przebiegałaby przez mój teren. Jego nieruchomość położona jest na zboczu góry. Nie chcę się na to zgodzić, moi goście stracą wówczas parking, a ja nie będę już mogła prowadzić pensjonatu. Czy mój sąsiad może stawiać takie żądania – pyta czytelniczka.

  czytaj więcej

 • Peerel w prawie cywilnym? Nie, ale szukamy nowoczesności

  Peerel w prawie cywilnym? Nie, ale szukamy nowoczesności

  Kodeks cywilny musi proponować stronom w miarę sprawiedliwy układ praw i obowiązków, który jednocześnie pozwala sprawnie prowadzić interesy. Kiedy to, co oferuje, jest nieprzydatne, rynek szuka własnych rozwiązań - mówi w wywiadzie dla DGP Piotr Machnikowski, profesor z Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego.

  czytaj więcej

 • Nowelizacja prawa budowlanego nie rozwiała wszystkich wątpliwości inwestorów

  Nowelizacja prawa budowlanego nie rozwiała wszystkich wątpliwości inwestorów

  PROBLEM: 28 czerwca br. weszła w życie długo oczekiwana nowelizacja prawa budowlanego. Zmiany wprowadziła ustawa z 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 443). Zasadniczą intencją było usprawnienie procesu inwestycyjnego przez likwidację obowiązku uzyskania decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę niektórych obiektów. Odejście od przymusowego wymogu uzyskania zgody organu na budowę ma niewątpliwie przełomowe znaczenie i daje nadzieję na istotne przyśpieszenie realizacji wielu inwestycji. Jednakże zakres nowelizacji nie eliminuje obaw i wątpliwości dotyczących wykładni niektórych terminów. Wątpliwości budzi interpretacja takich określeń, jak np. „obszar oddziaływania obiektu” czy „dysponowanie na cele budowlane”. Nie wiadomo, jak rozumieć określenie „istotne odstąpienie od projektu budowlanego”. We wszystkich tych przypadkach wątpliwości powstały jeszcze w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji ustawy. Poniżej wyjaśniamy niektóre wątpliwości.

  czytaj więcej

 • Trybunał rozstrzygnie o zasadach zwrotu działek

  Trybunał rozstrzygnie o zasadach zwrotu działek

  To, że ktoś przekazał nieruchomość państwu wskutek dobrowolnie zawartej umowy cywilnoprawnej, nie oznacza jeszcze, iż nie doszło do wywłaszczenia. Tak uważa prokurator generalny.

  czytaj więcej

 • Masz słupy energetyczne na działce? Możesz otrzymać pieniądze

  Masz słupy energetyczne na działce? Możesz otrzymać pieniądze

  Kupiłem 4 ha gruntu, który jest częściowo przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową, a częściowo pod uprawy rolne. Przez działkę przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia. Zgodnie z przepisami w odległości 15 m od niego nie może być żadnych budynków ani nie mogą rosnąć drzewa. Oprócz tego działkę przecina na długości 40 metrów linia energetyczna z dwoma słupami. Czy jako nowy właściciel gruntu mogę jeszcze wystąpić do spółki gazownictwa i zakładu energetycznego o ustanowienie służebności przesyłu – pyta pan Michał.

  czytaj więcej

 • Gmina nie powinna przedkładać interesu jednych właścicieli nad interes innych

  Gmina nie powinna przedkładać interesu jednych właścicieli nad interes innych

  TEZA: Ograniczenie prawa własności nieruchomości jest możliwe jedynie ze względu na wymogi porządku i ładu przestrzennego. Nie powinno zatem dochodzić do sytuacji, gdy teren nieruchomości jest zajmowany pod drogę dojazdową do innej nieruchomości, a gmina przyznaje prymat interesowi jednych właścicieli nad prawem innych właścicieli, nie rozważając żadnych alternatywnych rozwiązań.

  czytaj więcej

 • Nowe zasady w obrocie ziemią rolną przeorały pole upadłości i restrukturyzacji

  Nowe zasady w obrocie ziemią rolną przeorały pole upadłości i restrukturyzacji

  Reglamentacja sprzedaży nieruchomości rolnych utrudnia życie syndykom i negatywnie wpływa na poziom zaspokojenia wierzycieli. Blokuje też próby sanacji przedsiębiorstw.

  czytaj więcej

 • Kodeks budowlany: Trudne inwestycje na cudzym

  Kodeks budowlany: Trudne inwestycje na cudzym

  Radość branży deweloperskiej była przedwczesna. Kodeks urbanistyczno--budowlany nie wprowadzi prawa własności warstwowej.

  czytaj więcej

 • Służebność przesyłu: "Odpowiednie wynagrodzenie" dla właściciela nieruchomości, czyli jakie?

  Służebność przesyłu: "Odpowiednie wynagrodzenie" dla właściciela nieruchomości, czyli jakie?

  Służebność przesyłu: Wynagrodzenie może dotyczyć jedynie wąskiej części nieruchomości, z której przedsiębiorca przesyłowy korzysta w sposób aktywny.

  czytaj więcej

 • Remanent stanu posiadania: Dane o państwowych gruntach w jednym pliku

  Remanent stanu posiadania: Dane o państwowych gruntach w jednym pliku

  Wejście w życie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości to szansa na powstanie bazy informacji o wszystkich nieruchomościach Skarbu Państwa, także na potrzeby budownictwa mieszkaniowego. Teraz są rozproszone w różnych zasobach i u różnych dysponentów

  czytaj więcej

 • Trzaskowski: Po aferze reprywtyzacyjnej są miejsca w ratuszu, które trzeba przewietrzyć [WYWIAD]

  Trzaskowski: Po aferze reprywtyzacyjnej są miejsca w ratuszu, które trzeba przewietrzyć [WYWIAD]

  Przygotowujemy się do poważnego audytu tego, jak powinno funkcjonować miasto - zapowiada w wywiadzie dla PAP kandydat PO i Nowoczesnej na prezydenta Warszawy Rafał Trzaskowski. Jak dodaje, afera reprywatyzacyjna pokazała, że są miejsca w ratuszu, które trzeba przewietrzyć.

  czytaj więcej

 • Soboń: W grudniu zaprezentujemy kodeks budowlany [WYWIAD]

  Soboń: W grudniu zaprezentujemy kodeks budowlany [WYWIAD]

  - Żadne osiedle nie powstanie w szczerym polu. A gdyby tak się stało, inwestor będzie musiał zapewnić mieszkańcom dostęp do szkoły czy przedszkola. To i tak postęp w stosunku do tego, co mamy dzisiaj - mówi Artur Soboń w rozmowie z DGP.

  czytaj więcej

 • „Czyste powietrze” już działa. I niestety przysparza sporo kłopotów

  „Czyste powietrze” już działa. I niestety przysparza sporo kłopotów

  Rządowy program jest adresowany bezpośrednio do właścicieli domów jednorodzinnych. Nie znaczy to jednak, że wszyscy i na podobnych zasadach takie wsparcie uzyskają. Trzeba się też przygotować na żmudne procedury.

  czytaj więcej

 • Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych [KOMENTARZ]

  Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych [KOMENTARZ]

  Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.; dalej: u.p.o.l.), inaczej niż inne polskie ustawy podatkowe normuje w swojej treści kilka danin. Wspólnym mianownikiem podatków i opłat, których dotyczą przepisy tej ustawy jest to, że stanowią one dochód jednostek samorządu terytorialnego, a co za tym idzie, organami są podmioty kierujące gminami. I w zasadzie w tym miejscu kończą się ogólne podobieństwa.

  czytaj więcej

 • Wszystko, co musisz wiedzieć planując inwestycję w farmę fotowoltaiczną

  Wszystko, co musisz wiedzieć planując inwestycję w farmę fotowoltaiczną

  Liczba instalacji fotowoltaicznych w Polsce rośnie. Ich moc, jak wynika z danych Urzędu Regulacji Energetyki, w końcu czerwca 2018 r. wynosiła 126 MW, co oznacza, że w porównaniu do grudnia ub.r. wzrosła o 16 proc. Tymczasem przedstawiciele branży i rządu zgodnie twierdzą, że tego typu instalacji będzie coraz więcej. Podmiotom decydującym się na inwestowanie w tego typu źródła energii sprzyjają bowiem obecne regulacje, przede wszystkim ustawa z 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1976), która stworzyła ramy wsparcia w systemie aukcyjnym dla instalacji fotowoltaicznych, w tym dla nowych inwestycji. Takie aukcje mają odbyć się już w listopadzie. Co więcej, Ministerstwo Energii już zapowiada, że przyszłoroczne aukcje OZE w większym stopniu adresowane będą do branży fotowoltaicznej. Resort niedawno zadeklarował, że chciałby, aby w 2020 r. zainstalowane moce w tym sektorze przekroczyły moc 2 GW. Dzisiaj odpowiadamy na pytania, które najczęściej zadają przedsiębiorcy planujący inwestycje w elektrownie słoneczne.

  czytaj więcej

 • Etapowe rozrachunki z użytkowaniem wieczystym [WYWIAD]

  Etapowe rozrachunki z użytkowaniem wieczystym [WYWIAD]

  - Najpierw chcemy załatwić najważniejsze, czyli mieszkaniówkę. Jeśli zamierzamy zlikwidować użytkowanie wieczyste w całości, to musimy mieć gwarancję, że sposób odpłatności jest notyfikowany w Brukseli ‒ mówi Artur Soboń, wiceminister inwestycji i rozwoju.

  czytaj więcej

 • Sprzedawca detaliczny ma prawo regresu do hurtownika

  Sprzedawca detaliczny ma prawo regresu do hurtownika

  Skorzysta z niego wtedy, gdy rzecz nabyta przez konsumenta okazała się wadliwa, a detalista poniósł z tego powodu koszty. Zasady te wynikają z mocy prawa i nie wymagają uwzględnienia w umowie

  czytaj więcej

 • W połowie polskich gmin cuchnie. Przez fermy, przetwórnie odpadów, zakłady meblarskie

  W połowie polskich gmin cuchnie. Przez fermy, przetwórnie odpadów, zakłady meblarskie

  Czasem chodzi o nieprzyjemny zapaszek, gdy się idzie na spacer z rodziną. Niekiedy można poczuć odór, kiedy chce się przewietrzyć pokój. Zdarza się też tak, że nawet przy pozamykanych oknach czuć, nazywając rzeczy po imieniu, smród.

  czytaj więcej

 • Soboń: Naruszyliśmy pewne interesy

  Soboń: Naruszyliśmy pewne interesy

  Artur Soboń odpowiada samorządowcom krytykującym lex deweloper: - Szukają paliwa politycznego i stają w obronie swoich interesów. A zwłaszcza wydawanych w zaciszu gabinetów wuzetek

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników