prawo wyborcze

Prawo wyborcze – ogół przepisów prawa i norm prawnych regulujących proces wyborów, na który składają się na przykład: tryb zgłaszania kandydatów, tryb przeprowadzania wyborów, warunki ważności wyborów, zasady prowadzenia i finansowania kampanii wyborczej.