prawo wekslowe

Prawo wekslowe - zbiór przepisów prawnych regulujący instytucje specyficzne dla weksla jako papieru wartościowego.