prawo telekomunikacyjne

Prawo telekomunikacyjne - polskie prawo zawarte w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r.