prawo stowarzyszeń

Prawo Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - zakonne prawo własne Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, czyli potocznie jego reguła.