prawo spółdzielcze komentarz

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu prawo spółdzielcze komentarz. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące prawo spółdzielcze komentarz.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Komentarz do ustawy Ordynacja podatkowa (wyciąg z przepisów dotyczących STIR)

  Komentarz do ustawy Ordynacja podatkowa (wyciąg z przepisów dotyczących STIR)

  Jednym z podstawowych celów zarówno aparatu skarbowego, jak i ustawodawcy jest uszczelnienie systemu podatkowego. Z całą pewnością kierunek działania jest jak najbardziej pożądany, bo ograniczanie wyłudzeń podatków, nadużyć prawa, ale również agresywnej optymalizacji podatkowej prowadzonej na granicy prawa jest w interesie nie tylko Skarbu Państwa, lecz także uczciwych podatników, przedsiębiorców, którzy prowadząc swoje działalności, niejednokrotnie muszą konkurować z atrakcyjniejszymi ofertami tych, którzy, nie zawsze w pełni legalnie, oszczędzają na podatkach i dzięki temu mogą przedstawić lepszą (czasami tylko pozornie) ofertę potencjalnym klientom. Uszczelnianie systemu podatkowego to również walka z przestępstwami skarbowymi, a o jej zasadności chyba nikogo nie trzeba przekonywać.

  czytaj więcej

 • Komentarz do ustawy Kodeks cywilny (wyciąg o rękojmi i gwarancji)

  Komentarz do ustawy Kodeks cywilny (wyciąg o rękojmi i gwarancji)

  Kwestie związane z udzielaniem rękojmi i gwarancji wciąż wzbudzają wiele pytań przedsiębiorców i rodzą liczne problemy w praktyce. Między innymi za sprawą zmian w prawie, jakie dokonały się w ostatnich latach.

  czytaj więcej

 • Komentarz do ustawy o podatku od towarów i usług (wyciąg o split paymencie)

  Komentarz do ustawy o podatku od towarów i usług (wyciąg o split paymencie)

  Komentowane przepisy dotyczą mechanizmu podzielonej płatności (dalej: MPP, ang. split payment). Zostały one dodane z 1 lipca 2018 r. ustawą z 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 62; dalej: ustawa nowelizująca).

  czytaj więcej

 • RODO: Komentarz do ustawy o ochronie danych osobowych (cz. 2)

  RODO: Komentarz do ustawy o ochronie danych osobowych (cz. 2)

  W drugiej części komentarza do przepisów ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000; dalej: u.o.d.o.) omawiamy przepisy odnoszące się do dwóch nowych instytucji, które zostały wprowadzone do porządku prawnego państw członkowskich Unii Europejskiej przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L119 s.1; dalej: RODO). Pierwszą z nich jest instytucja dobrowolnej certyfikacji.

  czytaj więcej

 • RODO: Komentarz do ustawy o ochronie danych osobowych (cz. 3)

  RODO: Komentarz do ustawy o ochronie danych osobowych (cz. 3)

  W tej części komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych omawiamy przepisy odnoszące się bezpośrednio do zadań, uprawnień, organizacji oraz funkcjonowania prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ze względu na to, że ogólna regulacja w tym zakresie znajduje się bezpośrednio w RODO, w komentarzu zamieszczono odwołania do odpowiednich przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, a także omówiono je.

  czytaj więcej

 • Ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (cz. 4) [KOMENTARZ]

  Ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (cz. 4) [KOMENTARZ]

  W czwartej części komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych przedstawione zostaną przepisy regulujące postępowanie administracyjne prowadzone przez prezesa UODO w sprawach naruszenia przepisów normujących tę materię. Komentarz obejmuje art. 60–70 ww. ustawy. Stanowią one w przeważającej części modyfikacje w stosunku do ogólnych zasad postępowania znanych z ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.). Dotyczy to przykładowo terminów załatwiania spraw czy też wysokości oraz przesłanek nakładania kar grzywny.

  czytaj więcej

 • Spółdzielnie naruszają RODO. Udostępniając wierzycielowi dane jednego dłużnika, pokazują całe rejestry

  Spółdzielnie naruszają RODO. Udostępniając wierzycielowi dane jednego dłużnika, pokazują całe rejestry

  Zgodnie z art. 30 prawa spółdzielczego prawo do przeglądania rejestru członków spółdzielni mają nie tylko oni, ale także ich małżonkowie i wierzyciele. rzecz w tym, że powszechną praktyką jest udostępnianie wglądu do pełnego rejestru. efekt? w ten sposób wierzyciele bardzo łatwo mogą pozyskać informacje o osobach, które nie są ich dłużnikami. a taka praktyka zarządów spółdzielni, wynikająca z literalnej interpretacji przepisu, jest zdaniem ekspertów niedopuszczalna. – kłóci się to z wynikającą z RODO zasadą minimalizacji danych – nie ma wątpliwości dr Paweł Litwiński z kancelarii Barta Litwiński. podobnego zdania jest dr Maciej Kawecki, dyrektor departamentu zarządzania danymi ministerstwa cyfryzacji. w jego ocenie – jako że wątpliwości jest wiele – konieczna może być interpretacja prezesa urzędu ochrony danych osobowych. i niewykluczone, że do niej dojdzie, bo rzecznik UODO obiecała nam, że urząd przyjrzy się regulacji.

  czytaj więcej

 • Czego obawia się Leszek Czarnecki. Nowe wątki z nagrania, do którego dotarł DGP

  Czego obawia się Leszek Czarnecki. Nowe wątki z nagrania, do którego dotarł DGP

  Praca audytora i kredyty frankowe – to nowe wątki z nagrania , do którego dotarł DGP

  czytaj więcej

 • Ziobro: Najpóźniej w październiku 2013 r. KNF powinna była zdecydować o nadzorze tymczasowym w SKOK Wołomin

  Ziobro: Najpóźniej w październiku 2013 r. KNF powinna była zdecydować o nadzorze tymczasowym w SKOK Wołomin

  Stawiamy zarzuty, że po przeprowadzonych kontrolach, najpóźniej w październiku 2013 r., powinna być wydana przez KNF decyzja o ustanowieniu nadzoru tymczasowego, by zapobiec przestępczemu wyprowadzeniu pieniędzy ze SKOK Wołomin - mówił w piątek prokurator generalny Zbigniew Ziobro.

  czytaj więcej

 • Komentarz do ustawy o ochronie danych osobowych (cz. 7)

  Komentarz do ustawy o ochronie danych osobowych (cz. 7)

  W ostatniej części komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych (dalej: u.o.d.o.) omawiamy najważniejsze kwestie proceduralne związane z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych za szkody majątkowe lub niemajątkowe, powstałe w wyniku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Ze względu na to, że omawiana ustawa nie zawiera pełnej regulacji w tym zakresie, konieczne stało się przywołanie odpowiednich przepisów ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.; dalej: k.p.a.).

  czytaj więcej

 • Ustawa z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (cz. 1) [KOMENTARZ]

  Ustawa z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (cz. 1) [KOMENTARZ]

  Ustawa z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.U. poz. 1629) weszła w życie 25 listopada 2018 r. Ten długo oczekiwany przez przedsiębiorców akt prawny reguluje zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy, który we własnym imieniu wykonywał działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, oraz kontynuowania działalności z wykorzystaniem tego przedsiębiorstwa.

  czytaj więcej

 • Szef KNF na dywaniku u posłów, senatora Grzegorza Biereckiego oraz prezesa banku, któremu nie dał zgody na działalność

  Szef KNF na dywaniku u posłów, senatora Grzegorza Biereckiego oraz prezesa banku, któremu nie dał zgody na działalność

  Pod koniec listopada ubiegłego roku nadzór nie dał zgody na uruchomienie nowego zrzeszenia dla spółdzielców pod szyldem Polskiego Banku Apeksowego (PBA). Z ustaleń DGP wynika, że dwa tygodnie po odmownej decyzji w sprawie licencji dla PBA na dywanik prezydium sejmowej komisji finansów publicznych trafili nowy szef KNF Jacek Jastrzębski i przedstawiciele trzech departamentów jego urzędu. Spotkanie miało miejsce 12 grudnia. Zaproszenie wystosował przewodniczący sejmowej komisji poseł Andrzej Szlachta.

  czytaj więcej

 • Administrator naruszył RODO: Prezes UODO go za to nie ukarał, bo dane nie są już bezprawnie przetwarzane. Nowe podejście organu?

  Administrator naruszył RODO: Prezes UODO go za to nie ukarał, bo dane nie są już bezprawnie przetwarzane. Nowe podejście organu?

  Urząd odstąpił od nałożenia sankcji na spółdzielnię, która w sposób nieuprawniony udostępniła jednorazowo adresy swoich członków. Zdaniem ekspertów na tę decyzję organu mogą powoływać się inne podmioty próbujące uniknąć odpowiedzialności.

  czytaj więcej

 • Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (cz. 6) [KOMENTARZ]

  Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (cz. 6) [KOMENTARZ]

  W szóstym odcinku komentarza do ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (dalej: u.z.s.p.o.f.) kontynuujemy omawianie rozdziału 12 „Zmiany w przepisach”.

  czytaj więcej

 • Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (cz. 7) [KOMENTARZ]

  Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (cz. 7) [KOMENTARZ]

  W siódmym odcinku komentarza do ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (dalej: u.z.s.p.o.f.) kontynuujemy omawianie rozdziału 12 „Zmiany w przepisach”. Ustanowienie w porządku prawnym nowych instytucji i podmiotów, w tym przedsiębiorstwa w spadku czy zarządcy sukcesyjnego, wymagało bowiem wprowadzenia zmian w innych aktach prawnych (łącznie w ok. 40).

  czytaj więcej

 • E-zakupy pod znakiem zapytania. Biała lista VAT do załatania

  E-zakupy pod znakiem zapytania. Biała lista VAT do załatania

  Jeżeli uchwalone przepisy nie zostaną poprawione, to w 2020 r. przedsiębiorcy mogą mieć problem z odliczaniem płatności kartą kredytową lub na rachunki takich operatorów jak PayPal, PayU lub Blue Media.

  czytaj więcej

 • Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (cz. 8) [KOMENTARZ]

  Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (cz. 8) [KOMENTARZ]

  W ósmym odcinku komentarza do ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (dalej: u.z.s.p.o.f.) kończymy omawianie rozdziału 12 „Zmiany w przepisach” oraz analizujemy przepisy rozdziału 13 „Przepisy przejściowe i przepis końcowy”.

  czytaj więcej

 • Biała lista VAT zwiększy biurokrację w handlu z zagranicą

  Biała lista VAT zwiększy biurokrację w handlu z zagranicą

  W wykazie czynnych podatników znajdą się także zarejestrowane w Polsce zagraniczne firmy. Od 2020 r. większe płatności na ich rzecz powinny trafiać tylko na rachunki znane fiskusowi. Inaczej nie zostaną uznane za koszt uzyskania przychodu. Potwierdza to resort finansów.

  czytaj więcej

 • MF rozbraja miny na białej liście VAT

  MF rozbraja miny na białej liście VAT

  Wpłaty za abonament komórkowy czy media będą w 2020 r. kosztem uzyskania przychodu, nawet jeśli zostaną przekazane na wirtualne konto – zapewnił wiceminister finansów Tadeusz Kościński w odpowiedzi na poselską interpelację.

  czytaj więcej

 • Ustawa z 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych [Komentarz]

  Ustawa z 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych [Komentarz]

  (Dz.U. poz. 1495). Obowiązująca od 28 listopada ub.r. ustawa z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.U. poz. 1629), której przepisy szczegółowo już omawialiśmy w tygodniku Firma i Prawo, nie rozwiązała wszystkich problemów związanych z sukcesją firm. Dlatego też ustawodawca postanowił wprowadzić pewne zmiany – zarówno w samej ustawie, jak i innych aktach prawnych.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników