prawo precedensowe

Case law – prawo sądowe, prawo tworzone przez sędziów w odróżnieniu od prawa stanowionego tworzonego przez specjalnie w tym celu powołane ciała legislacyjne (parlamenty).