prawo pracy zmiany 2013

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu prawo pracy zmiany 2013. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące prawo pracy zmiany 2013.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Komentarz do ustawy Karta nauczyciela: Dodatki do pensji, limit czasowego zatrudnienia (cz. 2)

  Komentarz do ustawy Karta nauczyciela: Dodatki do pensji, limit czasowego zatrudnienia (cz. 2)

  Jedną z kompetencji jednostek samorządu terytorialnego jako organów prowadzących szkoły jest ustalenie wysokości i warunków przyznawania dodatków do pensji nauczycieli. Po raz pierwszy ustawodawca ją ograniczył. Odgórnie ustalił bowiem minimalną wysokość dodatku za sprawowanie funkcji wychowawcy klasy. Od 1 września 2019 r. nie może być ona niższa niż 300 zł. Rozwiązanie to, wprowadzone komentowaną ustawą z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1287; dalej: ustawa zmieniająca), wywołało więcej kontrowersji. Otóż w nowym art. 34a Karty nauczyciela (dalej: KN) określono, że dodatek ten przysługuje za wychowawstwo klasy. Funkcję wychowawcy wykonują także przedszkolanki. Sęk w tym, że w przedszkolach nie ma klas, a są oddziały. Czy zatem ten dodatek należy się nauczycielom w tych placówkach? Spory na ten temat miała uciąć nowelizacja rozporządzenia wykonawczego, w której minister edukacji narodowej wyraźnie wskazał, że tym nauczycielom dodatek również się należy. Czy ta zmiana ucina wszystkie spekulacje? Niestety nie. Przede wszystkim wątpliwości dotyczą tego, czy minimalna wysokość dodatku obejmuje także nauczycieli przedszkoli. Samorząd uważa, że nie. Dlatego w niektórych nowelizacjach regulaminów wynagradzania uchwalonych przez rady gmin nie zagwarantowano dla przedszkolanek tego dodatku w wysokości 300 zł.

  czytaj więcej

 • Jak wygląda nadróz nad szkołami w innych krajach?

  Jak wygląda nadróz nad szkołami w innych krajach?

  We Francji centralizacja, w Anglii duża autonomia – pomysły na szkołę są różne. Po naszej sondzie, z której wynika, że ponad 80 proc. kuratorów oświaty jest z nadania partyjnego, sprawdziliśmy, jak w innych krajach wygląda nadzór nad placówkami edukacyjnymi.

  czytaj więcej

 • Split payment od 1 listopada 2019

  Split payment od 1 listopada 2019

  Wprowadzenie w życie MPP w wersji obligatoryjnej niesie dla podatników szereg nowych obowiązków. Ustawa o VAT wprowadza w stosunku zarówno do sprzedawców towarów/ usług z nowego załącznika nr 15 do ustawy o VAT, jak i do ich nabywców nowe wymogi w zakresie fakturowania oraz sposobu dokonywania płatności. Ich niewypełnienie skutkuje dotkliwymi sankcjami.

  czytaj więcej

 • Od prywatyzacji do nacjonalizacji. Kolejny kryzys zmusi państwo do ponownego wycofania się z gospodarki?

  Od prywatyzacji do nacjonalizacji. Kolejny kryzys zmusi państwo do ponownego wycofania się z gospodarki?

  Przez trzy dekady transformacji gospodarczej państwo najpierw cofnęło się jako właściciel, a potem ogłosiło triumfalny powrót. Czy kolejny kryzys znowu zmusi rząd do zrobienia kroku w tył? - pisze Tomasz Prusek, publicysta ekonomiczny, prezes Fundacji Przyjazny Kraj.

  czytaj więcej

 • Karoń: Ludzie czują, że elity się kompletnie odkleiły. Nie chcą już z nimi tworzyć wspólnoty [WYWIAD]

  Karoń: Ludzie czują, że elity się kompletnie odkleiły. Nie chcą już z nimi tworzyć wspólnoty [WYWIAD]

  Hołownia ma odebrać wyborców Dudzie. Dla urzędującego prezydenta największym rywalem jest on sam. Kidawa-Błońska musi zagrać kobiecą kartą. A Biedroń przekonać o swojej małomiasteczkowości.

  czytaj więcej

 • Sądy częściej orzekają na korzyść kobiet z rocznika 1953

  Sądy częściej orzekają na korzyść kobiet z rocznika 1953

  W sądach zapadają wyroki pozytywne dla poszkodowanych przez przepisy emerytalne. Dopuszczają wznowienie postępowania w związku z wyrokiem TK bez względu na to, ile czasu upłynęło od wydania decyzji ZUS.

  czytaj więcej

 • Odmawiając świadczenia rehabilitacyjnego, ZUS musi wykazać okoliczności zdarzenia [PORADNIA UBEZPIECZENIOWA]

  Odmawiając świadczenia rehabilitacyjnego, ZUS musi wykazać okoliczności zdarzenia [PORADNIA UBEZPIECZENIOWA]

  Dlaczego ZUS, odmawiając świadczenia rehabilitacyjnego, musi samodzielnie wykazać okoliczności zdarzenia? Jakie działania uchronią pracodawcę przed podwyższeniem składki wypadkowej? Jak często student z Ukrainy musi przedstawiać zaświadczenie o studiowaniu, aby korzystać ze zwolnienia ze składek? Od jakiego zdarzenia biegnie termin przedawnienia do żądania zwrotu nadpłaty?

  czytaj więcej

 • System emerytalny powinien być powiązany z liczbą posiadanych dzieci? [WYWIAD]

  System emerytalny powinien być powiązany z liczbą posiadanych dzieci? [WYWIAD]

  - Być może system emerytalny powinien być powiązany z liczbą posiadanych dzieci. Tak, by system wspierał dzietność - mówi w wywiadzie dla DGP Barbara Socha, pełnomocnik rządu ds. demografii.

  czytaj więcej

 • Jak zabezpieczyć rzecznika praw obywatelskich przed karaniem za krytykę władzy?

  Jak zabezpieczyć rzecznika praw obywatelskich przed karaniem za krytykę władzy?

  W Sejmie trwają prace nad tegoroczną ustawą budżetową. W zeszłym roku proponowany przez rzecznika budżet ścięto o ponad 7 mln zł, czyli o około 15 proc. To oznacza, że jego biuro miało do dyspozycji środki na poziomie z lat 2013–2014.

  czytaj więcej

 • Kiedy ludzie chorują, gospodarka trafia na OIOM

  Kiedy ludzie chorują, gospodarka trafia na OIOM

  Przypadki infekcji nowym wirusem w Chinach wywołały obawy nie tylko przed kolejną epidemią, ale też konsekwencjami ekonomicznymi, które mogą być poważne.

  czytaj więcej

 • Reforma szkolnictwa branżowego. Komentarz do nowelizacji [CZĘŚĆ 1]

  Reforma szkolnictwa branżowego. Komentarz do nowelizacji [CZĘŚĆ 1]

  Ustawa z 14 grudnia 2016 r. − Prawo oświatowe (wyciąg) (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 2198) – cz. 1. Po nie do końca udanej reformie szkolnictwa zawodowego ustawą z 2011 r. przyszła kolejna próba uzdrowienia kształcenia branżowego.

  czytaj więcej

 • Francja chce się dogadywać z Rosją

  Francja chce się dogadywać z Rosją

  Prezydent Macron przyjeżdża do Polski, bo chce mieć Polskę na pokładzie, gdy zacznie rozmowy z Moskwą – mówi DGP francuski europoseł Bernard Guetta.

  czytaj więcej

 • Automatyczne odsetki nie poprawią terminowości wypłacania pensji

  Automatyczne odsetki nie poprawią terminowości wypłacania pensji

  Pracodawcy wciąż dopuszczają się naruszeń w zakresie wypłaty świadczeń ze stosunku pracy. Jak zrobić z tym porządek? Zdaniem związkowców – wprowadzić kary w postaci wysokich należności ubocznych płatnych bez wniosku pracownika. Ale eksperci mówią: nie tędy droga

  czytaj więcej

 • Niepubliczne przedszkola walczą w sądach o zaniżone dotacje sprzed lat

  Niepubliczne przedszkola walczą w sądach o zaniżone dotacje sprzed lat

  Roszczenia niepublicznych placówek w całym kraju mogą sięgać miliardów złotych. Gminy mają dość i chcą, by sprawę rozstrzygnął ostatecznie Sąd Najwyższy.

  czytaj więcej

 • Piketty, czyli śmierć ekonomisty, narodziny ideologa. Dziś już nie obchodzą go fakty

  Piketty, czyli śmierć ekonomisty, narodziny ideologa. Dziś już nie obchodzą go fakty

  Thomas Piketty być może był kiedyś interesującym ekonomistą. Dzisiaj już nie obchodzą go fakty. Ma za to wizję: chce wywłaszczenia.

  czytaj więcej

 • "Wojna z Banasiem" wykrwawi PiS?

  "Wojna z Banasiem" wykrwawi PiS?

  Przez ostatnie siedem lat około 12 proc. przeprowadzonych przez NIK kontroli kończyło się zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

  czytaj więcej

 • Oscary 2020: „Parasite" Bonga Joon-ho z Oscarem za najlepszy film; „Boże Ciało" bez statuetki

  Oscary 2020: „Parasite" Bonga Joon-ho z Oscarem za najlepszy film; „Boże Ciało" bez statuetki

  "Parasite" Bonga Joon-ho został w nocy z niedzieli na poniedziałek nagrodzony czterema Oscarami - w tym dla najlepszego filmu, za reżyserię i scenariusz oryginalny. Obraz południowokoreańskiego twórcy zwyciężył też jako pełnometrażowy film międzynarodowy, pokonując m.in. "Boże Ciało" Jana Komasy.

  czytaj więcej

 • Kobiety z rocznika 1953 jeszcze poczekają na zmianę przepisów

  Kobiety z rocznika 1953 jeszcze poczekają na zmianę przepisów

  Dwa projekty – rządowy i senacki, które mają pozwolić na ponowne przeliczenie świadczeń emerytek, utknęły w martwym punkcie.

  czytaj więcej

 • Nowy limit zatrudnienia terminowego nauczycieli może być źródłem nadużyć ?

  Nowy limit zatrudnienia terminowego nauczycieli może być źródłem nadużyć ?

  1 września 2019 r. wprowadzono limit czasowego zatrudnienia pedagogów. Dokonano tego ustawą z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1287). W tym względzie ustawodawca wzorował się na kodeksie pracy. Jednak rozwiązania przewidziane w pragmatyce nauczycielskiej znacznie różnią się od art. 251 k.p. Jest to związane ze specyfiką zatrudnienia tej grupy zawodowej. Przede wszystkim chodzi o podział pracy na lata szkolne, co w przypadku zwykłych pracowników nie występuje. Ponadto zawieranie okresowych kontraktów w szkole powinno być wyjątkiem, szczególnie w przypadku nauczycieli mianowanych i dyplomowanych. Karta nauczyciela (ustawa 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2215, dalej: KN) określa przesłanki czasowego zatrudnienia. Są nimi: zaistnienie potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwo nieobecnego nauczyciela. Takich warunków kodeks pracy nie przewiduje. Limit terminowego zatrudnienia w szkole wynosi 36 miesięcy. Jest on więc dłuższy od tego kodeksowego, który liczy 33 miesiące. To nie wszystkie odmienności. Nowelizacja nie wprowadziła limitu liczby czasowych angaży na wzór rozwiązań kodeksowych (k.p. dopuszcza trzy takie umowy). Inne są także zasady wliczania okresów pracy do tego limitu. Rozeznanie się w szczegółach przyjętych w nowelizacji rozwiązań może powodować problemy w praktyce. Stanęła przed nimi Elwira Dziubek, dyrektorka szkoły podstawowej. Po feriach zimowych będzie zmuszona uzupełnić wakujące stanowiska nauczycieli. W celu poznania zasad naliczania limitu czasowego zatrudnienia w szkołach zaprosiła na spotkanie radcę prawnego Agnieszkę Kłeczek. W spotkaniu wziął udział też wicedyrektor szkoły Marek Marzec. 

  czytaj więcej

 • Ks. Kobyliński: Ciekawsza, niż pytanie o wiedzę Jana Pawła II o skandalach seksualnych w Kościele, jest kwestia jak w tej sprawie doradzali mu polscy przyjaciele

  Ks. Kobyliński: Ciekawsza, niż pytanie o wiedzę Jana Pawła II o skandalach seksualnych w Kościele, jest kwestia jak w tej sprawie doradzali mu polscy przyjaciele

  O wiele ciekawsza niż pytanie o wiedzę Jana Pawła II o skandalach seksualnych w Kościele jest kwestia odpowiedzialności jego bliskiego otoczenia. W jaki sposób doradzali w tej sprawie papieżowi polscy przyjaciele?

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników