prawo pracy urlop okolicznościowy

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu prawo pracy urlop okolicznościowy. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące prawo pracy urlop okolicznościowy.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Jakie kary może nałożyć pracodawca na pracownika

  Jakie kary może nałożyć pracodawca na pracownika

  Prawo wyróżnia tylko trzy rodzaje kar, jakie pracodawca może nałożyć na pracownika. Jeżeli szef postanowi ukarać podwładnego w inny sposób, dopuszcza się wykroczenia i grozi mu za to kara grzywny w wysokości nawet 30 tys. zł.

  czytaj więcej

 • 5 rzeczy, jakie przysługują po śmierci pracownika

  5 rzeczy, jakie przysługują po śmierci pracownika

  Rodzina zmarłego otrzyma między innymi odprawę i zasiłek pogrzebowy. Bliscy mogą liczyć też na wypłatę części wynagrodzenia i dni wolne na załatwienie formalności pogrzebowych.

  czytaj więcej

 • Jak różne nieobecności w trakcie miesiąca wpływają na wynagrodzenie pracownika

  Jak różne nieobecności w trakcie miesiąca wpływają na wynagrodzenie pracownika

  Pracownik w sierpniu 2016 r. był nieobecny z powodu choroby i za pierwszą część tej nieobecności ma prawo do wynagrodzenia, a za drugą do zasiłku. Ponadto korzystał w tym miesiącu z urlopu wypoczynkowego, okolicznościowego oraz bezpłatnego. Pracownik jest wynagradzany stałą stawką miesięczną. Jak obliczyć jego wynagrodzenie za sierpień 2016 r.?

  czytaj więcej

 • W zaświadczeniu ZUS Z-3 na płatników czyhają pułapki

  W zaświadczeniu ZUS Z-3 na płatników czyhają pułapki

  Przedsiębiorcy są zobowiązani do jego sporządzenia, jeśli sami nie wypłacają zasiłków albo gdy choroba pracownika trwa po ustaniu zatrudnienia. Konstrukcja formularza może być jednak myląca.

  czytaj więcej

 • Jak listopadowe nieobecności w pracy wpłyną na wysokość wynagrodzenia zasadniczego

  Jak listopadowe nieobecności w pracy wpłyną na wysokość wynagrodzenia zasadniczego

  PROBLEM Pracownik w listopadzie 2016 r. przebywa na zwolnieniu lekarskim przez pierwsze cztery dni miesiąca. Bierze też jeden dzień urlopu bezpłatnego. Dwukrotnie spóźnia się do pracy po 45 minut i nie odpracowuje tego spóźnienia. Ponadto w związku ze stawiennictwem w sądzie w charakterze świadka w prywatnej sprawie ma całodniową nieobecność. W listopadzie korzysta także ze zwolnienia z części dnia pracy, aby załatwić prywatną sprawę, przy czym z czterech godzin nieobecności odpracowuje trzy i pół godziny. Wynagradzany jest stałą stawką miesięczną 6000 zł brutto. Pracuje w podstawowym czasie pracy na pełny etat. Jakie dokumenty usprawiedliwiają jego nieobecności? Które dni/godziny będą niepłatne? Jakie wynagrodzenie zasadnicze otrzyma za listopad 2016 r.?

  czytaj więcej

 • Jak prawidłowo ustalić trzynastkę dla pracownika urzędu gminy

  Jak prawidłowo ustalić trzynastkę dla pracownika urzędu gminy

  W lutym 2017 r. będą u nas wypłacane dodatkowe wynagrodzenia roczne, tzw. trzynastki, za 2016 r. Jak prawidłowo ustalić taką trzynastkę dla pracownicy urzędu gminy zatrudnionej na umowę o pracę, która w ubiegłym roku miała kilka absencji chorobowych (łącznie 40 dni), przebywała na urlopie wypoczynkowym, bezpłatnym (45 dni) oraz korzystała z dwóch dni opieki nad 10-letnim dzieckiem? Jej wynagrodzenie zasadnicze w stałej stawce wynosi 2650 zł, dodatek za staż pracy – 265 zł (10 proc.). Ma też prawo do zmiennych premii regulaminowych, które łącznie wyniosły 3000 zł. Wynagrodzenie urlopowe wyniosło 101,20 zł. Czy wliczyć do podstawy trzynastki wynagrodzenie za czas opieki nad dzieckiem oraz w jaki sposób przyjąć dodatek stażowy, czy w całości, czy tylko wypłacony za czas faktycznie przepracowany?

  czytaj więcej

 • Bruksela chce przyznać dodatkowy urlop pracownikom. Zobacz, ile dni wolnych dostaniesz już teraz

  Bruksela chce przyznać dodatkowy urlop pracownikom. Zobacz, ile dni wolnych dostaniesz już teraz

  Bruksela chciałaby wprowadzić urlop opiekuńczy, czyli pięć dni w roku dla każdego pracownika na opiekę nad chorym lub niesamodzielnym krewnym. Więcej na ten temat czytaj w naszym tekście>> Zobacz, ile dzisiaj dni wolnych w ciągu roku przysługuje pracownikowi.

  czytaj więcej

 • 5 rodzajów zwolnień od pracy, jakie przysługują pracownikowi na dziecko

  5 rodzajów zwolnień od pracy, jakie przysługują pracownikowi na dziecko

  Młodym rodzicom ustawodawca przyznał szereg przywilejów - kobiety w ciąży mają między innymi zapewnioną gwarancję zatrudnienia i prawo do 8-godzinnego dnia pracy. Zarówno matce, jak i ojcu przysługuje też szereg dni wolnych od pracy związanych z opieką nad dzieckiem.

  czytaj więcej

 • Odprawa i odszkodowanie: Oto prawa osoby zwalnianej z pracy

  Odprawa i odszkodowanie: Oto prawa osoby zwalnianej z pracy

  Odchodzący z firmy pracownik ma prawo między innymi do odprawy, dni wolnych na poszukiwanie pracy i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.

  czytaj więcej

 • Zasiłek i dni wolne: Jakie prawa ma ojciec-pracownik

  Zasiłek i dni wolne: Jakie prawa ma ojciec-pracownik

  Ojciec-pracownik ma prawo między innymi do urlopów rodzicielskich i dni wolnych na opiekę.

  czytaj więcej

 • Niemcy idą na rękę przedsiębiorcom. Będą zmiany dla polskich firm transportowych

  Niemcy idą na rękę przedsiębiorcom. Będą zmiany dla polskich firm transportowych

  Urząd celny zza Odry koryguje podejście do liczenia najniższej pensji za naszą zachodnią granicą. Zmiany są korzystne dla polskich przewoźników i firm delegujących pracowników.

  czytaj więcej

 • Jak dokonać potrąceń z kilku tytułów u osoby zwolnionej z przyczyn ekonomicznych

  Jak dokonać potrąceń z kilku tytułów u osoby zwolnionej z przyczyn ekonomicznych

  Z pracownikiem zatrudnionym na 3/4 etatu umowa o pracę ulegnie rozwiązaniu 30 listopada 2017 r. W tym dniu zostanie mu wypłacona odprawa pieniężna na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych, ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i prawdopodobnie nagroda uznaniowa.

  czytaj więcej

 • Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop okolicznościowy

  Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop okolicznościowy

   Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy, jeżeli obowiązek taki wynika z kodeksu pracy i z przepisów wykonawczych do niego, a także z innych przepisów prawa.

  czytaj więcej

 • Gdzie kończy się samodzielność dyrektora szkoły?

  Gdzie kończy się samodzielność dyrektora szkoły?

  Nie jest niczym nadzwyczajnym, że pracodawcą pracownika jest jednostka organizacyjna, a czynności z zakresu prawa pracy wykonuje osoba lub organ nią zarządzający. Jednak w przypadku dyrektora szkoły sytuacja jest szczególna. Bo choć pracodawcą jest placówka, to czynności z zakresu prawa pracy wykonuje wójt, czyli podmiot spoza tej jednostki. Zasada ta w praktyce może powodować konflikty na linii samorząd – dyrektor szkoły. A przepisy nie określają ściśle granicy ingerencji wójta w kompetencje szefa placówki oświatowej. Zdaniem ekspertów władza samorządu nad kierującym placówką nie jest absolutna. Warto więc określić jej zakres.

  czytaj więcej

 • Jakie prawa będą przysługiwać ojcu-pracownikowi w 2019 roku

  Jakie prawa będą przysługiwać ojcu-pracownikowi w 2019 roku

  Ojciec-pracownik zachowa w 2019 roku prawo do dni wolnych na opiekę, urlopów rodzicielskich i urlopu okolicznościowego.

  czytaj więcej

 • Komu będzie przysługiwał urlop okolicznościowy w 2019 roku

  Komu będzie przysługiwał urlop okolicznościowy w 2019 roku

  Urlop okolicznościowy to dodatkowe dni wolne, przysługujące w związku ze ślubem czy śmiercią osoby bliskiej. Zobacz, jakie zasady przyznawania urlopu okolicznościowego będą obowiązywać w 2019 roku.

  czytaj więcej

 • Stanowisko MRPiPS dotyczące dokumentacji pracowniczej

  Stanowisko MRPiPS dotyczące dokumentacji pracowniczej

  Listy obecności zawsze trzeba przechowywać trzy lata. To, co związane z wypadkiem w pracy – dziesięć lat. Ale już harmonogramy – trzy lata albo dziesięć w zależności od daty nawiązania stosunku pracy. Ten ostatni wniosek może zaskakiwać – tak jednak wynika z najnowszych wyjaśnień ministerstwa.

  czytaj więcej

 • Jak uzupełnić wynagrodzenie w razie nieobecności usprawiedliwionej i nieusprawiedliwionej

  Jak uzupełnić wynagrodzenie w razie nieobecności usprawiedliwionej i nieusprawiedliwionej

  Pracownik zatrudniony w naszej firmie od 6 sierpnia 2018 r. zachorował w lutym 2019 r. (pięć dni). Zaś w październiku 2018 r. chorował przez trzy dni i w tym samym miesiącu był też nieobecny w pracy przez jeden dzień, przy czym nie usprawiedliwił tej absencji. W związku z tym otrzymał wynagrodzenie chorobowe za dni zwolnienia lekarskiego oraz wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca odpowiednio pomniejszone o te obie nieobecności. Pracownik jest wynagradzany stawką miesięczną 2890 zł i otrzymuje miesięczną premię regulaminową w wysokości od 5 do 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego za czas pracy. Premia za październik wyniosła 8 proc. wynagrodzenia za pracę. Jak obliczyć podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego za luty br., a w szczególności jak uzupełnić wynagrodzenie za październik 2018 r., które wchodzi do podstawy?

  czytaj więcej

 • Jak rozliczyć organizację imprezy z okazji Dnia Dziecka

  Jak rozliczyć organizację imprezy z okazji Dnia Dziecka

  Spółka X z o.o. (podatnik VAT czynny) zajmuje się wyłącznie sprzedażą opodatkowaną VAT (usługi informatyczne). Z okazji Dnia Dziecka 1 czerwca 2019 r. zorganizowała imprezę integracyjną dla pracowników i ich rodzin. Została ona w całości sfinansowana ze środków obrotowych spółki. Celem spotkania była integracja pracowników i w efekcie podwyższenie efektywności pracy.

  czytaj więcej

 • 30 lat uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem, czyli od prac uciążliwych do urlopu ojcowskiego

  30 lat uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem, czyli od prac uciążliwych do urlopu ojcowskiego

  W zmieniających się przepisach możemy znaleźć odzwierciedlenie zachodzących zmian światopoglądowych Polek i Polaków. Przez ostatnie 30 lat znacząco ewoluowało postrzeganie roli rodziców (matki i ojca) w wychowaniu dzieci, a wraz z kształtowaniem się nowego wizerunku ojca pojawiły się znaczące zmiany w prawie.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników