prawo pracy urlop na żądanie

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu prawo pracy urlop na żądanie. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące prawo pracy urlop na żądanie.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Zmiany w Kodeksie pracy [KOMENTARZ]

  Zmiany w Kodeksie pracy [KOMENTARZ]

  Długo oczekiwana, bo zaproponowana przez prezydenta jeszcze w 2017 r., zmiana przepisów odnoszących się do prawa pracy ostatecznie weszła w życie 7 września 2019 r. Prezydencka nowelizacja wprowadziła zmiany do kodeksu pracy, kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

  czytaj więcej

 • Przechodzisz na emeryturę? Pamiętaj o wniosku o przeliczenie kapitału początkowego

  Przechodzisz na emeryturę? Pamiętaj o wniosku o przeliczenie kapitału początkowego

  Nawet 400 zł miesięcznie mogą stracić osoby, które nie przypilnują jego przeliczenia przez ZUS przy przechodzeniu na emeryturę. Eksperci radzą, żeby złożyć wniosek w tej sprawie.

  czytaj więcej

 • Dwie teczki z różnym okresem przechowywania i tylko jedno świadectwo pracy

  Dwie teczki z różnym okresem przechowywania i tylko jedno świadectwo pracy

  Gdy z pracownikiem zatrudnionym przed 2019 r. zawieramy w tym roku kolejną umowę o pracę, trzeba mu założyć nową teczkę. Przechowujemy ją tylko 10 lat, a starą – aż 50. Aby akta były kompletne, do tej drugiej można dołączyć kopię świadectwa pracy – twierdzi resort rodziny.

  czytaj więcej

 • Pracownik może kwestionować nie tylko wypowiedzenie, lecz także rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

  Pracownik może kwestionować nie tylko wypowiedzenie, lecz także rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

  Firma rozważa wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę. Pod uwagę brane jest jednak w pierwszej kolejności zawarcie z pracownikiem porozumienia w tej sprawie – jako rozwiązanie korzystniejsze z punktu widzenia pracodawcy. Pokutuje bowiem pogląd, że od wypowiedzenia można się odwołać, a od porozumienia już nie. Czy tak jest w istocie? I co jeszcze firma powinna wziąć przy tym pod uwagę?

  czytaj więcej

 • Borys-Damięcka: W TVP nie ma nikogo, kogo można nazwać osobowością telewizyjną [WYWIAD]

  Borys-Damięcka: W TVP nie ma nikogo, kogo można nazwać osobowością telewizyjną [WYWIAD]

  - Komunistyczni reżimowcy serwowali widzom kulturę wysokich lotów, żeby ludzie o innych poglądach też mieli satysfakcję, oglądając TVP. Teraz takiej luki nie ma – mówi Barbara Borys-Damięcka.

  czytaj więcej

 • Jakie prawa i świadczenia przysługują na umowie zleceniu?

  Jakie prawa i świadczenia przysługują na umowie zleceniu?

  Umowa zlecenie nie jest szczególnym rodzajem umowy o pracę i zleceniobiorca nie korzysta z osłon pracowniczych przewidzianych w kodeksie pracy. Zlecenie jest umową cywilnoprawną, której podstawowe ramy wyznacza kodeks cywilny (art. 734-751 k.c.). Strony umowy zlecenia (zleceniodawca i zleceniobiorca) mogą jednak w zapisach umowy zawrzeć postanowienia, które dadzą osobie wykonującej zlecenie osłony i prawa zbliżone do rozwiązań, z których korzystają etatowcy (np. płatny urlop wypoczynkowy).

  czytaj więcej

 • O czym musi pamiętać pracodawca, zatrudniając osobę niepełnosprawną

  O czym musi pamiętać pracodawca, zatrudniając osobę niepełnosprawną

  Zagadnienia dotyczące stosunku pracy między pracodawcą a pracownikiem reguluje kodeks pracy. Jednak w przypadku zatrudniania osób z niepełnosprawnością pracodawca ma obowiązek respektowania dodatkowych uprawnień pracownika wyznaczonych przez ustawę z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1172, ost. zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1696, dalej jako u.r.o.n. lub ustawa o rehabilitacji).

  czytaj więcej

 • Zwolniony ze świadczenia pracy ma prawo do udziału w napiwkach

  Zwolniony ze świadczenia pracy ma prawo do udziału w napiwkach

  Umowa o pracę, tak jak każda czynność prawna, wywołuje skutki nie tylko w niej wyrażone, lecz także te, które wynikają z ustawy, z zasad współżycia społecznego i z ustalonych zwyczajów – orzekł Sąd Najwyższy.

  czytaj więcej

 • Smog jest wszędzie, ale jeszcze nie w prawie pracy. To powinno się zmienić

  Smog jest wszędzie, ale jeszcze nie w prawie pracy. To powinno się zmienić

  Niejasne regulacje dotyczące ochrony przed smogiem są problemem zarówno pracowników, jak i pracodawców. Ci pierwsi muszą często na własną rękę bronić się przed nadmierną ekspozycją na rakotwórcze substancje. Drudzy nie mogą zaś mieć pewności, czy dzisiejsze ewentualnie niedopatrzenia nie zaprowadzą ich w przyszłości na salę sądów.

  czytaj więcej

 • Umowa o pracę w pełnym wymiarze może zostać podzielona na dwie niepełnoetatowe. Sprawdź, jak to zrobić

  Umowa o pracę w pełnym wymiarze może zostać podzielona na dwie niepełnoetatowe. Sprawdź, jak to zrobić

  Umowa o pracę w pełnym wymiarze może zostać podzielona np. na dwie niepełnoetatowe, jeśli dotychczasowego zatrudniającego przejmą dwie firmy.

  czytaj więcej

 • Jak ustalić współczynnik ekwiwalentowy i zaplanować urlopy w 2020

  Jak ustalić współczynnik ekwiwalentowy i zaplanować urlopy w 2020

  W przyszłym roku tylko dziewięć dni świątecznych wpływa na wymiar czasu pracy, ponieważ 3 maja i 1 listopada wypadną w niedziele. Liczba świąt ma ponadto znaczenie dla wielkości współczynnika ekwiwalentowego, który będzie wyższy niż w 2019 r. i wyniesie 21,08. A to oznacza dla pracodawców niższe wypłaty z tego tytułu.

  czytaj więcej

 • Komentarz do ustawy Karta nauczyciela: Dodatki do pensji, limit czasowego zatrudnienia (cz. 2)

  Komentarz do ustawy Karta nauczyciela: Dodatki do pensji, limit czasowego zatrudnienia (cz. 2)

  Jedną z kompetencji jednostek samorządu terytorialnego jako organów prowadzących szkoły jest ustalenie wysokości i warunków przyznawania dodatków do pensji nauczycieli. Po raz pierwszy ustawodawca ją ograniczył. Odgórnie ustalił bowiem minimalną wysokość dodatku za sprawowanie funkcji wychowawcy klasy. Od 1 września 2019 r. nie może być ona niższa niż 300 zł. Rozwiązanie to, wprowadzone komentowaną ustawą z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1287; dalej: ustawa zmieniająca), wywołało więcej kontrowersji. Otóż w nowym art. 34a Karty nauczyciela (dalej: KN) określono, że dodatek ten przysługuje za wychowawstwo klasy. Funkcję wychowawcy wykonują także przedszkolanki. Sęk w tym, że w przedszkolach nie ma klas, a są oddziały. Czy zatem ten dodatek należy się nauczycielom w tych placówkach? Spory na ten temat miała uciąć nowelizacja rozporządzenia wykonawczego, w której minister edukacji narodowej wyraźnie wskazał, że tym nauczycielom dodatek również się należy. Czy ta zmiana ucina wszystkie spekulacje? Niestety nie. Przede wszystkim wątpliwości dotyczą tego, czy minimalna wysokość dodatku obejmuje także nauczycieli przedszkoli. Samorząd uważa, że nie. Dlatego w niektórych nowelizacjach regulaminów wynagradzania uchwalonych przez rady gmin nie zagwarantowano dla przedszkolanek tego dodatku w wysokości 300 zł.

  czytaj więcej

 • MRPiPS o dokumentacji pracowniczej. Najważniejsze stanowiska z 2019 roku

  MRPiPS o dokumentacji pracowniczej. Najważniejsze stanowiska z 2019 roku

  W 2019 r. problematyka dokumentacji pracowniczej budziła najwięcej wątpliwości i doczekała się aż kilkudziesięciu urzędowych stanowisk (w większości wydanych na prośbę DGP), w tym zwłaszcza Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Resort wyjaśnia w nich zawiłości wynikające z przepisów kodeksu pracy oraz rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. poz. 2369). Dzisiaj przedstawiamy najważniejsze z nich, dokonując niejako podsumowania minionego roku.

  czytaj więcej

 • Premiery prawne 2019 r.: Jak eksperci oceniają regulacje ważne z punktu widzenia pracodawców i pracowników

  Premiery prawne 2019 r.: Jak eksperci oceniają regulacje ważne z punktu widzenia pracodawców i pracowników

  Po dwóch latach spadku produkcja prawa w Polsce znowu przyspieszyła. Tylko w trzech kwartałach 2019 r. uchwalono w Polsce 17,4 tys. stron maszynopisu nowych przepisów. To o 5,9 proc. więcej niż w roku poprzednim – wynika z obliczeń firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton. Czwarty kwartał przyniósł nowe regulacje, w związku z czym trend wzrostowy został też utrzymany w całym roku. Liczba nowych przepisów to jedno, ale co z ich jakością? Wspólnie z ekspertami przygotowaliśmy więc ocenę tych regulacji z punktu widzenia pracodawców i pracowników. Choć wiele z nich otrzymało pozytywną notę pod kątem idei, to jednak zostały skrytykowane za wykonanie. Przepisy często były przygotowywane na kolanie, co w konsekwencji wymagało szybkiego wprowadzenia ich nowelizacji.

  czytaj więcej

 • Francja. Reżyser Luc Besson ukarany grzywną 10 tys. euro

  Francja. Reżyser Luc Besson ukarany grzywną 10 tys. euro

  Sąd w Bobigny ukarał w środę grzywną w wys. 10 tys. euro słynnego francuskiego reżysera Luca Bessona, który oskarżony był o wyrzucenie z pracy przebywającej na zwolnieniu lekarskim swojej asystentki w należącej do niego wytwórni filmowej EuropaCorp.

  czytaj więcej

 • Świadectwo pracy. Kiedy jest wydawane i co zawiera [WZÓR DO POBRANIA]

  Świadectwo pracy. Kiedy jest wydawane i co zawiera [WZÓR DO POBRANIA]

  Świadectwo pracy wydawane jest pracownikowi w związku z ustaniem stosunku pracy (rozwiązaniem, wygaśnięciem). Szczegółową treść świadectwa pracy określa rozporządzenie, które zawiera także pomocniczy wzór takiego dokumentu.

  czytaj więcej

 • Elastyczny kontrakt dla seniora? Unijne przepisy nie pozwalają wzywać pracownika ad hoc

  Elastyczny kontrakt dla seniora? Unijne przepisy nie pozwalają wzywać pracownika ad hoc

  Sposobem na aktywizację zawodową seniorów ma być m.in. nowy kontrakt o pracę. Na przeszkodzie może jednak stanąć dyrektywa o przejrzystych warunkach pracy.

  czytaj więcej

 • Czy wypowiedzenie wręczone w czasie choroby może być skuteczne

  Czy wypowiedzenie wręczone w czasie choroby może być skuteczne

  Jeden z pracowników pojawił się w firmie ze zwolnieniem lekarskie. Na prośbę kierownika został jednak w pracy, zanim przyszedł jego zastępca. Po tym czasie wręczono mu wypowiedzenie. Obecnie pracownik żąda odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy. Czy słusznie? - odpowiada radca prawny Marcin Nagórek.

  czytaj więcej

 • Gowin: Rząd w sprawie ujawnienia list poparcia do KRS nie jest stroną

  Gowin: Rząd w sprawie ujawnienia list poparcia do KRS nie jest stroną

  Rząd nie jest stroną w sprawie ujawnienia list poparcia sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa - podkreślił w środę wicepremier, szef MNiSW Jarosław Gowin. Jego zdaniem "wcześniej czy później dostęp do tych list zostanie umożliwiony". Jak zaznaczył, nie widzi przeciwskazań, aby nie były one jawne.

  czytaj więcej

 • Szef może wysłać na urlop pracownika zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy

  Szef może wysłać na urlop pracownika zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy

  Pracodawca może udzielić zwolnionemu pracownikowi urlopu wypoczynkowego, choć wcześniej zwolnił go ze świadczenia pracy. Nie musi w tym celu wycofywać wcześniejszego oświadczenia – orzekł Sąd Najwyższy.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników