prawo pracy przerwanie urlopu wypoczynkowego

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu prawo pracy przerwanie urlopu wypoczynkowego. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące prawo pracy przerwanie urlopu wypoczynkowego.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla nauczyciela 2019

  Ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla nauczyciela 2019

  Nauczycielom, którzy nie wykorzystali przysługującego im urlopu wypoczynkowego przysługuje ekwiwalent. Jak go obliczyć i ile wynosi? Sprawdź.

  czytaj więcej

 • Przywrócony funkcjonariusz musi się stawić w komendzie

  Przywrócony funkcjonariusz musi się stawić w komendzie

  Oczyszczeni z zarzutów policjanci, zainteresowani powrotem do służby, w ciągu tygodnia muszą zgłosić gotowość do jej podjęcia.

  czytaj więcej

 • Wynagrodzenie urlopowe nauczyciela: Co się do niego wlicza? Jak je obliczyć?

  Wynagrodzenie urlopowe nauczyciela: Co się do niego wlicza? Jak je obliczyć?

  Wynagrodzenie urlopowe nauczyciela nie składa się ze wszystkich części, z których składa się w czasie roku szkolnego.

  czytaj więcej

 • Jak zatrudnić pracownika młodocianego? [CZAS PRACY, UMOWA, URLOPY]

  Jak zatrudnić pracownika młodocianego? [CZAS PRACY, UMOWA, URLOPY]

  Zatrudnienie młodocianego pracownika w celu przygotowania zawodowego (nauka zawodu lub przyuczenie) oraz do prac lekkich odbywa się na szczególnych zasadach przewidzianych w kodeksie pracy. Obostrzenia dotyczą m.in. czasu pracy, wymaganej umowy oraz urlopów wypoczynkowych młodocianego.

  czytaj więcej

 • Lokalni włodarze mają obowiązek chodzić na urlop

  Lokalni włodarze mają obowiązek chodzić na urlop

  Nowy wójt pracuje w samorządzie od ubiegłorocznych wyborów samorządowych. Czy może już skorzystać z urlopu i kto o tym decyduje?

  czytaj więcej

 • Odwołanie z urlopu. Sprawdź czy przysługuje ci odszkodowanie

  Odwołanie z urlopu. Sprawdź czy przysługuje ci odszkodowanie

  Wyobraźmy sobie taką sytuację: mamy od dawna zaplanowany urlop, zarezerwowaliśmy już miejsce w hotelu, kupiliśmy bilety lotnicze itd. Lecimy na nasze wymarzone wakacje i nagle w ich trakcie dostajemy telefon od naszego pracodawcy, który mówi, że musimy koniecznie natychmiast wracać do firmy. Czy rzeczywiście może on odwołać pracownika z urlopu? Jeżeli tak to co z kosztami, które zostały poniesione w związku z zaplanowanymi wakacjami? Na te pytania znajdziesz odpowiedź w poniższym tekście.

  czytaj więcej

 • Co nowego w zatrudnianiu nauczycieli od 1 września

  Co nowego w zatrudnianiu nauczycieli od 1 września

  Jakie zmiany czekają nauczycieli od 1 września?

  czytaj więcej

 • Jakie prawa i świadczenia przysługują na umowie zleceniu?

  Jakie prawa i świadczenia przysługują na umowie zleceniu?

  Umowa zlecenie nie jest szczególnym rodzajem umowy o pracę i zleceniobiorca nie korzysta z osłon pracowniczych przewidzianych w kodeksie pracy. Zlecenie jest umową cywilnoprawną, której podstawowe ramy wyznacza kodeks cywilny (art. 734-751 k.c.). Strony umowy zlecenia (zleceniodawca i zleceniobiorca) mogą jednak w zapisach umowy zawrzeć postanowienia, które dadzą osobie wykonującej zlecenie osłony i prawa zbliżone do rozwiązań, z których korzystają etatowcy (np. płatny urlop wypoczynkowy).

  czytaj więcej

 • O czym musi pamiętać pracodawca, zatrudniając osobę niepełnosprawną

  O czym musi pamiętać pracodawca, zatrudniając osobę niepełnosprawną

  Zagadnienia dotyczące stosunku pracy między pracodawcą a pracownikiem reguluje kodeks pracy. Jednak w przypadku zatrudniania osób z niepełnosprawnością pracodawca ma obowiązek respektowania dodatkowych uprawnień pracownika wyznaczonych przez ustawę z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1172, ost. zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1696, dalej jako u.r.o.n. lub ustawa o rehabilitacji).

  czytaj więcej

 • Komentarz do ustawy Karta nauczyciela: Dodatki do pensji, limit czasowego zatrudnienia (cz. 2)

  Komentarz do ustawy Karta nauczyciela: Dodatki do pensji, limit czasowego zatrudnienia (cz. 2)

  Jedną z kompetencji jednostek samorządu terytorialnego jako organów prowadzących szkoły jest ustalenie wysokości i warunków przyznawania dodatków do pensji nauczycieli. Po raz pierwszy ustawodawca ją ograniczył. Odgórnie ustalił bowiem minimalną wysokość dodatku za sprawowanie funkcji wychowawcy klasy. Od 1 września 2019 r. nie może być ona niższa niż 300 zł. Rozwiązanie to, wprowadzone komentowaną ustawą z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1287; dalej: ustawa zmieniająca), wywołało więcej kontrowersji. Otóż w nowym art. 34a Karty nauczyciela (dalej: KN) określono, że dodatek ten przysługuje za wychowawstwo klasy. Funkcję wychowawcy wykonują także przedszkolanki. Sęk w tym, że w przedszkolach nie ma klas, a są oddziały. Czy zatem ten dodatek należy się nauczycielom w tych placówkach? Spory na ten temat miała uciąć nowelizacja rozporządzenia wykonawczego, w której minister edukacji narodowej wyraźnie wskazał, że tym nauczycielom dodatek również się należy. Czy ta zmiana ucina wszystkie spekulacje? Niestety nie. Przede wszystkim wątpliwości dotyczą tego, czy minimalna wysokość dodatku obejmuje także nauczycieli przedszkoli. Samorząd uważa, że nie. Dlatego w niektórych nowelizacjach regulaminów wynagradzania uchwalonych przez rady gmin nie zagwarantowano dla przedszkolanek tego dodatku w wysokości 300 zł.

  czytaj więcej

 • Szef może wysłać na urlop pracownika zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy

  Szef może wysłać na urlop pracownika zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy

  Pracodawca może udzielić zwolnionemu pracownikowi urlopu wypoczynkowego, choć wcześniej zwolnił go ze świadczenia pracy. Nie musi w tym celu wycofywać wcześniejszego oświadczenia – orzekł Sąd Najwyższy.

  czytaj więcej

 • Ile urlopu wypoczynkowego przysługuje nauczycielowi w 2020 roku

  Ile urlopu wypoczynkowego przysługuje nauczycielowi w 2020 roku

  Nauczycielom przysługuje określona liczba dni urlopu wypoczynkowego. Wymiar urlopu wypoczynkowego nauczyciela jest uzależniony od jego miejsca pracy: inny jest w szkołach feryjnych, a inny w placówkach, gdzie nie są przewidziane ferie szkolne.

  czytaj więcej

 • Obliczamy dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. dla pracownika samorządowego

  Obliczamy dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. dla pracownika samorządowego

  Pracownicy samorządowi mają prawo do tzw. trzynastej pensji na podstawie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Jest to więc rodzaj dodatkowej premii mającej charakter obowiązkowy, niezależny od uznania pracodawcy lub postanowień regulaminowych.

  czytaj więcej

 • Urlop, dyskryminacja, odprawa. 10 uchwał SN kluczowych dla pracodawców [KOMENTARZ]

  Urlop, dyskryminacja, odprawa. 10 uchwał SN kluczowych dla pracodawców [KOMENTARZ]

  Ustawa z 26 czerwca 1974 r. ‒ Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1495; dalej: k.p.) ma już kilkadziesiąt lat. Przez ten cały okres określał i nadal określa zasady współpracy pracodawców i pracowników. W praktyce nie byłoby to jednak możliwe bez olbrzymiego wkładu Sądu Najwyższego w interpretacje jego przepisów.

  czytaj więcej

 • Pracownik poddany przymusowej kwarantannie uzyska świadczenia chorobowe, nawet jeśli okaże się zdrowy

  Pracownik poddany przymusowej kwarantannie uzyska świadczenia chorobowe, nawet jeśli okaże się zdrowy

  Nawet jeżeli w danej firmie nikt nie zachoruje, nie oznacza to wcale, że pracodawca nie poniesie kosztów związanych z wypłatą pracownikom wynagrodzenia chorobowego. Będzie ono bowiem przysługiwało także zdrowemu pracownikowi, który zostanie poddany przymusowej kwarantannie. Oczywiście, jeżeli nieobecność podwładnego będzie się przedłużać, ciężar wypłaty świadczenia – zasiłku chorobowego – przejmie wówczas ZUS. Płatnik nie poniesie natomiast kosztów nieobecności pracowników mających dzieci do lat ośmiu, które pozostaną w domu, w związku z zamknięciem z powodu koronawirusa żłobków, przedszkoli i szkół. Opiekunom przysługuje zasiłek opiekuńczy od pierwszego dnia finansowany z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

  czytaj więcej

 • Jak rozliczać wynagrodzenia i zasiłki w związku z koronawirusem

  Jak rozliczać wynagrodzenia i zasiłki w związku z koronawirusem

  Pracownicy, którzy stali się niezdolni do pracy w związku z chorobą wywołaną koronawirusem – własną lub członka najbliższej rodziny – a także gdy muszą sprawować opiekę nad dzieckiem, mają prawo do świadczeń za czas tych nieobecności. Uprawnienie to przysługuje również osobom objętym kwarantanną lub izolacją.

  czytaj więcej

 • Co z urlopem szkoleniowym? Aplikanci „stracili” 30 dni na naukę

  Co z urlopem szkoleniowym? Aplikanci „stracili” 30 dni na naukę

  Odwołanie egzaminu zawodowego, nawet z powodu szczególnych okoliczności, nie pozwala na ponowne wzięcie urlopu szkoleniowego.

  czytaj więcej

 • Tarcza antykryzysowa: Jak uzyskać dofinansowania z urzędów pracy [Pytania i odpowiedzi]

  Tarcza antykryzysowa: Jak uzyskać dofinansowania z urzędów pracy [Pytania i odpowiedzi]

  Pakiet ustaw nazywanych tarczą antykryzysową, który obowiązuje od niecałych trzech tygodni, cały czas rodzi wiele pytań zarówno po stronie przedsiębiorców, osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, jak i pracowników. Do tego dochodzą problemy z wnioskami. Są one w wielu miejscach niezrozumiałe – przedsiębiorcy, wypełniając formularze, często się zastanawiają, jakie wynagrodzenie wpisać albo czyje dane mają podać.

  czytaj więcej

 • Tarcza antykryzysowa wyłączy stosowanie Karty Nauczyciela?

  Tarcza antykryzysowa wyłączy stosowanie Karty Nauczyciela?

  Sejmowa Komisja Finansów Publicznych, obradująca nad kolejnym rządowym projektem nowelizacji tzw. tarczy antykryzysowej, zajęła się m.in. zapisami umożliwiającymi ministrowi edukacji wyłączenie w tym roku przepisów Karty Nauczyciela dot. awansu i urlopu nauczycieli.

  czytaj więcej

 • Bez wakacji w przedszkolach. Co z urlopami nauczycieli?

  Bez wakacji w przedszkolach. Co z urlopami nauczycieli?

  W części miast opieka dla najmłodszych działać będzie pełną parą również w lipcu i sierpniu.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników