prawo pracy kobiet w ciąży

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu prawo pracy kobiet w ciąży. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące prawo pracy kobiet w ciąży.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Marzena Dębska o swoim mężu: Był obrońcą życia. To on tak naprawdę był pro life

  Marzena Dębska o swoim mężu: Był obrońcą życia. To on tak naprawdę był pro life

  Dopiero teraz, po śmierci prof. Romualda Dębskiego, dowiaduję się o rzeczach, które zrobił dla innych ludzi. O tym, w jakiej sytuacji uratował życie pacjentki czy dziecka. Na każdym kroku spotykam się z opowieściami, ludzie chcą mówić, że dzięki niemu żyją, że dzięki niemu są rodzicami, a ich dzieci z nimi są - mówi Marzena Dębska w rozmowie z Magdaleną Rigamonti.

  czytaj więcej

 • Politycy KO: Wypowiedzi Jaśkowiaka mocno zbliżają go do lewicy

  Politycy KO: Wypowiedzi Jaśkowiaka mocno zbliżają go do lewicy

  Część polityków KO wyraża zaniepokojenie wyrazistymi wypowiedziami Jacka Jaśkowiaka. Ich zdaniem mogłyby one oddalać go od zwycięstwa z Andrzejem Dudą, jeśli Jaśkowiak wygrałby prawybory. Inni z kolei twierdzą, że wyraźnie lewicowe poglądy Jaśkowiaka mogą mu nawet pomóc.

  czytaj więcej

 • Gmina nie zawsze pokryje szkody wyrządzone przez jej jednostki

  Gmina nie zawsze pokryje szkody wyrządzone przez jej jednostki

  Gdy spadnie śnieg lub marznąca mżawka, o nieszczęście nietrudno. Za szkody związane ze złamaną nogą na nieodśnieżonej drodze zapłaci gmina. I to nawet wtedy, gdy za nieusunięcie śniegu z ciągów komunikacyjnych czy nieposypanie piaskiem odpowiedzialna jest komunalna spółka.

  czytaj więcej

 • Jak przerwać zaklęty krąg poczucia winy i być rodzicem wystarczająco dobrym?

  Jak przerwać zaklęty krąg poczucia winy i być rodzicem wystarczająco dobrym?

  Urodziny na wrotkowisku. Rozkrzyczane ośmiolatki szykują się do wejścia na parkiet. Część już śmiga, część chwieje się jeszcze u boku rodziców. Jedno z dzieci upada spektakularnie na pupę. Płacze, zdejmuje wrotki i oświadcza, że w życiu ich już nie założy. I rzeczywiście dziewczynka przez całą imprezę siedzi, z daleka obserwując kolegów i koleżanki z klasy. – Daliśmy ciała – martwi się matka.

  czytaj więcej

 • Skąd wziąć 5 mld zł na zasypanie dziury i zerowy deficyt budżetowy?

  Skąd wziąć 5 mld zł na zasypanie dziury i zerowy deficyt budżetowy?

  Burza wokół ustawy sądowej przykrywa inicjatywy rządu realizujące obietnice z kampanii wyborczej.

  czytaj więcej

 • Społeczna odpowiedzialność biznesu: W CSR angażują się nie tylko firmy, lecz także zatrudnieni

  Społeczna odpowiedzialność biznesu: W CSR angażują się nie tylko firmy, lecz także zatrudnieni

  Społeczne zaangażowanie firm coraz częściej przekłada się na udział zatrudnionych w podejmowanych akcjach. Wielu pracodawców jednak nie reguluje tej kwestii ani nie dba o formalności m.in. przy nawiązywaniu współpracy z organizacjami pożytku publicznego. A w ten sposób naraża się na pewne ryzyka, np. w razie wypadku pracownika przy wykonywaniu przez niego prac społecznych.

  czytaj więcej

 • Karuzela wyzysku: Biednego napiętnować, na biednym zarobić

  Karuzela wyzysku: Biednego napiętnować, na biednym zarobić

  Gospodarcze kryzysy obnażają nikłą wartość bezpieczników, które miały dawać ludziom pewność, że nie osuną się nagle w otchłań i nie dołączą do odstręczającej subkultury ubóstwa

  czytaj więcej

 • Wstrzymano wypłatę świadczeń chorobowych. ZUS nie płaci, bo kontroluje

  Wstrzymano wypłatę świadczeń chorobowych. ZUS nie płaci, bo kontroluje

  Do biura RPO wpływają dziesiątki skarg od ubezpieczonych, którym na wiele miesięcy wstrzymano wypłatę świadczenia chorobowego. W tym czasie Zakład Ubezpieczeń Społecznych sprawdza, czy mają do nich prawo.

  czytaj więcej

 • Urlop macierzyński. Ile wynosi i kiedy przysługuje?

  Urlop macierzyński. Ile wynosi i kiedy przysługuje?

  W przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie kobiecie przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 20 tygodni. Część urlopu może wykorzystać ojciec dziecka (czasem także członek najbliższej rodziny). Urlop macierzyński jest obowiązkowy i płatny (100 procent podstawy wymiaru).

  czytaj więcej

 • Ciężarna w pracy. Jakie ma szczególne uprawnienia?

  Ciężarna w pracy. Jakie ma szczególne uprawnienia?

  Pracująca ciężarna objęta jest szczególną ochroną oraz uprawnieniami. Dotyczą one m.in. limitowania czasu pracy, szczególnej ochrony stosunku pracy oraz zakazu wykonywania prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia.

  czytaj więcej

 • Dlaczego bierna postawa dłużnika nie pozwoli na umorzenie zaległości składkowych [PORADNIA UBEZPIECZENIOWA]

  Dlaczego bierna postawa dłużnika nie pozwoli na umorzenie zaległości składkowych [PORADNIA UBEZPIECZENIOWA]

  Czy ZUS może wydać decyzję o odpowiedzialności wspólnika spółki jawnej przed zakończeniem egzekucji z majątku spółki Kiedy powiązania rodzinne z pracodawcą wykluczają istnienie tytułu ubezpieczeniowego? Czy ZUS ma prawo kwestionować podstawę sprzedaży udziałów w spółce z o.o.?

  czytaj więcej

 • Wystawiła świnkę morską na balkon. Sąd uznał, że to znęcanie. Przełomowe orzeczenie?

  Wystawiła świnkę morską na balkon. Sąd uznał, że to znęcanie. Przełomowe orzeczenie?

  Wystawienie świnki morskiej w klatce na nasłoneczniony balkon bez zapewnienia jej dostępu do pokarmu i wody jest znęcaniem się nad zwierzęciem i zasługuje na karę. Tak orzekł Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej. Eksperci uważają wyrok za przełomowy i pokazujący przy okazji szerszy problem.

  czytaj więcej

 • Depresyjny konformista. Kim jest "dziecko wyczynowego kapitalizmu"?

  Depresyjny konformista. Kim jest "dziecko wyczynowego kapitalizmu"?

  Bezustanna rywalizacja sprawia, że tkanka społeczna staje się coraz cieńsza i w końcu przestaje chronić jednostkę przed niepowodzeniami.

  czytaj więcej

 • Wpis do ewidencji przedsiębiorców: Składki tylko od realnej działalności

  Wpis do ewidencji przedsiębiorców: Składki tylko od realnej działalności

  Sam fakt bycia wpisanym do ewidencji przedsiębiorców nie oznacza jeszcze, że w rzeczywistości prowadzi się działalność. A jeśli nie, to nie trzeba płacić na ubezpieczenia społeczne.

  czytaj więcej

 • Bośniacki czyściec dla uchodźców [REPORTAŻ]

  Bośniacki czyściec dla uchodźców [REPORTAŻ]

  Pięć lat po kryzysie migracyjnym wielu mieszkańców Bliskiego Wschodu wciąż próbuje dostać się do bogatych państw UE. Niektórzy utkwili w obozach na Bałkanach.

  czytaj więcej

 • Nowy limit zatrudnienia terminowego nauczycieli może być źródłem nadużyć ?

  Nowy limit zatrudnienia terminowego nauczycieli może być źródłem nadużyć ?

  1 września 2019 r. wprowadzono limit czasowego zatrudnienia pedagogów. Dokonano tego ustawą z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1287). W tym względzie ustawodawca wzorował się na kodeksie pracy. Jednak rozwiązania przewidziane w pragmatyce nauczycielskiej znacznie różnią się od art. 251 k.p. Jest to związane ze specyfiką zatrudnienia tej grupy zawodowej. Przede wszystkim chodzi o podział pracy na lata szkolne, co w przypadku zwykłych pracowników nie występuje. Ponadto zawieranie okresowych kontraktów w szkole powinno być wyjątkiem, szczególnie w przypadku nauczycieli mianowanych i dyplomowanych. Karta nauczyciela (ustawa 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2215, dalej: KN) określa przesłanki czasowego zatrudnienia. Są nimi: zaistnienie potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwo nieobecnego nauczyciela. Takich warunków kodeks pracy nie przewiduje. Limit terminowego zatrudnienia w szkole wynosi 36 miesięcy. Jest on więc dłuższy od tego kodeksowego, który liczy 33 miesiące. To nie wszystkie odmienności. Nowelizacja nie wprowadziła limitu liczby czasowych angaży na wzór rozwiązań kodeksowych (k.p. dopuszcza trzy takie umowy). Inne są także zasady wliczania okresów pracy do tego limitu. Rozeznanie się w szczegółach przyjętych w nowelizacji rozwiązań może powodować problemy w praktyce. Stanęła przed nimi Elwira Dziubek, dyrektorka szkoły podstawowej. Po feriach zimowych będzie zmuszona uzupełnić wakujące stanowiska nauczycieli. W celu poznania zasad naliczania limitu czasowego zatrudnienia w szkołach zaprosiła na spotkanie radcę prawnego Agnieszkę Kłeczek. W spotkaniu wziął udział też wicedyrektor szkoły Marek Marzec. 

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników