prawo pracy ciąża 2014

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu prawo pracy ciąża 2014. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące prawo pracy ciąża 2014.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Dawca krwi ma prawo do płatnego zwolnienia z pracy

  ... honorowego dawcy krwi. Osoby te mają prawo do określonych przywilejów. Przede wszystkim przysługuje im zwolnienie z pracy w dniu oddania krwi i na czas okresowego badania lekarskiego z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. W dniu pobrania krwi ... Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa lub oddziału terenowego prawo do bezpłatnego przejazdu środkami ...

  czytaj więcej

 • Wiceminister <strong>pracy</strong>: Wyższe odszkodowania zamiast przywrócenia do <strong>pracy</strong> dla bezprawnie zwolnionych

  Wiceminister pracy: Wyższe odszkodowania zamiast przywrócenia do pracy dla bezprawnie zwolnionych

  ... Europejskim kończą się pracę nad nową dyrektywą ... dostępu do rynku pracy. Brak porozumienia w ... . A czym resort pracy będzie się zajmował ... niż umowa o pracę. Czy wypracowano propozycje ... zastępowanie umowy o pracę kontraktami cywilnoprawnymi w ... się warunki wykonywania pracy. Za pomocą ... z 12 lutego 2014 r. Państwowa Inspekcja Pracy odnotowała 617 porozumień ...

  czytaj więcej

 • Ustawa z 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych ...

  W czasie nieobecności w pracy z powodu choroby i prokurator, ... zachowują oni – mimo nieobecności w pracy – gdy:-sędzia lub prokurator uległ wypadkowi przy pracy albo w drodze do pracy lub z pracy,-pani sędzia lub prokurator zachorowała w czasie ciąży,-którykolwiek spośród prokuratorów ...

  czytaj więcej

 • ZUS wypłaci emeryturę osobie, która nie zwolniła się z <strong>pracy</strong>

  ZUS wypłaci emeryturę osobie, która nie zwolniła się z pracy

  ... zwolnić się z pracy. Zyskają możliwość otrzymywania ... . zm.) wskazuje, że prawo do emerytury ulega ... nim wcześniej stosunku pracy (art. 103 ust. ... już do niej prawo, musi więc najpierw zwolnić się z pracy (choćby na jeden ... przez niego stosunku pracy. - Takie rozwiązanie usztywnia sytuację na rynku pracy. Często przepis ten ... rozwiązują stosunek pracy, a następnie ...

  czytaj więcej

 • Pracujący emeryci stracą <strong>prawo</strong> do świadczeń z ZUS

  Pracujący emeryci stracą prawo do świadczeń z ZUS

  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ... z firmą stosunku pracy. W efekcie prawo do świadczeń straci ... osoby chcące łączyć pracę z emeryturą. Ma ... – nie rozwiązały stosunku pracy. Jeśli więc np. ... w swojej firmie. Prawo do emerytury ulegało ... rozwiązania stosunku pracy. Te przepisy ... do państwa Resort pracy chce też odebrać prawo do otrzymywania świadczeń ...

  czytaj więcej

 • Pożegnanie z etatem: Przepisy kodeksu <strong>pracy</strong> stają się martwe

  Pożegnanie z etatem: Przepisy kodeksu pracy stają się martwe

  ... Sejm uchwalił kodeks pracy. 40 lat później ... trwa mundial. Kodeks pracy nadal obowiązuje. Ale ... stanowił konstytucję zakładów pracy i dotyczył wszystkich ... do potrzeb rynku pracy i ... istotnych zmian w prawie pracy liczba osób, które ... jedyny pracodawca ustalał prawo pracy i sam nadzorował ... dbałość o przestrzeganie prawa pracy. Wraz z ubytkiem ...

  czytaj więcej

 • Czy kobieta w <strong>ciąży</strong> w okresie zwolnienia lekarskiego może wykonywać <strong>pracę</strong> zarobkową

  Czy kobieta w ciąży w okresie zwolnienia lekarskiego może wykonywać pracę zarobkową

  Ciąża, praca na etacie, prowadzenie ... własnej działalności gospodarczej. Prawo jednoznacznie zabrania jakichkolwiek ... na umowę o pracę przysługuje urlop macierzyński, ... gospodarczej i jednoczesna praca na etacie niekoniecznie ... macierzyńskiego) z tytułu pracy na własny rachunek ... się dzieckiem, to prawo dopuszcza taką ... traci do niego prawa w przypadku wykonywania pracy zarobkowej, np. umowy ...

  czytaj więcej

 • Przywracanie do <strong>pracy</strong> tylko dla szczególnie chronionych. Dla pozostałych wyższe odszkodowanie

  Przywracanie do pracy tylko dla szczególnie chronionych. Dla pozostałych wyższe odszkodowanie

  Jeśli resort pracy zrealizuje swoje plany, ... czy kobieta w ciąży lub na urlopie ... Dziś pracownik ma prawo domagać się albo przywrócenia do pracy (jeśli był zatrudniony ... podpisywania umów o pracę zamiast cywilnoprawnych. Zdaniem ... dzień zajmujący się prawem pracy pozytywnie oceniają propozycję ... w europejskich systemach prawa pracy rozwiązania, które w ...

  czytaj więcej

 • Nauczyciele zyskają dwa miesiące wakacji po urlopie rodzicielskim. Wrócą do <strong>pracy</strong> po 14 miesiącach wolnego

  Nauczyciele zyskają dwa miesiące wakacji po urlopie rodzicielskim. Wrócą do pracy po 14 miesiącach wolnego

  ... w szkołach mają prawo do około 60 ... . Czerwcową nowelizacją kodeksu pracy katalog takich przyczyn ... długie przerwy w pracy będą miały wpływ ... zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ... powodu niezdolności do pracy wywołanej urlopem ojcowskim ... pod koniec września 2014 r. z urlopu ... miesiące wolnego. Dezorganizacja pracy Takie rozwiązanie krytykują ... szkolnego zaburzają pracę placówki i ...

  czytaj więcej

 • Dla kogo dłuższe urlopy macierzyńskie

  ... . Nowe przepisy kodeksu pracy określające wymiar urlopu ... 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz ... urlopu macierzyńskiego - ma prawo zrezygnować z pozostałej ... przed przystąpieniem do pracy. Do takiego wniosku ... opieki nad dzieckiem - prawo do części urlopu ... 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz ... znaczenia przy ocenie prawa do skorzystania z ... do kodeksu pracy od 1 ...

  czytaj więcej

 • Czy kobieta zatrudniona na zastępstwo ma <strong>prawo</strong> do zasiłku macierzyńskiego

  Czy kobieta zatrudniona na zastępstwo ma prawo do zasiłku macierzyńskiego

  ... pierwsze, umowa o pracę na zastępstwo zawarta z kobietą w ciąży, lub taką, która zajdzie w ciążę w trakcie trwania ... przypadku umowy o pracę na czas określony ... czas wykonywania określonej pracy. Wprawdzie nie można ... par. 1 kodeku pracy, ale wraz ... upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega z mocy prawa przedłużeniu do dnia ...

  czytaj więcej

 • Matki nie łączą urlopu macierzyńskiego z pracą

  ... przez Państwową Inspekcję Pracy nie wróciła do pracy na część etatu ... art. 1821 kodeksu pracy. – Wciąż wielu rodziców ... szybkim powrocie do pracy po urodzeniu dziecka, ... nie łączą z pracą. Możliwe jednak, że ... sześciu tygodni (od 2014 roku). Zdaniem PIP ... polegająca na łączeniu pracy (maksymalnie na pół ... dobowego wymiaru czasu pracy (czyli np. ...

  czytaj więcej

 • Ruchomy czas <strong>pracy</strong> rozwiąże problem z rozliczaniem nadgodzin w urzędach

  Ruchomy czas pracy rozwiąże problem z rozliczaniem nadgodzin w urzędach

  ... korpusie elastycznego czasu pracy. Trwają uzgodnienia międzyresortowe ... Zespołu ds. Programowania Prac Rządu w tej ... zwiększonej rekompensaty za pracę w nadgodzinach. Jednym ... samo przychodzenie do pracy. Czy system płac ... niż 500 na 2014 r. Obsługa klienta ... wprowadzić elastyczny czas pracy dla korpusu? Czy ... musiał zostać w pracy 13 godzin, bo ... w urzędzie. Praca do 13 ...

  czytaj więcej

 • Wchodzą w życie 1 lipca 2014 r.

  ... . o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym ... życie 1 września 2014 r., -art. 1 ... z 10 stycznia 2014 r. w sprawie ... . z 14 stycznia 2014 r. poz. 66) ... życie 29 stycznia 2014 r. Wypadki na ... z 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach ... . z 15 maja 2014 r. poz. 616) ... ugodą sądową prawo do alimentów ...

  czytaj więcej

 • Jak ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego

  Jak ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego

  Kodeks pracy wskazuje wyraźnie, że ... z poprzednich miejsc pracy, nawet jeżeli pomiędzy ... sposób poprzednie stosunki pracy zostały zakończone (na ... zatrudniony 1 stycznia 2014 roku ma prawo do urlopu 31 ... zatrudniony 15 kwietnia 2014 roku nabywa prawo do urlopu 14 ... 14 dni zmieniła pracę i wtedy zyska prawo do urlopu po ...

  czytaj więcej

 • Obowiązki bezrobotnego wobec urzędu pracy

  ... wobec Powiatowego Urzędu Pracy. Wśród nich są ... do właściwego urzędu pracy w wyznaczonych terminach ... gotowości do podjęcia pracy lub uzyskania informacji ... podjęciu zatrudnienia, inne pracy zarobkowej lub rozpoczęciu ... statusu bezrobotnego albo prawa do zasiłku. Sprawdź ... dla bezrobotnych w 2014 roku - Informowania o ... braku gotowości do pracy z innego powodu ... powiatowego urzędu pracy, oraz zgłoszenia ...

  czytaj więcej

 • W 2014 roku chorobowe dla mundurowych obniżone o 20 procent

  ... ubezpieczonych pracowników pracodawca ma prawo samodzielnie dokonywać kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnienia z pracy. Jeżeli pracodawca ma wątpliwości ... zastępować. Obecnie mundurowi wykonujący pracę za osoby nieobecne muszą ... zawodowy zyska do niego prawo, jeśli nieobecność będzie mieć ... przypadnie w czasie ciąży. Pełne świadczenie zostanie ... w systemie pracowniczym. Prawo do pełnego uposażenia ...

  czytaj więcej

 • ... o abonament RTV: Czy obowiązuje posiadaczy tabletów? Ile wynosi w <strong>2014</strong> roku? Jaka kara grozi nam za niezarejestrowanie odbiornika?

  ... o abonament RTV: Czy obowiązuje posiadaczy tabletów? Ile wynosi w 2014 roku? Jaka kara grozi nam za niezarejestrowanie odbiornika?

  ... za abonament RTV ciąży na osobach, które ... ministerstwa kultury przy pracach nad nowelizacją ustawy ... abonamentowych w roku 2014, zgodnie z rozporządzeniem ... pracownik w miejscu pracy używa prywatnego odbiornika, ... , całkowitej niezdolności do pracy, znacznym stopniu niepełnosprawności, ... okresowej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym. ... lat oraz mają prawo do emerytury;g) ... ) które mają prawo do korzystania ...

  czytaj więcej

 • Już w maju rewolucja w pomocy dla niepełnosprawnych i ich opiekunów. Jak dostać pieniądze na nowych zasadach?

  Już w maju rewolucja w pomocy dla niepełnosprawnych i ich opiekunów. Jak dostać pieniądze na nowych zasadach?

  ... minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zgodnie z zaproponowanym ... z 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ... z 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ... z 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ... minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego na dzień ... obwieszczeniu przez ministra pracy i polityki społecznej ... sprawie zmiany ustalającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ... 24 kwietnia 2014 r. o ...

  czytaj więcej

 • W <strong>2014</strong> r. urzędy bez zwolnień i wzrostu płac

  W 2014 r. urzędy bez zwolnień i wzrostu płac

  ... stanowisko. Dodatkowo za zaangażowanie w pracę mogą otrzymać nagrodę ze specjalnego ... urzędników. Również pomysł elastycznego czasu pracy członków, który miał doprowadzić do ... , co może się zmienić w 2014 r. dla członków korpusu służby ... Stefan Płażek, adiunkt w Katedrze Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. ... za 20 lat pracy do 400 proc. ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

Kronika Prawa – Kalendarium

Wrzesień 2014
PnWtŚrCzPtSbNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29300102030405
06070809101112

zobacz więcej

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej